Financiële gevolgen bij meer of minder werken – bereken het nu

Wat betekent het netto om een dag meer of minder te gaan werken? Met de online rekentool WerkZorgBerekenaar is dit nu eenvoudig uit te rekenen. Het Nibud heeft de tool ontwikkeld in samenwerking met vrouwenkenniscentrum WOMEN Inc.

Hoe combineert u het ouderschap met werk en hoe pakt dit uit voor uw portemonnee? Bereken in 7 stappen hoe u er nu financieel voor staat en bekijk wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor de financiële situatie.

Vul de volgende stappen in:

  1. Partner & kinderen
  2. Werk & inkomen
  3. Kinderopvang
  4. Woning & spaargeld
  5. Jouw financiële plaatje
  6. Nieuwe werk-zorgverdeling
  7. Tips

Bij driekwart van de stellen tussen 25 en 49 jaar met jonge kinderen (76 procent) werkt de een fulltime en de ander parttime of niet. Voor veel stellen is het financieel gezien gunstiger als beiden parttime zouden werken. Op dit moment doet slechts 8 procent van hen dat. Ook voor alleenverdieners rekent de WerkZorgBerekenaar uit wat de financiële gevolgen zijn van meer of minder werken.

Blijven werken loont

Financieel gezien kunnen veel gezinnen erop vooruit gaan als beide partners werk en zorg anders verdelen en beiden (parttime) gaan werken.

Dit komt onder meer door de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner krijgt. Dit zie je niet direct terug op de salarisstrook, maar pas bij de belastingaangifte.

De WerkZorgBerekenaar laat het effect van dit soort heffingskortingen wel zien, waardoor direct te zien is wat financieel gezien de gunstigste arbeidsverdeling is.

Voorbeeld van allebei vier dagen werken

Ines en Frans hebben twee kinderen van één en drie jaar. Ines werkt 24 uur en verdient 1440 euro bruto per maand. Frans werkt 40 uur en verdient 2855 bruto per maand (dit is modaal). Als beiden 32 uur zouden gaan werken zouden zij er maandelijks 85 euro netto op vooruit gaan. Jaarlijks is dat een bedrag van 1020 euro.

Dat het financieel gezien gunstiger is om beiden 32 uur te werken, komt door de hogere algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting die de Belastingdienst berekent. Ook ontvangen Ines en Frans dan meer kinderopvangtoeslag.

Inzicht in financiële gevolgen

Saskia de Hoog, expert arbeidsmarkt bij WOMEN Inc.:

“Hoewel de helft van alle Nederlanders werk en zorg het liefst gelijk verdeelt, doet slechts 18 procent dit. Ouders laten zich in hun keuze leiden door onvolledige financiële informatie. Met de WerkZorgBerekenaar krijgen zij inzicht in de financiële gevolgen van een andere verdeling van werk en zorg.”

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink:

Het Nibud ziet dat het voor mensen op dit moment erg moeilijk is om de financiële gevolgen voor een bepaalde arbeidsverdeling door te rekenen. Toeslagen worden berekend aan de hand van het verzamelinkomen en niet met bruto- of netto-inkomen. Maar uitrekenen wat je verzamelinkomen is, is lastig. Bovendien vermindert de hypotheekrenteaftrek het verzamelinkomen. Met de WerkZorgBerekenaar krijgt de invuller daarom direct te zien wat het financieel gezien oplevert als er meer of minder wordt gewerkt.”

Minister Bussemaker (emancipatie):

“Regelmatig zie ik dat ouders keuzes maken op basis van onvolledige informatie. Ik spreek veel ouders die niet weten wat de kinderopvang kost, of wat de financiële gevolgen zijn van minder werken. Ik moedig aan dat het ouders zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van hun ideale verdeling van werk en zorg.”

Ga naar de WerkZorgBerekenaar

Bron: SalarisNet.nl