Gevolgen van intrekken Verklaring geen privégebruik

Als een werknemer in de loop van een kalenderjaar zijn Verklaring geen privégebruik auto intrekt, omdat hij meer dan 500 kilometer privé gaat rijden met de auto van de zaak, heeft dit gevolgen voor de werkgever en werknemer. Wees hierop bedacht.

Als een werknemer een Verklaring geen privégebruik auto aanvraagt bij de Belastingdienst en aan de werkgever laat zien, kan de werkgever de bijtelling vanwege privégebruik van een auto van de zaak bij deze werknemer achterwege laten. Als de werknemer vervolgens in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Dit kan met het (online) formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Bovendien moet de werknemer ook de werkgever zo snel mogelijk infomeren. 

Geen terugwerkende kracht voor de bijtelling

Na de intrekking van de verklaring ontvangt de werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die hij nodig heeft voor de aangifte loonheffingen. Na het intrekken van de Verklaring geen privégebruik auto, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had. Vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is van de intrekking van de verklaring, moet hij de bijtelling toepassen. Hij hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. De werkgever telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden (tool)

Naheffingsaanslag voor werknemer

De werknemer ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het formulier een bericht van de Belastingdienst. Voor de maanden waarin de werkgever niet heeft bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en eventueel een rekening voor belastingrente. Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst (account nodig), zette deze gevolgen voor werkgever en werknemer onlangs op een rij.

Bron: HR Rendement