Functioneringsgesprekken voeren tijdens de coronacrisis

Het coronavirus maakt van thuiswerken de nieuwe norm. Uiteraard blijven er zaken die het best gedijen bij een persoonlijke aanpak, zoals het functioneringsgesprek. Hoe wordt dat een succes als het noodgedwongen toch op afstand moet gebeuren?

Het is te overwegen om de functioneringsgesprekken uit te stellen tot medewerkers weer naar kantoor komen. Een functioneringsgesprek is een belangrijk moment; het is dan prettiger om persoonlijk contact te hebben, elkaar in de ogen te kunnen kijken en niet te lopen stuntelen door een slechte beeldkwaliteit of dito wifi-ontvangst. Mochten de functioneringsgesprekken onverhoopt toch via videovergaderingen moeten plaatsvinden, plan er dan niet te veel in korte tijd: videovergaderen is vermoeiend.

Voor én tijdens de coronacrisis

Daarnaast rijst de vraag: hoe representatief is het beeld van het functioneren in deze periode? Momenteel ervaren veel werknemers stress, te weinig sturing of worden ze afgeleid door zorgtaken thuis. Kijk daarom naar het functioneren voor én tijdens de coronacrisis. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Het vooraf invullen van een vragenlijst (tool) kan hierbij helpen, laat de medewerker dat ook doen. Vul twee vragenlijsten in: één voor het functioneren voor, en één voor het functioneren tijdens de coronacrisis.

Doelen en verwachtingen

Het ‘pre-corona’ functioneren moet naar behoren zijn. Maar de kans is groot dat bepaalde gemaakte afspraken sinds het aanvangen van de coronacrisis niet meer gelden. Doelen en verwachtingen moeten worden bijgesteld. Een voordeel van deze crisis is dat mensen meer stilstaan bij wat ze willen, ook op werkgebied. De kans is groot dat medewerkers nu beter voor ogen hebben wat ze belangrijk vinden in hun werk en welke kant hun carrière op moet gaan. Neem daar de tijd voor in het gesprek en stel samen nieuwe doelen vast. Maak die tweeledig:
1. kortetermijndoelen tijdens de crisis, die makkelijk kunnen worden bijgestuurd, zoals de deadline van een project halen over zes weken;
2. langetermijndoelen voor ná de crisis, die langduriger inspanning en ontwikkeling vereisen, zoals het volgen van een opleiding, verticaal groeien of uitbreiding van het takenpakket.

Positieve feedback en verborgen talenten

Tenzij de medewerker er een potje van heeft gemaakt, is positieve feedback noodzakelijk. Een positieve benadering verhoogt de motivatie met maar liefst factor vier. Zeker in crisistijd is dit niet te onderschatten: de huidige situatie vergt een enorm aanpassingsvermogen van medewerkers. Uiteraard is niet alleen het functioneringsgesprek het moment om uw waardering uit te spreken; nog beter is het om dit te laten blijken op de momenten dat een medewerker zijn werk goed doet. Er zijn ook medewerkers die juist floreren in deze periode: hun verborgen kwaliteiten komen nu bovendrijven. Benoem ze en prijs de medewerker erom.

Bron: HR Rendement