Goed beleid over balans tussen werk en privé is belangrijk

arbeidsvoorwaardenBeleid opstellen voor een goede balans tussen werk en privé zorgt ervoor dat alle werknemers dezelfde kansen krijgen en hetzelfde behandeld worden. Voordat uw organisatie begint met beleid maken, moet duidelijk zijn hoe de directie over bijvoorbeeld thuiswerken denkt. Er zijn organisaties die menen dat een werknemer alleen geld oplevert als hij op het werk aanwezig is, ongeacht de functie. Anderen menen dat thuiswerken zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. Het is belangrijk goed over deze balans na te denken en er beleid op te voeren.

Er zijn organisaties die zich helemaal niet bezighouden met de werk-privébalans van hun werknemers. Zij vinden dat het privéleven niet relevant is voor het werk en stellen dus al helemaal geen werk-privébeleid op. Dat een goede balans tussen werk en privé zou bijdragen aan een gezonde werksituatie (tools) is bij zulke traditioneel denkende organisaties geen uitgangspunt. Om toch verandering teweeg te brengen in deze traditionele organisaties, zijn er twee ijzersterke argumenten:

  1. Werknemers die werk en privé goed met elkaar kunnen combineren, zijn tevredener, gezonder, hebben minder ziekteverzuim, zijn productiever en loyaler ten opzichte van hun werkgever.
  2. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt en de slag om werknemers opnieuw is begonnen, moet elke werkgever zich zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen om werk en privé te combineren zijn daarbij onontbeerlijk, zeker nu de overheid wil dat ook werknemers meer mantelzorgen.

Organisaties die alle vrijheid bieden, hebben ook baat bij beleid

Sommige organisaties hebben een tegenovergestelde insteek en bieden hun werknemers alle vrijheid om werk en privé in te delen. Alleen de output is belangrijk, hoe de werknemer dit regelt is aan hem. In dit geval gaan werkgevers ervan uit dat optimale vrijheid voor de werknemer ook het beste is voor de organisatie. Toch heeft ook deze cultuur een keerzijde: de werknemer moet deze verantwoordelijkheid wel aan kunnen. In zo’n organisatie slaat de balans soms door naar de andere kant en blijven werknemers maar doorwerken, waardoor ze uiteindelijk overbelast raken. Of werknemers komen na een ziekmelding terug op kantoor omdat ze zich wel fit genoeg voor werk voelen, maar nog niet genoeg energie voor privézaken hebben, waardoor ze zich binnen de kortste keren zich weer ziek melden.

Beleid over balans tussen werk en privé binnen wettelijke kaders

Als uw organisatie vrijheid bepleit, let er dan op dat leidinggevenden en  werknemers voldoende kennis hebben over wet- en regelgeving. Niet iedereen is namelijk even goed op de hoogte van de wettelijke verlofvormen. Zo kan de organisatie met beleid voorkomen dat een jonge vader zich een slag in de rondte werkt om alle ballen in de lucht te houden, terwijl hij ook ouderschapsverlof kan opnemen. In dit soort organisaties moet er bij het opstellen van beleid voor een betere balans tussen werk en privé vooral rekening worden gehouden met de kansen op overspannenheid en burn-out die werknemers lopen. Deze risico’s horen uiteraard ook thuis in de RI&E.

Bron: HR Rendement