Flexibel personeel gelijkgeschakeld met vaste kracht

Vijf financiële instellingen hebben een paar weken geleden een zogenoemde ‘werkcode’ in het leven geroepen. Die moet ertoe leiden dat flexibel personeel voortaan op dezelfde manier behandeld zal worden als vaste medewerkers.

Vier verzekeraars, een bank en drie vakbonden zijn het eens geworden over een zogenoemde werkcode. Deze afspraak moet ertoe leiden dat flexibele krachten zoals payrollers, uitzendkrachten en zzp’ers voortaan gelijkgeschakeld worden met vaste krachten. Om dit te waarborgen, zijn de afspraken vastgelegd in vijf punten:

  • Degenen die hetzelfde werk doen, worden gelijkwaardig beloond en gewaardeerd.
  • Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.
  • Werk wordt georganiseerd in duurzame arbeidsrelaties.
  • Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap.
  • Werken bij een van de betrokken organisaties draagt bij aan het vergroten van arbeidsmarktwaarde van mensen.

Intentie afspraken vast te leggen

Er is wel enige kritiek op de bekendmaking van de werkcode. De vijf punten zouden te vrijblijvend zijn omdat ze vooral een visie weergeven, en geen concrete acties. De vijf bedrijven hebben echter wel de intentie deze vijf afspraken vast te leggen in hun cao. Verder wordt bijvoorbeeld een betere rechtspositie voor payrollers en werkzekerheid voor oproepkrachten (tool) ook al afgedwongen door de Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari is ingegaan. Aan de andere kant laten de bedrijven met de code zien dat ze niet gewacht hebben tot maatregelen wettelijk verplicht zijn.

Bron: HR Rendement