Filter op categorieën

Nieuws

Let op juiste toepassing taxatiewijzer

TaxatieVoor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.

Gebruik van vervangingswaarde

Wettelijk is bepaald dat de WOZ-waarde van een bedrijfsgebouw gelijk is aan de vervangingswaarde als deze hoger is dan de prijs bij verkoop. De vervangingswaarde van een bedrijfspand is de waarde van de grond plus die van de opstallen.

Taxatiewijzers

Bij het berekenen van de vervangingswaarde kunnen gemeentes taxatiewijzers gebruiken. Deze bevatten kengetallen van diverse bedrijfsgebouwen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de technische en functionele veroudering van het pand.

WOZ-waarde crematorium

Onlangs werd een zaak voor de rechtbank Rotterdam uitgevochten waarbij de WOZ-waarde van een crematorium ter discussie stond. Dit ondanks het feit dat bij de waardebepaling gebruik was gemaakt van de taxatiewijzer voor crematoria.

Voor de rechter bleek dat de taxatiewijzer geen restwaardes voor crematoria bevatte. Wel waren er gegevens inzake de bouwkosten aanwezig, maar dat vond de rechtbank onvoldoende onderbouwing voor de restwaarde. In deze zaak werd de WOZ-waarde € 156.000 lager vastgesteld, omdat de rechter vond dat restwaarde van het crematorium te hoog was vastgesteld.

Schattingen

Uit de rechtszaak blijkt ook dat taxatiewijzers uitgaan van schattingen; in deze zaak bijvoorbeeld over de gebruiksperiode en de restwaarde van het crematorium.

Let op! De bewijslast dat een WOZ-waarde juist is vastgesteld, ligt bij de gemeente. U kunt de WOZ-waarde dus met succes aanvechten als deze onvoldoende is onderbouwd. 

Bron: Boschland

Deel deze pagina:

Laptop op slaapstand na dichtklappen

Als u klaar bent met werken en uw laptop dichtklapt, kan er nog van alles gebeuren achter de schermen. Wat precies, dat kunt u in Windows zelf instellen. Natuurlijk kunt u ervoor zorgen dat de programma’s worden afgesloten, maar u kunt ook regelen dat de laptop naar de slaapstand overschakelt.

Uw laptop dichtklappen, betekent het niet dat het apparaat er automatisch ook onmiddellijk mee ophoudt. Tenzij u dat zo heeft ingesteld in Windows. U heeft namelijk meerdere opties waar u uit kunt kiezen. Een laptop dichtklappen kan betekenen dat u het apparaat afsluit, maar u kunt ook regelen dat de machine op de energiebesparende modus overschakelt. Als u dat instelt, gaat de laptop automatisch over op de sluimer- of de slaapstand zodra u die dichtklapt. Maar u kunt ook instellen dat er helemaal niks gebeurt. Als u de laptop dan weer opent, is er geen enkele actie uitgevoerd.

Slaapstand om accustroom te sparen

Deze instellingen kunt u regelen via ‘Energiebeheer’.  Dat doet u door de volgende stappen uit te voeren:

 • Ga via de startknop in Windows naar het ‘Configuratiescherm’ en dan naar ‘Energiebeheer’;
 • Aan de linkerkant van het menu dat verschijnt, klikt u op ‘Het gedrag van het sluiten van het deksel bepalen’;
 • Via de drop downmenu’s naast ‘Actie als ik het deksel sluit’ kunt u aangeven welke actie u wilt laten uitvoeren als u de laptop dichtklapt.
 • Wilt u de accu sparen, selecteer dan ‘Slaapstand’. U kunt dan ook snel weer verder met uw werk als u de laptop weer openklapt.
 • Als u wilt dat het apparaat niet in de slaapstand gaat als u het deksel sluit op het moment dat de laptop op netstroom aangesloten is, kiest u onder ‘Netstroom’ voor ‘Geen actie ondernemen’.
 • Kies ‘Wijzigingen opslaan’ om de instellingen te bewaren.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Nieuwe verzamelspecificatie van uitkeringen van UWV

Word documentWerkgevers die zelf een uitkering aan een werknemer betalen, krijgen daarvan elke maand een specificatie van UWV. Die verzamelspecificatie is sinds 1 augustus een stuk korter en overzichtelijker geworden, wat de kans op fouten kleiner maakt.

Betaalt uw organisatie aan een werknemer zijn Ziektewet-, WAZO-, WIA- of Wajong-uitkering, dan krijgt de werkgever elke maand een specificatie van UWV met daarop per werknemer welke bedragen de organisatie voor hem ontvangt in die periode. Dit zijn de bedragen die de werkgever aan de werknemer moet uitbetalen of met zijn loon moet verrekenen. Denk bijvoorbeeld aan een werkneemster die recht heeft op een uitkering van UWV tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar van wie de werkgever het loon doorbetaalt en de uitkering van UWV ontvangt.

Korter en overzichtelijker

Op de verzamelspecificatie die werkgevers vóór 1 augustus kregen, stond per werknemer per week in vijf regels welke bedragen UWV betaalde. Daardoor was de specificatie heel lang en onoverzichtelijk. Daar heeft UWV verandering in gebracht: sinds 1 augustus staat er een betaalbedrag per betaalperiode. Die periode duurt – afhankelijk van het soort uitkering – vier weken of een kalendermaand. Hierdoor is het voor werkgevers makkelijker om te zien hoeveel zij aan de werknemer moeten uitbetalen of moeten verrekenen met zijn loon. De specificatie per week is op de verzamelspecificatie niet meer terug te vinden.

eHerkenning nodig voor specificatie

Om de specificatie in het werkgeversportaal van UWV te kunnen bekijken, hebben werkgevers per 1 november 2019 eHerkenning nodig. Zonder die digitale sleutel kunnen ze niet meer inloggen. Als uw organisatie nog geen eHerkenning heeft, is het tijd om actie te ondernemen!

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Ggz onder druk door personeelstekort en toenemende kosten

 digitalisatieDe financiële houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland staat onder druk, concludeert adviesbureau KPMG donderdag in een analyse. De sector gaat gebukt onder een toenemend tekort aan personeel en hogere kosten.

Het personeelstekort blijft de komende jaren de grootste uitdaging voor de zorg, schrijft KPMG. Om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg op peil te houden, moet het tekort worden teruggedrongen. Momenteel lopen door dit probleem de wachttijden op en neemt de werkdruk toe.

Het tekort aan mensen leidt ook tot hogere kosten, omdat het ziekteverzuim en de administratieve verplichtingen toenemen. De winstgevendheid komt hierdoor onder druk te staan.

“Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan”, waarschuwen de onderzoekers van het adviesbureau.

“De blijvende druk op de budgetten en de schaarste aan personeel houden het Nederlandse ggz-landschap duidelijk in hun greep. Het lijkt erop dat vooral de grotere ggz-instellingen zorg moeten leveren onder grote financiële druk. Ze zitten gevangen in het huidige systeem van omzetplafonds en prijsplafonds”, schrijft Karin Lemmens van KPMG in het advies.

Daling in de winstgevendheid stremt vernieuwing in de ggz

De hogere kosten zorgen ook voor risico’s voor de toekomstbestendigheid en de potentie voor veranderingen in de ggz. De verminderde winstgevendheid betekent onder meer dat er minder geld beschikbaar is voor het doen van investeringen. Deze nieuwe inzichten zijn juist essentieel voor de ggz volgens KPMG.

“De winst moet gezocht worden in andere en slimmere manieren van werken en het zoveel mogelijk digitaliseren van zorgprocessen. We zien inmiddels dat stappen vooruit worden gezet, maar een volledige transformatie naar de ggz van de toekomst is echter noodzakelijk”, legt Lemmens uit.

Digitale innovaties worden onder meer gezien als manier om de werkdruk te verlagen. Vernieuwingen als bijvoorbeeld een chatbot kunnen taken van werknemers uit handen nemen, zegt het adviesbureau.

Willen jullie digitaliseren? Of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Bron: Nu.nl

Deel deze pagina:

Planning Prinsjesdag bekend – Belastingplan 2020

De commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2020 vastgesteld.

Het behandelschema van het pakket Belastingplan 2020 luidt:

 • Dinsdag 17 september 2019: Prinsjesdag: indiening pakket Belastingplan 2020;
 • woensdag 25 september 2019: besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën;
 • dinsdag 1 oktober 2019: mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën;
 • woensdag 9 oktober 2019: inbrengdatum voor het verslag.

Vervolgens zal het herfstreces van vrijdag 18 oktober tot en met maandag 28 oktober 2019 zijn. De behandeling vervolgt op:

 • Dinsdag 22 oktober 2019: nota naar aanleiding van het verslag;
 • maandag 28 oktober 2019: eerste wetgevingsoverleg;
 • donderdag 31 oktober 2019: schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg;
 • mandag 4 november 2019: tweede wetgevingsoverleg;
 • dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019: plenaire behandeling;
 • donderdag 14 november 2019: brief beoordeling moties en amendementen;
 • donderdag 14 november 2019: stemmingen.

Een vergelijkbaar schema leidde in 2018 tot het aannemen van het Belastingplan 2019 in medio december.

Bron: Salarisnet.nl

Deel deze pagina:

Site met like-knop verantwoordelijk voor datadeling

AVGEen interessante rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie die zomaar precedentwerking zou kunnen hebben: een website wordt verantwoordelijk gehouden voor het delen van gebruikersdata met Facebook via de like-knop.

De Duitse organisatie FashionID heeft – zoals zoveel organisaties tegenwoordig hebben – een like-knop op haar website staan. Handig, want gebruikers kunnen de organisatie hiermee volgen op Facebook. Maar achter de schermen gebeurt er ook iets: de knop deelt gebruikersinformatie met Facebook op basis waarvan profielen voor advertenties worden opgesteld. En dat allemaal zonder dat de gebruikers hier ooit toestemming voor hebben gegeven.

Toestemming voor gegevensverwerking door Facebook?

Het Europees Hof van Justitie heeft nu bepaald dat zowel Facebook als FashionID verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens. Ook al is er in het geval van FashionID slechts sprake van het doorsturen van informatie. De uitspraak kan consequenties hebben voor alle websites die gebruikmaken van een like-knop. Wellicht moet veel explicieter worden wat er gebeurt als iemand op een like-knop drukt. Dat het door deze uitspaak nodig wordt toestemming te vragen voor deze gegevensverwerking (tool) is ook niet ondenkbaar.

Bron: Rendement

Deel deze pagina: