EU pleit voor zes weken betaald ouderschapsverlof

OuderschapsverlofWerknemers moeten recht krijgen op minimaal tien dagen betaald kraamverlof en zes weken betaald ouderschapsverlof. Een meerderheid van de Europese ministers van Sociale Zaken heeft hiermee ingestemd.


Het plan om de verlofregelingen te verruimen werd vorig jaar al gepresenteerd door de Europese Commissie. Toen werd besproken dat werknemers recht moesten krijgen op vier maanden betaald ouderschapsverlof. Hier waren de ministers het niet helemaal mee eens: werknemers moeten wel recht krijgen op vier maanden ouderschapsverlof, maar niet deze hele verlofperiode hoeft betaald te zijn. Wel moeten minimaal zes weken van het ouderschapsverlof worden doorbetaald. Op dit moment is het ouderschapsverlof in Nederland nog onbetaald (tool), tenzij hier in de cao andere afspraken over zijn gemaakt.

Uitbreiding betaald kraamverlof naar tien dagen

Een meerderheid van de EU-ministers steunt ook het plan om het (betaalde) kraamverlof uit te breiden naar minimaal tien dagen. Op dit moment hebben werknemers van wie de partner net een baby heeft gekregen, recht op twee dagen betaald kraamverlof. Er ligt echter al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat dit verlof (in het wetsvoorstel geboorteverlof genoemd) moet uitbreiden. Hierdoor zou Nederland mogelijk tegen de tijd dat de Europese richtlijn in werking treedt al aan deze regels voldoen.

Nederland stemde tegen de Europese plannen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stemde tegen de Europese plannen voor uitbreiding van de verlofregelingen. De minister vindt dat Europese lidstaten zelf moeten beslissen over onderwerpen die betrekking hebben op sociale zekerheid. Maar omdat een meerderheid van de Europese ministers wel met de plannen instemden, gaat het voorstel nu naar het Europees Parlement. Het kan nog enige jaren duren voordat de EU-richtlijn daadwerkelijk in werking treedt.

Bron: HR Rendement