Filter op categorieën

Nieuws

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto’s nog steeds stimuleren. Daarom gelden er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

Kamervragen

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Snel laten berekenen dat het fiscale voordeel van een Tesla met een cataloguswaarde van bijna € 130.000 in vijf jaar tijd oploopt tot zo’n € 70.000. Daarbij is nog gerekend met de geldende bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. Hier komt echter in 2019 verandering in.

Voordeel minder in 2019

De bijtelling wordt volgend jaar voor nieuwe elektrische auto’s namelijk 22%, voor zover een dergelijke auto een hogere cataloguswaarde heeft dan € 50.000. Tot € 50.000 blijft de bijtelling gewoon 4%. Alleen over het meerdere moet 22% worden bijgeteld. Voor de betreffende Tesla gaat de bijtelling dus met bijna € 14.400 omhoog. Afhankelijk van het belastingtarief kost dit volgend jaar dus maximaal € 7.452 aan extra belasting. Voor elektrische auto’s die meer dan 60 volle maanden geleden op kenteken zijn gezet, bedraagt de bijtelling 7% over de eerste € 50.000 cataloguswaarde en 25% over het meerdere.

Extra voordelen

Een ander voordeel is dat voor elektrische auto’s geen BPM betaald hoeft te worden. Ook is er geen wegenbelasting verschuldigd. In 2018 kan bovendien ook nog 36% milieu-investeringsaftrek worden verkregen voor een cataloguswaarde tot € 50.000. Of deze milieu-investeringsaftrek ook in 2019 nog van toepassing is, zal blijken uit de milieulijst 2019 die vlak voor het einde van dit jaar zal worden gepubliceerd.

Voordeel € 67.000

Alles bij elkaar is volgens de berekeningen van de staatssecretaris het voordeel van een Tesla ten opzichte van een vergelijkbare benzineauto ongeveer € 67.000 en in vergelijking met een dieselauto zo’n € 73.000 in vijf jaar tijd. Per jaar dus € 13.400 respectievelijk € 14.600. Dit wordt vanaf volgend jaar dus maximaal € 7.452 minder. Voor bestaande elektrische auto’s die nog korter dan 60 volle maanden op kenteken staan, blijft de huidige bijtelling (4% over de gehele cataloguswaarde) wel van kracht totdat 60 volle maanden zijn verstreken.

Waterstof en zonne-energie

De wijziging dat de hoge bijtelling wel telt voor de cataloguswaarde boven € 50.000 geldt weer niet voor auto’s op waterstof. Die auto’s krijgen vanaf 2019 een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. De reden is dat de overheid die techniek een extra steuntje in de rug wil geven. Onlangs heeft het kabinet tevens aangegeven na te denken over een soortgelijke uitzondering voor auto’s die volledig op zonne-energie rijden. De uitkomst zal waarschijnlijk medio 2019 openbaar worden, met mogelijk ook de plannen met de autobelastingen vanaf 2021.

Bron: Boschland

Deel deze pagina:

Aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2018

JaarafsluitingBij de start van het nieuwe jaar houden ondernemingen zich weer bezig met de jaarafsluiting van het boekjaar 2018. Het jaar afsluiten is een omvangrijk project dat ieder jaar weer de nodige tijd en energie kost. Pas als het boekjaar helemaal compleet is, kan het jaar daadwerkelijk afgesloten worden.

Het proces van een jaarafsluiting kan de dagelijkse werkzaamheden behoorlijk in de weg zitten. Het is dus belangrijk om een planning op te stellen en te zorgen voor duidelijke interne communicatie rond de jaarafsluiting. Andere aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2018 zijn:

  • Controleer of alle verkoopfacturen van het boekjaar ook echt de factuurdatum van dat jaar hebben. Facturen die verstuurd zijn, maar nog niet betaald, horen bij de omzet van het afgelopen boekjaar.
  • Controleer of alle inkoopfacturen verwerkt zijn, ook hiervoor telt de factuurdatum en niet de betaaldatum.
  • Een bijgewerkte voorraadlijst is van belang om de financiële waarde van de voorraad vast te stellen.
  • Check de bank- en kassaldi en zorg dat de boekhouding sluitend is.
  • Bekijk altijd de controle van de laatste jaarrekening (tool) en de correcties die het vorige boekjaar nodig waren.
  • Houd rekening met aftrekposten waar uw onderneming voor in aanmerking komt.

Vergeet de BTW-suppletie niet

Vergeet bij de bovenstaande werkzaamheden de bewaartermijnen (tools) voor de administratie niet! Een ander aandachtspunt is de uiteindelijke BTW-berekening. Deze calculatie vindt pas plaats op het moment dat de jaarrekening wordt opgemaakt. Als tijdens deze opmaak blijkt dat er te veel of te weinig BTW is afgedragen dan moet dit met een suppletieaangifte gecorrigeerd worden. Dit moeten ondernemers doen met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ van de Belastingdienst. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over de aanlevering van documenten bij de accountant om in aanmerking te komen voor een goedkeurende accountantsverklaring.

Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Korento feliciteert haar klant en provider T-Mobile met de fusie met Tele2

PartyDe Europese Commissie heeft gister de fusie tussen T-Mobile en Tele2 in Nederland goedgekeurd. Daarmee bevestigt de Europese Commissie dat het gunstig is voor de Nederlandse mobiele én vaste telefoniemarkt als T-Mobile en Tele2 samen verder gaan als één daadkrachtig bedrijf. Vanaf januari 2019 zullen zij als één bedrijf verder gaan, T-Mobile staat in de startblokken om hier vorm aan te geven.

Korento en T-Mobile
Korento ondersteunt T-Mobile bij diverse HR ICT-activiteiten.

Wil je meer lezen over de fusie tussen T-Mobile en Tele 2? Klik dan hier.

Deel deze pagina:

Belastingdienst waarschuwt voor nepmail betalingsachterstand

NepmailCyberboeven kruipen opnieuw in de huid van de Belastingdienst. Krijgt u een e-mail van de fiscus over een betalingsachterstand over het jaar 2016 of 2017? Dan heeft u niet met de inspecteur, maar met een crimineel van doen.

De Belastingdienst waarschuwt particulieren dat er zogeheten phishingmails in omloop zijn. Die lijken van de fiscus af te komen, maar in werkelijkheid komen ze van cybercriminelen die uit zijn op gegevens van belastingplichtigen.

Phishing lijkt weer toe te nemen

Volgens de Belastingdienst doen twee versies de ronde. Bij de ene moet de ontvanger dringend € 65,70 storten en bij de andere gaat het om een bedrag van € 459,70. Het rekeningnummer in de mail is niet van de Belastingdienst. Die drukt particulieren dan ook op het hart om niet te betalen: ‘We vragen nooit via e-mail om betalingen te doen.’
De waarschuwing van de Belastingdienst komt op het moment dat phishing weer een vlucht lijkt te nemen. Het aantal frauduleuze mails leek juist steeds verder te dalen, maar uit een rondgang van de NOS blijkt dat dit beeld aan het kantelen is. De vier grote banken en de politie zien juist weer meer criminele hengelaars. Bovendien zijn de digicriminelen steeds inventiever, en spelen ze bijvoorbeeld in op actuele storingen. Zo komt een phishingmail voor de ontvanger minder uit de lucht vallen en lijkt het nog geloofwaardiger. Eerder bleek ook al dat het mkb nog wel een tandje bij mag zetten in de strijd tegen cybercrime.

Fraude melden bij de Belastingdienst

De Belastingdienst is ook geregeld de pineut bij internetcriminelen. Vorig jaar waarschuwde de fiscus al voor neptelefoontjes over een belastingschuld en voor nepberichten via WhatsApp. En nu dus de valse mails.
De Belastingdienst vraagt organisaties en particulieren ook om melding te maken van phishing-mails, verdachte brieven, valse telefoontjes en ander digitaal gespuis. Dat kan door een kopie of screenshot te maken en die te mailen naar valse-email@belastingdienst.nl. Een uitgebreide beschrijving van hoe zo’n melding in z’n werk gaat vindt u op deze website. Daar staat bijvoorbeeld ook de lijst met bankrekeningnummers die de Belastingdienst gebruikt.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Vragen over: invoer achternaam in het personeelssysteem

personeelsadministratieDe invoer van achternamen van werknemers in het salarissysteem kan voor problemen zorgen door spelling of door het gebruik van een aangetrouwde naam. Zonder duidelijke afspraken rond de administratie zijn personeelsgegevens moeilijk te vinden.

Elke nieuwe werknemer moet in het personeelsinformatiesysteem en het (al dan niet geïntegreerde) salarispakket worden opgenomen. Alleen al over het invoeren van de achternaam van de werknemer moeten binnen de organisatie de nodige afspraken worden gemaakt.

Gebruikt de werknemer de naam van de partner?

De juiste verwerking van persoonsgegevens is wettelijk verplicht, dus gegevens moeten exact worden overgenomen van het identiteitsbewijs. Maar hoewel daarop altijd de geboortenaam staat, geven sommige salarissystemen de mogelijkheid de ‘aangetrouwde’ naam van de echtgenoot of geregistreerd partner te gebruiken bij bijvoorbeeld het opstellen van geautomatiseerde brieven. Het kan handig zijn om af te spreken om altijd beide namen in te voeren, zodat er geen werknemers ‘kwijt kunnen raken’ doordat niet met de verkeerde naam gezocht wordt in het softwaresysteem. Ook voor de administratie- en bewaarplicht is belangrijk dat er niet bij de verkeerde naam wordt gezocht naar gegevens van de werknemer.

Combineert de werknemer eigen geboortenaam en die van de partner?

De aangetrouwde naam mag op het identiteitsbewijs worden vermeld, maar dat hoeft niet. Die keuze is aan de werknemer zelf. Ook kan hij zelf een volgorde kiezen: eerst eigen achternaam, dan naam van de partner of andersom. Wat de voorkeur van de werknemer ook is, uw organisatie moet één manier kiezen om het personeelsdossier – al dan niet digitaal – te archiveren.

Hoe omgaan met  voorzetsels in de achternaam?

Het is handig – niet verplicht – om een streepje tussen eigen naam en aangetrouwde naam te gebruiken, aangezien sommige achternamen al een spatie hebben. Het is ook belangrijk even stil te staan of relatief onbekende voorzetsels  zoals ‘El of Ait‘ wel of niet meetellen in het alfabetisch archiveren. Daar moet uw organisatie in elk geval een knoop over doorhakken.

Welke letters kent het systeem?

Soms kent een personeels- of salarissysteem niet alle zogeheten diakritische tekens, zoals in ‘Çetin’. Of sommige administrateurs kennen de sneltoets, maar anderen niet en die maken er dan maar een normale letter van. Het maakt misschien niet zozeer uit of deze letters wel of niet gebruikt worden, zolang dat binnen de organisatie maar consequent gebeurt.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Inspectie SZW trekt in 2019 extra medewerkers aan voor meer inspecties

InspectieInspectie SZW gaat in 2019 extra medewerkers werven. Hiermee versterkt de Inspectie SZW het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Dit schrijft de inspectie in het Jaarplan 2019. De inspectie krijgt structureel € 50 miljoen per jaar extra voor controle en handhaving.

De thema’s waarop Inspectie SZW (tools) zich in 2019 richt, zijn bevordering van eerlijk werk en vermindering van arbeidsrisico’s. Werk moet eerlijker worden door arbeidsuitbuiting en onderbetaling aan te pakken. De arbeidsrisico’s die Inspectie SZW volgens het Jaarplan 2019 wil verminderen, zijn uitbuiting, arbeids(markt)discriminatie, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest. Voor de programma’s in 2019 wil Inspectie SZW zoveel mogelijk samenwerken met werkgevers en werknemers, zodat zij zich meer bewust worden van het belang van gezondheid en veiligheid op het werk.

Meer inhuur buitenlandse werknemers

Ruim de helft van de budgetuitbreiding (59%) gaat naar het thema eerlijk werk. Inspectie SZW richt zich hierbij op waargenomen negatieve trends bij het inhuren van meer buitenlandse werknemers, zoals het risico van illegale tewerkstelling. Illegale werknemers aanvaarden gemakkelijker onderbetaling en slechte arbeidsomstandigheden. Soms is zelfs sprake van arbeidsuitbuiting, als de buitenlandse werknemers te lange dagen maken tegen veel te lage uurlonen. Werkgevers zijn verplicht ten minste het wettelijk minimumloon en wettelijke vakantiebijslag te betalen.

Themaprogramma voor arbeidsmarktdiscriminatie en PSA

Inspectie SZW neemt ook in 2019 weer bepaalde sectoren extra onder de loep. Zo zijn er speciale programma’s voor onder meer de sectoren Bouw en infra, Horeca en detailhandel, Schoonmaak, Transport en logistiek en de Zorg. In deze sectoren spelen vaak meerdere arbeidsrisico’s. Met themaprogramma’s worden specifieke arbeidsrisico’s aangepakt. Onder meer arbeids(markt)discriminatie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Arbeidsdiscriminatie gaat over discriminatie bij werving en selectie, maar ook over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: