Betalingen aan derden doorgeven vóór 1 februari 2022

Als een werkgever in 2021 zogenoemde uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moet hij die vóór 1 februari 2022 doorgeven aan de Belastingdienst. Zo’n IB47-melding moeten werkgevers doen via het gegevensportaal of met eigen software die aan bepaalde gestelde eisen voldoet.

Werkgevers mogen derdenbetalingen doorgeven wanneer het hen uitkomt. Ze kunnen dit dus steeds per maand doen, maar ze kunnen ook alle gegevens in één keer in januari 2022 doorgeven. In elk geval moeten alle betalingen uiteindelijk vóór 1 februari 2022 gemeld zijn. Deze zogenoemde IB47-melding moeten werkgevers doen via het gegevensportaal. Ze mogen de gegevens ook doorgeven met eigen software, zolang deze software aan bepaalde eisen voldoet. Derdenbetalingen zijn betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten. 

Criteria voor wie behoren tot ‘derden’

Veelvoorkomende voorbeelden van derdenbetalingen zijn betalingen aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud, verbouwingen en betalingen aan sprekers en auteurs. De Belastingdienst moet op de hoogte zijn van deze betalingen aan derden, die:

  • niet bij de organisatie in dienstbetrekking zijn;
  • de werkzaamheden of diensten niet uitvoeren als ondernemer.

Werkgevers kunnen ook doorgeven dat zij een jaar geen betaling hebben gedaan, of dat ze definitief geen betalingen aan derden meer gaan doen. Zij kunnen dit doorgeven via het gegevensportaal bij ‘Beheer leveringen’.

Nieuw meldingsproces voor derdenbetalingen vanaf 2022

Derdenbetalingen in 2021 moeten werkgevers dus nog melden via het IB47-formulier, maar voor betalingen vanaf 1 januari 2022 is dit proces deels vervangen door de renseigneringsverplichting. Hierdoor mag een werkgever weer het burgerservicenummer (BSN) van de derde doorgeven, iets wat door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet langer mocht.
Ook nodigt de fiscus werkgevers vanaf 1 januari 2022 niet meer uit om gegevens over de derdenbetalingen aan te leveren. Vanaf die datum zijn zij namelijk verplicht dit te doen. En let op, gegevens over betalingen in 2022 moeten in januari 2023 worden aangeleverd. Dit mag dus niet in 2022. Van betalingen in 2023 en later kan een werkgever de gegevens wel aanleveren wanneer het hem uitkomt – bijvoorbeeld per maand – maar uiterlijk op 31 januari van het jaar na het jaar waarin hij de bedragen betaalt.

Bron: HR Rendement