Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treden er enkele wetswijzigingen en regelingen in werking die relevant zijn voor het personeelsbeleid binnen organisaties. Het gaat onder andere over het minimumloon, de coronasteunmaatregelen en oproepkrachten.

De volgende zaken wijzigen per 1 juli 2021:

  • De volgende ronde van coronasteun gaat van start. De steunmaatregelen, waaronder de tegemoetkoming in de loonkosten van de vierde NOW en de coulanceregeling voor vaste onbelaste reiskostenvergoedingen, lopen door tot 1 oktober 2021.
  • Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,96%. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2021 minimaal € 1.701 bruto per maand aan werknemers van 21 jaar en ouder. Ook gaan de nieuwe rekenregels in.
  • De regels voor het jaarlijkse aanbod voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten worden strenger. De vaste arbeidsduur gaat in op uiterlijk de eerste dag van de ‘15e maand’.
  • De resterende wettelijke vakantiedagen van 2020 vervallen. De vervaldatum geldt alleen als de werkgever de werknemer hierover goed en duidelijk heeft geïnformeerd.
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen tot en met 30 juni (17.00 uur) subsidie aanvragen voor de SLIM. Voor individuele mkb’ers opent het tweede aanvraagtijdvak op 1 september.
  • Sinds 2 juni zijn aanvragen voor de subsidieregeling praktijkleren in te dienen, maar per 1 juli geldt dat voor de aanvraag een hoger betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning nodig is.

Een maatregel die al per 1 juni in werking is getreden, is een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor essentieel personeel van start-ups.

Grote plannen voor toekomstbestendige arbeidswetten

Voor grote veranderingen in de arbeidswetgeving is het wachten op de formatie van een nieuw kabinet. De politieke partijen namen in hun verkiezingsprogramma (artikel) allerlei wijzigingen op en ook de SER heeft onlangs geadviseerd ingrijpende veranderingen door te voeren, maar het moet nog blijken of deze wijzigingen in de praktijk haalbaar zijn.

Bron: HR Rendement