Meer inspanning voor werving dan voor behoud personeel

Veel organisaties hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers bestempelen bijna de helft van de vacatures nu als ‘moeilijk vervulbaar’. Er wordt daarom meer en anders geworven. Maar werkgevers moeten evengoed aandacht schenken aan personeelsbehoud.

De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog niet af, zo meldt UWV in een nieuwe publicatie. Het instituut neemt jaarlijks onder de loep voor welke beroepen er veel moeilijk vervulbare vacatures zijn en hoe werkgevers daarmee omgaan. Momenteel is 45% van de vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Vorig jaar was het aandeel moeilijk te vervullen vacatures vergelijkbaar.

Vacatures zonder instroomeisen zijn ook lastig

De wervingsproblemen bestaan niet alleen meer voor bekende tekortberoepen in de ICT, techniek of zorg. Werkgevers hebben ook moeite om bijvoorbeeld geschikte verkopers en juristen te vinden. Bovendien zijn er steeds meer moeilijk vervulbare vacatures voor beroepen waarvoor geen of weinig scholing benodigd is. Denk aan assemblagemedewerkers en schoonmakers.

Werkgevers richten zich niet op verhoging lonen

Veel werkgevers ondernemen actie om toch personeel te vinden voor hun lastige vacatures. Meest genoemde maatregel is het verspreiden van de vacaturetekst via meerdere wervingskanalen. Ook zet meer dan een vijfde van de werkgevers referral recruitment in. Een andere populaire maatregel is de inzet van een headhunter of werving- en selectiebureau. Het salaris of andere arbeidsvoorwaarden aanpassen noemt slechts 3% van de werkgevers. En verder opvallend: 20% van de werkgevers zet geen extra stapje als een vacature moeilijk blijkt te vervullen.

Te weinig aandacht voor personeelsbehoud

Wie zijn personeelsbestand op orde wil hebben, moet niet vergeten maatregelen te nemen voor personeelsbehoud. Daar zetten (met name kleine) organisaties zich echter veel minder voor in. 55% van de werkgevers zegt geen inspanningen te plegen om werknemers binnenboord te houden. Veelgebruikte maatregelen voor personeelsbehoud richten zich op de lonen, de werksfeer, persoonlijke aandacht en opleidingsmogelijkheden. Het binden en boeien van personeel noemde UWV vorig jaar al één van de drie belangrijke strategieën bij personeelsschaarste.

Bron: HR Rendement