Coronasteun loopt door tot 1 oktober 2021

coronavirus

Het kabinet laat het enorme pakket met coronasteun nog eens drie maanden langer doorlopen. De belangrijkste steunregelingen lopen daarom nu door tot 1 oktober 2021. Maar of er daarna nóg een nieuwe ronde steun komt is nog maar de vraag.

De overheid biedt aan alle kanten steun (tool) om het bedrijfsleven door de coronacrisis heen te slepen. Met de nieuwe verlenging is nog eens € 6 miljard gemoeid, waardoor de ‘rekening’ voor de steun in de coronacrisis al rond de € 80 miljard uitkomt.

TVL, NOW, TOZO en TONK ook in derde kwartaal

Het kabinet heeft naast de verlenging van de belangrijkste steunregelingen ook enkele wijzigingen doorgevoerd. Een greep uit de maatregelen in de Kamerbrief:

  • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) loopt door in het derde kwartaal van 2021. Net als in het tweede kwartaal zullen organisaties dan ook maximaal 100% van de berekende vaste lasten kunnen terugkrijgen. Daarnaast krijgen aanvragers vanaf het tweede kwartaal een keuze welk kwartaal zij willen gebruiken als referentieperiode om de omzetdaling vast te stellen. Dat kan het tweede kwartaal van 2019 zijn of het derde kwartaal van 2020. Verder wordt het maximale subsidiebedrag voor het grootbedrijf in het tweede kwartaal ‘eenmalig’ opgehoogd van € 600.000 naar € 1,2 miljoen. In het derde kwartaal zakt het plafond weer naar € 600.000. Daarnaast kunnen ook ‘startende’ ondernemingen TVL aanvragen.
  • De loonkostensubsidie NOW wordt ook verlengd tot 1 oktober 2021. De minimale omzetdaling (20%) en het subsidiepercentage (85%) blijven gelijk aan het tweede kwartaal van 2021. De nieuwe referentiemaand voor de loonkosten is februari 2021. Ook lost het kabinet een ander knelpunt op: een vergoeding vanuit de TVL telt met terugwerkende kracht vanaf oktober 2020 niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zouden organisaties meer NOW-subsidie kunnen overhouden.
  • Ook de TOZO-regeling, die inkomenssteun en gunstige bedrijfsleningen biedt aan zzp’ers, loopt door in het derde kwartaal. Dit geldt ook voor de aanvullende TONK-regeling. Ondernemers met een TOZO-lening mogen een half jaar later beginnen met terugbetalen, vanaf 1 januari 2022. Tot die tijd betalen zij geen rente. Ook hebben zij nu 60 maanden de tijd om de lening terug te betalen. Dit was 42 maanden.

Uitstel belastingbetaling nu echt klaar

In tegenstelling tot deze belangrijke steunregelingen eindigt het bijzonder uitstel van belastingen wél na het tweede kwartaal. Wel is de terugbetalingstermijn flink verruimd, naar vijf jaar. Andere belastingmaatregelen, zoals de onbelaste vergoeding van vaste reiskosten, worden dan weer wel verlengd.
De garantieregelingen voor kredieten lopen zelfs door tot het eind van 2021, zo heeft het kabinet aangekondigd. Dit gaat onder meer om speciale coronavarianten van de BMKB en de GO. Daarnaast steekt het kabinet € 200 miljoen in een nieuwe kredietregeling. Die steunt ondernemers die doorstarten na een procedure volgens de nieuwe faillissementswet WHOA. Met de lening kunnen zij bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering vernieuwen.

Nog een nieuwe verlenging in het vierde kwartaal?

Nu het kabinet een knoop heeft doorgehakt over de steun in het derde kwartaal is de grote vraag uiteraard wat er in het vierde kwartaal gaat gebeuren. In de Kamerbrief en tijdens de persconferentie van de betrokken ministers slaat het kabinet wel duidelijk de toon aan dat de geldbuidel niet oneindig blijft rammelen. Het pakket beweegt al mee met het economische tij, omdat er minder steun is bij minder omzetdaling. Maar op een gegeven moment ‘moet je een economie in de startblokken ook de ruimte geven’, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken.
Het kabinet zit met een dilemma. Te vroeg stoppen met de steun kan ertoe leiden dat gezonde ondernemingen aan het eind van de rit alsnog omvallen. Te laat stoppen betekent dat noodzakelijke aanpassingen in het bedrijfsleven te lang uitblijven. Minister Hoekstra van Financiën noemde het pakket voor het derde kwartaal ‘een laatste steun in de rug’, totdat de economie weer echt zelfstandig kan draaien. ‘Onze zakken zijn weliswaar diep, maar we kunnen ons geld maar één keer uitgeven’, benadrukte Hoekstra. ‘We hopen natuurlijk zeer dat het in het vierde kwartaal allemaal niet meer nodig zal zijn.’

Bron: Rendement