Tewerkstellingsvergunning is straks 3 jaar geldig

tewerkstellingOp internetconsultatie.nl is een voorstel gepubliceerd om de duur van de tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers te wijzigen van 1 jaar naar 3 jaar. Ook wil het kabinet de eisen versoepelen om werknemers in het buitenland te werven.

Voor werkgevers kan het soms lastig zijn om geschikte werknemers te vinden. Een oplossing is om werknemers in het buitenland te werven. In de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) zijn veel regels vastgelegd voor het aannemen van buitenlandse werknemers. Voor werknemers die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland komen moet de werkgever in bepaalde gevallen een werkvergunning aanvragen. In 2014 heeft het kabinet bij de herziening van de WAV gekozen om de werkvergunning voor ten hoogste 1 jaar te verlenen, maar vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt wil het kabinet deze periode wijzigen naar 3 jaar.

Werkgever moet eerst kandidaten in Nederland of EER werven

De WAV stelt dat de werkgever eerst moet proberen om werknemers uit Nederland te werven, of uit andere landen van de EER of Zwitserland. Op deze manier wil de wetgever oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegengaan. Lukt het de werkgever niet om een geschikte kandidaat te vinden, dan kan hij buiten de EER of Zwitserland gaan zoeken. Werknemers die niet uit de EER of Zwitserland komen hebben een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig als zij korter dan 3 maanden in Nederland komen werken, of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) bij een verblijf langer dan 3 maanden. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. De werkgever of werknemer vraagt de TWV aan bij UWV en de GVVA bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kabinet wil arbeidsmarkttoets UWV versoepelen

UWV onderzoekt bij de aanvraag van de TWV of GVVA of de werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om een werknemer uit Nederland, de EER of Zwitserland te werven en geeft advies aan de IND. Heeft de werkgever te weinig moeite gedaan voor de werving dan kan UWV of IND de aanvraag afwijzen. Het kabinet stelt nu voor om de verplichte afwijzingsgronden van deze arbeidsmarkttoets te versoepelen. Dit geeft UWV ruimte om meer maatwerk te bieden in een krappe arbeidsmarkt. Voor bepaalde sectoren kunnen UWV en IND toch een TWV en GVVA verlenen, ook als de werkgever onvoldoende wervingsinspanningen heeft verricht.
Het conceptwetsvoorstel is gepubliceerd op internetconsultatie.nl.Tot 9 februari 2020 kunnen belangstellenden hierop reageren.

Bron: HR Rendement