Filter op categorieën

Nieuws

Het verschil: muizengaatje en luizengaatje bij ontslag

E-HRM, luizengaatjeIn het arbeidsrecht worden twee opvallende termen gebruikt: het muizengaatje en het luizengaatje. Beide termen hebben betrekking op de vergoeding(en) bij ontslag. Wat is het verschil in betekenis?

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft een werknemer die na een dienstverband van twee jaar of langer onvrijwillig uit dienst treedt, recht op de transitievergoeding. Daarnaast kan hij bij ontslag recht hebben op een zogeheten billijke vergoeding. De werkgever moet zich dan schuldig hebben gemaakt aan relevant ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Voor de billijke vergoeding hoeft een werknemer niet minimaal twee jaar in dienst te zijn.

Billijke vergoeding: van muizengaatje naar kattenluik

In de memorie van toelichting van de WWZ staat dat de billijke vergoeding bedoeld is voor zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de werkgever bewust een onwerkbare situatie creëert om een ontslag te forceren. Omdat een werknemer niet snel kans zou moeten hebben op de billijke vergoeding, werd deze mogelijkheid het ‘muizengaatje’ genoemd. Inmiddels zijn er behoorlijk wat zaken geweest waarin rechters een billijke vergoeding hebben toegekend. Er wordt daarom nu ook wel gesproken over het ‘kattenluik’. Er is geen vaste berekening die de rechter moet gebruiken om de hoogte van de billijke vergoeding vast te stellen. De vergoeding kan bijzonder hoog zijn.

Luizengaatje gaat over uitzondering transitievergoeding

De term ‘luizengaatje’ is afgeleid van het muizengaatje en staat voor een mogelijkheid die nog kleiner is dan het muizengaatje. Inhoudelijk staan de twee termen echter los van elkaar. Met het luizengaatje wordt gedoeld op de optie van de rechter om een werknemer die voor ontslag ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten – en dus geen recht heeft op de transitievergoeding  – toch een (gedeeltelijke) transitievergoeding toe te kennen. De rechter kan hiervoor kiezen als hij het niet toekennen van de transitievergoeding onrechtvaardig vindt. Daarbij valt te denken aan een werknemer die na een vlekkeloos dienstverband van dertig jaar één keer ernstig de fout ingaat. De fout kan dan ernstig verwijtbaar zijn, terwijl het onthouden van de transitievergoeding te ver gaat. Uit een evaluatie van de WWZ blijkt dat rechters zelden tot dit oordeel komen.


MUIZENGAATJE: de mogelijkheid voor een rechter om een billijke vergoeding toe te kennen aan een werknemer, omdat de werkgever voor de uitdiensttreding van de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.LUIZENGAATJE: de mogelijkheid voor een rechter om de transitievergoeding (gedeeltelijk) toe te kennen aan een werknemer die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, omdat de vergoeding niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Per direct paal en perk aan opties sectorindeling WW

HerindelingMet ingang van 29 juni jl. uur zijn er drie zaken veranderd rondom de sectorpremie WW. Deze maatregelen zijn een voorbode van de afschaffing van de sectorpremie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Per 2020 moet de WAB van kracht worden. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel. Eén van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling voor de WW-premie die werkgevers betalen. Daarvoor in de plaats moet de hoogte van de WW-premie gaan afhangen van de duur van de arbeidsovereenkomst. Voor vaste contracten gaat een lage premie gelden, voor tijdelijke contracten of contracten zonder vaste arbeidsduur een hoge.

Veel verzoeken om herindeling

De sectorpremie werkt niet meer goed, omdat veel sectoromschrijvingen niet meer helemaal van deze tijd zijn en omdat veel organisaties zich met werkzaamheden bezighouden die in meerdere sectoren vallen. Voor hen is het gunstig om in de sector te worden ingedeeld met de laagste premie, wat leidt tot veel verzoeken om (gedeeltelijke) herindeling. Ook maken veel werkgevers bezwaar tegen de sector waar de Belastingdienst hen heeft ingedeeld. Dit brengt onevenredig veel werk met zich mee voor de Belastingdienst. Daar stelt het kabinet dan ook met onmiddellijke ingang paal en perk aan.

Alleen voor nieuwe gevallen

Het is sinds vrijdag 29 juni 17:00 uur niet meer mogelijk om te verzoeken om:

  • een wijziging in de indeling met terugwerkende kracht;
  • een gesplitste aansluiting;
  • een concernaansluiting of aansluiting van nevenbedrijven of neveninstellingen.

Deze wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen. Wie al een gesplitste of groepsaansluiting heeft, mag deze houden zolang de organisatie aan de voorwaarden voldoet. En verzoeken die vrijdag 29 juni vóór 17:00 uur zijn ingediend, worden nog wel in behandeling genomen.

Geen run op verzoeken tot herindeling

Door de maatregelen per direct van kracht te laten worden, wil de ministerraad voorkomen dat er een run komt op verzoeken om herindeling met terugwerkende kracht, gesplitste aansluitingen en concernaansluitingen. Daar heeft de Belastingdienst de capaciteit niet voor.

Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Gezondheidsvragen verboden bij sollicitaties

e-hrm, sollicitatieVragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid mag niet. Niet in gesprekken en ook niet in sollicitatieformulieren. Dat staat in de Wet op de Medische Keuringen. Toch gebeurt het. Sollicitanten worden daarmee aangetast in hun privacy, aldus de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

De CKA heeft geïnventariseerd of werkgevers sollicitatieformulieren gebruiken waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik en arbeidsgeschiktheid. In de wet staat dat een bedrijfsarts deze vragen alleen mag stellen ná een succesvolle sollicitatieprocedure, en alleen wanneer de functie bijzondere eisen aan de gezondheid stelt.  

In overtreding 

In 2016 werd een inventarisatie uitgevoerd, en in 2018 opnieuw. In 2016 werden 56 bedrijven gevonden die dit online of offline deden. De meeste sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen werden in 2016 én in 2018 gevonden in de sectoren Personen- en goederenvervoer, Bouw, Infra en Techniek, Beveiliging en Horeca. Die bedrijven zijn gevraagd daarmee te stoppen.  

In 2018 werden deze bedrijven opnieuw bekeken, en nu blijkt dat 19 bedrijven hun sollicitatieformulier hebben aangepast en 18 bedrijven hun sollicitatieformulier van hun website hebben gehaald. 17 bedrijven gebruiken nog steeds een formulier met gezondheidsvragen. 2 bedrijven zijn opgehouden te bestaan. De CKA vond daarnaast bij 20 andere bedrijven ook sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen. 

Actief aansporen 

Aan de bedrijven die in overtreding zijn, is een brief gestuurd. Ook vraagt CKA aan hun brancheorganisaties om hun leden actief aan te sporen om hun sollicitatieformulieren aan te passen. 

Bron: Salarisnet.nl

Deel deze pagina:

Korento zoekt ZZP’ers

e-hrmHet gaat goed met Korento! Daarom zijn wij opzoek naar ZPP’ers die voldoende kennis hebben van YouForce en HR Core (incl. business).

We hebben diverse opdrachten voor je klaar liggen. Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand? Mail je CV en een terugbelverzoek naar Marion Westerbeek: m.westerbeek@korento.nl

 

Deel deze pagina: