Klaar voor IBAN-regels per 2020?

IBANMet ingang van volgend jaar komt er een einde aan de centrale toewijzing van unieke tiencijferige nummers voor de bankrekening. Het uitgeven van IBAN-nummers komt vanaf 2020 namelijk bij de Nederlandse banken zelf te liggen. Mogelijk heeft dit consequenties voor uw zakelijke administratie.

Per 1 januari 2020 kan het voorkomen dat de cijfercombinatie in het rekeningnummer niet meer uniek is. Zo kan de combinatie ‘0123456789’ bijvoorbeeld voorkomen bij ABN AMRO, de ING en de Rabobank. In combinatie met de Bank Identifier Code (BIC) en het controlegetal zijn de rekeningnummers nog steeds uniek. Bovendien voldoen alle geldige IBANs aan de zogenoemde ‘mod-97-check’. Op dit moment voldoen de rekeningnummers nog aan de zogenoemde ‘elfproef’, waarmee de geldigheid van rekeningnummers wordt gecheckt. Deze proef vervalt per 2020.

Laatste 10 cijfers 

In 2020 mogen Nederlandse IBANs van 18 cijfers en letters niet meer worden afgekapt tot de laatste 10 cijfers. Omgekeerd mogen oude Nederlandse rekeningnummers van 10 cijfers of minder niet meer automatisch worden geconverteerd naar volledige IBANs. Gebeurt dat toch, dan kunnen er fouten ontstaan die zelfs kunnen leiden tot betalingen naar verkeerde rekeningen.

Meerdere virtuele bankrekeningen 

Door de laatste 10 cijfers van iedere Nederlandse IBAN niet meer centraal uit te geven en de elfproef af te schaffen, sluit Nederland vanaf 2020 volledig aan op de internationale standaard voor IBAN. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de sterk toenemende vraag naar rekeningnummers. Met behulp van meerdere virtuele bankrekeningen kunnen organisaties namelijk hun kasstromen efficiënter beheren. Deze wijziging heeft overigens geen gevolgen voor particuliere rekeninghouders.

Benodigde maatregelen 

Neem vóór 1 januari 2020 de benodigde maatregelen om ervoor te zorgen dat uw administratieve systeem volledige IBANs voortaan op de correcte wijze verwerkt. Sommige organisaties hebben hun administratieve systeem voor de invoering van IBAN in 2014 slechts in beperkte mate aangepast. Dit werkt alleen correct met Nederlandse IBANs waarvan de laatste tien cijfers uniek zijn. Neem eventueel contact op met uw softwareleverancier of bank.

Bron: Rendement