Digitale coach verlaagt drempel voor ontwikkeltraject

Investeren in de eigen werknemers en hun ontwikkeling staat steeds hoger op de agenda van organisaties. Digitale coaching (tools), of e-coaching, is een vorm van digitale begeleiding om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het gebeurt via een app, chat, e-mail of toepassingen als Skype. Toch is het niet geschikt voor elke situatie. Werknemers moeten zich bijvoorbeeld bewust zijn van hun ontwikkelpunt. Tegelijkertijd neemt digitale coaching (tool) voor sommige werknemers de drempel weg om met een coach in zee te gaan.

Voordelen van een digitale coach

Vanwege de (visuele) anonimiteit is het gemakkelijker om gevoelens en gedachten met de coach te delen en sneller tot de kern van het probleem te komen. Een online coach kan daarnaast begeleiding op maat bieden, waar en wanneer dat nodig is. De werknemer heeft in feite alleen internet nodig. Andere voordelen van digitale coaching zijn:

  • Het bespaart tijd, want een afspraak maken voor contact is meestal niet nodig en de contactmomenten kunnen elkaar sneller opvolgen dan bij afspraken op locatie.
  • Het bespaart kosten, want de werknemer heeft geen reistijd. Hij kan zelfs vanuit huis gecoacht worden. Ook is er minder productiviteitsverlies, omdat de coaching plaatsvindt op een moment dat schikt voor beide partijen.
  • Schriftelijke communicatie helpt bij het reflecteren. Schrijven helpt de gedachten te ordenen en inzicht te krijgen in gevoelens, terwijl bij een persoonlijk gesprek de werknemer maar kort kan nadenken over zijn antwoord. Bovendien is er een inzichtelijk coachingsproces, omdat alles is genoteerd en de werknemer makkelijk kan teruggrijpen op een eerdere stap in het proces.

E-coach kan ook frustreren

Er kleven ook nadelen aan een digitale coach. Juist door het gebrek aan persoonlijk contact kan de coach geen non-verbale signalen oppikken of helpen bij het onder woorden brengen van gevoelens. Verder vereist het van de werknemer om taalvaardig genoeg te zijn om zich schriftelijk uit te drukken. Tot slot kan het frustrerend zijn om telkens op een antwoord te moeten wachten, want de e-coach zal niet elke keer direct feedback kunnen geven.

Bron: Rendement