Filter op categorieën

Nieuws

Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

arboDe arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden. Hij moet hiervoor wel een contract afsluiten.

Een van de verplichtingen waarvoor de werkgever deskundige bijstand nodig heeft, is de uitvoering van de verzuimbegeleiding. Zodra een werknemer ziek wordt, moet de werkgever voldoen aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Een arbodienst kan onder meer de volgende taken van de werkgever overnemen:

  • de registratie van zieke en herstelde werknemers, inclusief contacten met UWV bij langdurige ziekte;
  • de registratie van (zieke) zwangere werkneemsters en de daarbij horende melding aan UWV.

Verplicht door Wvp

In het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) moet de werkgever voor een aantal verplichtingen ook samenwerken met een gecertificeerde arbodeskundige, zoals een bedrijfsarts. Meestal is deze in dienst bij een arbodienst. Het gaat om:

  • zeswekelijkse controle van zieke werknemers door de bedrijfsarts bij langdurige uitval;
  • opstellen van de probleemanalyse bij ziekte;
  • invullen van het medisch gedeelte van het re-integratieverslag ten behoeve van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij twee jaar ziekte.

Adviserende rol bedrijfsarts

Door de laatste wijziging van de Arbowet speelt de bedrijfsarts niet alleen een grote rol in de verzuimbegeleiding, maar ook bij de preventie van verzuim. In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. De adviserende rol van de bedrijfsarts heeft meer nadruk gekregen in de Arbowet. De bedrijfsarts is daarmee belangrijk in het arbobeleid van organisaties.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Een bosje bloemen

Gisteren zag ik ineens op Instagram een foto voorbij komen van een collega. Ze had zomaar een bosje bloemen gehad van onze werkgever. Wat een leuk gebaar. Niet veel later zag ik wat appjes binnenstromen in onze groepsapp van Korento. Allemaal foto’s van bosjes bloemen. Wat vrolijk allemaal.

Even later werd er bij mij aangebeld. Ook een bosje bloemen voor mij. Dat vrolijkt de woonkamer (en de vensterbank, want het was zo’n grote bos dat hij niet in m’n vaas paste) behoorlijk op. Iedere collega heeft een bos bloemen gehad met gedachte: “Bedankt dat we er allemaal zijn voor elkaar, in deze onwerkelijke, bizarre tijd.” Covid-19.

2020, waarvan iedereen dacht “een prachtig jaartal, dit moet een goed jaar worden” blijkt toch anders te lopen..

Marion, dankjewel voor het fijne samenwerken en de bos bloemen. Je hebt ons in het zonnetje gezet met een bosje bloemen, hopelijk zetten we jou zo op deze manier even in het zonnetje.

Groetjes, Evelien & alle andere Korento collega’s

 

 

Deel deze pagina:

Meer break-ups door thuiswerken

In deze spannende tijden waarin het nergens anders meer gaat dan over het coronavirus,gaan er ook veel speculaties rond over de effecten van het coronavirus. Zo wordt er onder andere verwacht dat er over ruim negen maanden een  heuse babyboom zal ontstaan, maar bestaand onderzoek toont aan dat juist het  tegenovergestelde zal gebeuren: het aantal break-ups zal fors stijgen tijdens en na de corona-pandemie. ?

TrustDeals? heeft hier verder onderzoek naar gedaan.

Financiële problemen
Momenteel zitten veel mensen thuis vanwege het coronavirus. Dat zal niet alleen zorgen voor de nodige financiële problemen, maar ook voor problemen in relaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zorgen om geld de belangrijkste oorzaak is voor het mislukken van relaties. Ruim een derde van de mensen in een relatie geeft aan dat financiële onzekerheid  de grootste uitdaging is in de relatie, en zo’n twintig procent zegt dat de meeste terugkerende ruzies in de relatie gaan over geld.

Langdurig samenzijn
Een langere periode samenzijn lijkt in eerste instantie romantisch, maar het heeft niet altijd een goede afloop. Veel relaties stranden namelijk na langere vakantieperiodes, zoals de  zomervakantie en de kerstvakantie. Zo’n een op de vijf relaties gaan uit elkaar na zo’n vakantie.  Mensen vinden dat zo’n periode samen veel stress oplevert. achttien procent geeft aan dat te veel tijd samen spenderen zorgt voor veel spanningen. 40 procent van de koppels zegt ook dagelijks te  kibbelen tijdens een vakantie samen.

Stress en angst
Daarnaast geeft de onzekerheid van het coronavirus veel mensen stress en angst. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat persoonlijke stress ook de nodige problemen geeft  in liefdesrelaties: 45 procent zegt dat stress een negatieve impact heeft op hun seksleven. Men geeft aan dat in periodes van stress, die te maken hebben met externe factoren, minder  knuffels te geven, minder lieve woorden te zeggen en minder empatisch te zijn naar zijn of haar partner. Stress zorgt ook voor een verlaagd libido en veel frustratie, en dat is een slechte voorbode, 33 procent vindt namelijk dat een ontevreden seksleven reden genoeg is om de relatie te verbreken.

Bron: Managers Online

Deel deze pagina:

Zo verantwoord mogelijk thuiswerken

Nu vanwege de coronacrisis veel werknemers onverwacht thuiswerken, is een verantwoorde thuiswerkplek niet altijd snel te realiseren. Welke mogelijkheden zijn er om toch gezond thuis te werken en lichamelijke klachten te voorkomen?

Het kabinet heeft aan werkgevers en werknemers gevraagd om zo veel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Verplicht de werkgever de werknemer om thuis te werken, dan moet de werkgever zorgen dat de thuiswerkplek voldoet aan de eisen uit de Arbowet en dat de thuiswerkplek in de RI&E is opgenomen. De werkgever kan de arbovoorzieningen in dat geval onbelast aan de werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit is ook het geval als de werkgever van de werknemer eist dat deze vanwege de coronacrisis thuiswerkt. Maar ook als de werkgever thuiswerken niet verplicht stelt maar als mogelijkheid biedt, kan de werkgever vanuit goed werkgeverschap zorgen dat de werknemer over een geschikte thuiswerkplek beschikt om fysieke klachten tegen te gaan.

Tips lichamelijke klachten door thuiswerken te voorkomen

Maar hoe werkt dit tijdens de coronacrisis, als werknemers die voorheen niet of nauwelijks thuiswerkten, van het ene op het andere moment hun taken thuis moeten verrichten en niet over een goed ingerichte werkplek beschikken? Veel werknemers werken momenteel aan de spreekwoordelijke keukentafel, mogelijk met kinderen om zich heen die ook verplicht thuis zijn, en een partner die eveneens thuiswerkt. Het inrichten van een werkplek die aan de arbo-eisen voldoet, zal vanwege de omstandigheden op korte termijn meestal niet haalbaar zijn. Om toch zo gezond mogelijk te blijven werken, kan de werknemer een aantal tips volgen, zoals niet te lang achter elkaar werken, regelmatig pauzes inlassen, staan en zitten afwisselen en voldoende bewegen.

Alternatieve mogelijkheden voor de thuiswerkplek

De werkgever kan werknemers die thuis geen geschikte werkplek kunnen inrichten, ondersteunen door het kantoor open te houden of te zoeken naar een alternatieve werkplek, al zal dit door het sluiten van openbare gelegenheden lastiger worden. De werkgever kan de werknemer ook voorstellen om bepaalde spullen te vergoeden en de waarde hiervan als eindheffingsloon onder te brengen in de vrije ruimte. Verder kan de werkgever de werknemer spullen van het werk op laten halen, zoals een beeldscherm en bureaustoel. Werkgever en werknemer kunnen in een gebruikersclausule vastleggen welke spullen de werknemer leent, wanneer hij deze terugbrengt en bijvoorbeeld wie eventuele schade vergoedt. Afspraken over incidenteel thuiswerken in bijzondere situaties kunnen werkgever en werknemer vastleggen in een tijdelijke thuiswerkovereenkomst (tool).

Bron: HR rendement

Deel deze pagina: