‘Loonkloofonderzoek en bijbehorende certificering maakt einde aan beloningsdiscriminatie’

Nog steeds worden vrouwen minder betaald dan mannen voor gelijk werk. Volgens het CBS is het verschil 4 procent bij de overheid en 7 procent in het bedrijfsleven. Met een loonkloofonderzoek en bijbehorende certificering wil Erasmus Q-Intelligence, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, een einde maken aan beloningsdiscriminatie. “Bedrijven kunnen zo bewijzen dat ze mannen en vrouwen gelijk betalen.”

Wanneer een vrouw vermoedt minder betaald te krijgen dan haar mannelijke collega, dan moet zij dat in Nederland zelf aankaarten. De omgekeerde wereld, vinden ze in IJsland, waar de bewijslast van gelijke beloning bij de werkgever ligt. Ook in Den Haag gaan steeds meer geluiden op voor dit IJslandse model, de PvdA diende er afgelopen februari nog een wetsvoorstel voor in. Vooruitlopend op eventuele wetgeving komt Erasmus Q-Intelligence (EQI) met een certificering voor bedrijven die gedegen loonkloofonderzoek laten doen. 

Appels en peren

“Op het oog is een loonkloof namelijk niet makkelijk te zien”, legt data scientist dr. Koen Bel uit. “Veel organisaties gaan ervan uit dat hun medewerkers met dezelfde functie een gelijkwaardig salaris ontvangen. Kwantitatief onderzoek kan aantonen of dit daadwerkelijk zo is. Dat kan met geanonimiseerde data. We hebben gegevens als geslacht, salaris, fte, opleidingsniveau, aantal dienstjaren en functieschaal nodig. Je moet natuurlijk wel parttimers met parttimers vergelijken en directeuren met directeuren.”


EQI heeft jaren ervaring in het doen van onderzoek naar de loonkloof. “Zo heeft ons onderzoek bij pensioenuitvoerder APG in 2019 ertoe geleid dat 125 vrouwen een loonsverhoging kregen en is het bedrijf de mogelijke oorzaken van de loonkloof gaan aanpakken”, zegt Bel. “Organisaties doen dit namelijk niet bewust, maar ergens in een loopbaan ontstaat het verschil. Dat kan variëren van een lager startsalaris of minder snel doorgroeien tot minder mogelijkheden hebben om een netwerk op te bouwen. Gelukkig willen steeds meer organisaties dit net als APG aanpakken.”

Awareness, Progress, Excellence

Organisaties die vanaf mei 2021 een loonkloofonderzoek laten uitvoeren door EQI ontvangen de certificering ‘Gelijke beloning voor man en vrouw’. Die certificering kent drie gradaties. De eerste gradatie is ‘Awareness’. “Dit certificaat is voor organisaties met een loonkloof groter dan vijf procent. Je bent als bedrijf hoe dan ook goed bezig als je zelf het initiatief voor dit onderzoek neemt en bewustwording creëert”, zegt Bel. “Is de loonkloof kleiner dan vijf procent – dat is dus beduidend minder dan het Nederlandse gemiddelde – dan komt er ‘Progress’ op het certificaat te staan. Het stempel ‘Excellence’ geven we als er geen significant verschil in beloning tussen mannen en vrouwen aangetoond wordt.”

De certificering is uiteindelijk meer een voortgangsrapport dan een diploma voor aan de muur. Er worden aanbevelingen gedaan en er komt een jaarlijkse herwaardering. Bel: “Zo kunnen bedrijven doorlopend monitoren of de loonkloof al gedicht is.”

Bron: HR Praktijk