Filter op categorieën

Nieuws

Pensioenakkoord: wetswijzigingen in 2020, 2021 en 2022

De maatregelen uit het pensioenakkoord hebben verschillende (beoogde) ingangsdata. Minister Koolmees van SZW heeft hier meer duidelijkheid over gegeven in een planning voor de uitwerking van het pensioenakkoord.

Tijdens een debat over het pensioenakkoord in juni 2019 beloofde minister Koolmees een ‘roadmap’ op te stellen. Hierin zou hij op een rijtje zetten welke stappen gezet moeten worden voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Die planning (pdf) heeft hij nu naar buiten gebracht. Het eerste onderdeel – de vertraagde stijging van de AOW-leeftijd – is al definitief en gaat in per 1 januari 2020. Dat de AOW- en pensioenrichtleeftijd na 2024 op een aangepaste manier aan de levensverwachting worden gekoppeld, moet de minister nog in een apart wetsvoorstel uitwerken. De andere onderdelen van het pensioenakkoord hoopt het kabinet in 2021 en 2022 in werking te laten treden.

Vervroegd pensioen is toegankelijker vanaf 2021

De minister neemt enkele maatregelen die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid en vervroegd pensioen in een wetsvoorstel op dat vóór de zomer van 2020 bij de Tweede Kamer moet liggen en per 2021 in werking moet treden. Het gaat daarbij om:

  • de mogelijkheid om 100 weken ‘fiscaal gefaciliteerd’ bovenwettelijk verlof op te sparen;
  • een tijdelijke vrijstelling (van 5 jaar) van de RVU-heffing voor bruto uitkeringsbedragen van ongeveer € 19.000 (of minder) per volledig jaar;
  • de keuze voor werknemers om op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van de waarde van hun opgebouwde pensioen in één keer op te nemen.

Ambitieuze planning voor vernieuwing pensioenstelsel

In september is een stuurgroep gestart met de uitwerking van de maatregelen voor de vernieuwing van het werkgeverspensioen. Denk daarbij aan de nieuwe pensioencontracten en de afschaffing van de doorsneesystematiek. De bedoeling is dat de uitwerking uiterlijk in april 2020 is afgerond, de Tweede Kamer het bijbehorende wetsvoorstel begin 2021 ontvangt en de hervorming van het pensioenstelsel vanaf 1 januari 2022 een feit is. Met deze ambitieuze planning wil de minister voorkomen dat de Tweede Kamer pas ná de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2021 over het wetsvoorstel stemt. Na de verkiezingen kan namelijk de huidige meerderheid voor de pensioenplannen verloren gaan. Maar makkelijk wordt het traject niet, ook vanwege de huidige situatie bij de pensioenfondsen.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Wederom groei in het mkb

Het bruto binnenlands product (bbp) is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid en het midden- en kleinbedrijf (ondernemingen tot 250 werknemers) is goed voor maar liefst 71% van de werkgelegenheid en 62% van de toegevoegde waarde. Dat staat in het recent verschenen ‘Jaarbericht Staat van het mkb 2019’.

In het mkb is op alle fronten groei waar te nemen: het aantal bedrijven nam toe met 5,1%, de werkgelegenheid met 2,9%, de toegevoegde waarde met 5,3% en de arbeidsproductiviteit met 2,4%. De structurele groei van mkb wordt echter geremd door lage bedrijfsinvesteringen en een krappe arbeidsmarkt. Hoewel de productiviteit van het mkb toeneemt, blijkt dat kleinere bedrijven gemiddeld een stuk minder productief zijn dan de grotere. Daarnaast groeit maar een klein deel van de ondernemingen door naar een hogere grootteklasse.

Solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s

Een groot deel van het mkb is kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen. Vergeleken met buitenlandse bedrijven financiert het Nederlandse mkb veel investeringen uit intern vermogen, en blijven mogelijkheden voor externe financiering onbenut. Tegelijkertijd lopen de solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s van het mkb gemiddeld gezien op. Dit wijst erop dat ondernemers nu weinig investeren in de groei van hun bedrijf. Het aantal financieringsaanvragen is in Nederland ook relatief laag ten opzichte van het buitenland.

Kleinere ondernemingen investeren minder

Transities zoals verduurzaming, digitalisering en globalisering vormen voor veel ondernemers een uitdaging. Cijfers laten zien dat slechts een klein gedeelte van het kleinbedrijf investeert in R&D, digitalisering, innovatie en internationalisering. Ook investeren kleinere bedrijven minder in de ontwikkeling van hun werknemers, slechts 13,6% van de werknemers in het microbedrijf ten opzichte van 19,4% van de werknemers in het grootbedrijf volgde een cursus in 2018.

Staat van het mkb 

Het ‘Jaarbericht Staat van het mkb 2019’ (pdf) wordt uitgegeven door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wetenschappers en experts.

Deel deze pagina:

Papieren over loonbeslag niet verplicht bewaren

LoonbeslagBij een loonbeslag gelden bijzondere regels voor wat betreft de bewaarplicht. Het is belangrijk om de privacy van de werknemer te beschermen, maar uw organisatie moet van lopende beslagen natuurlijk wel een deugdelijke administratie bijhouden. Wat mag er wel en niet?

Als een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar beslag heeft gelegd op het loon van een werknemer, moet uw organisatie alle papieren bewaren die over dat beslag gaan. Ook moet hij een administratie bijhouden waaruit blijkt wat er aan de werknemer verschuldigd is en wat door het beslag wordt geraakt. Is die administratie niet in orde, dan loopt de werkgever het risico dat hij dubbel moet betalen.

Documenten in gesloten envelop bewaren

Voor de documenten rondom het loonbeslag geldt wel geheimhouding. Het is daarom verstandig om de formulieren en vragenlijsten van de schuldeiser in het dossier van de werknemer te bewaren, maar wel in een aparte, gesloten envelop.
De salarisadministrateur moet het loon van de werknemer naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar blijven overmaken totdat uw organisatie bericht krijgt dat het mag stoppen. Het is dus niet toegestaan om zelf de stand van zaken bij te houden en op eigen houtje te stoppen met afdragen als de schuld volgens die administratie is voldaan.

Na opheffing loonbeslag alles vernietigen

Zodra het loonbeslag is opgeheven, kan de werkgever alle documenten erover meteen door de papierversnipperaar halen. Het is niet verplicht om deze – overeenkomstig de bewaarplicht – 5 of 7 jaar te bewaren. De keerzijde van de medaille is dat gegevens over oude loonbeslagen de administratie voor uw organisatie flink kunnen vereenvoudigen als er opnieuw beslag wordt gelegd op het loon van de werknemer.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Van oranjekoek tot paling – Personeelsuitje 2019

Afgelopen vrijdag heeft Korento haar jaarlijkse personeelsuitje gehad. Ieder jaar wordt dit georganiseerd door onze eigen collega’s. Dit jaar door Maaike en Rene.

We moesten verzamelen bij Oer ’t Hout in Grou. Dit was tevens onze accommodatie voor deze vrijdag en zaterdag.
Na een kopje koffie in Grou, reden we door naar Leeuwarden. Hier hadden we een Food-  en stadstour door Leeuwarden.

We verdeelden ons in twee groepen. De ene groep begon bij het Beerenburger Museum. Het was heel erg interessant om de groei en ontwikkeling van zo’n oud familiebedrijf te zien. In een interactieve film nam Jodocus Boomsma ons mee naar de oorsprong van Boomsma Beerenburger en liet hij ons stap voor stap zien hoe deze traditionele kruidenbitter wordt gemaakt. Een rondje proeflokaal mocht natuurlijk ontbreken 😉 Twee shots in de ochtend om 11.00, moet kunnen toch?
De andere groep begon met een kopje koffie met oranjekoek. Na deze lekkernijen stonden er nog meerdere stops op de planning.

Nadat deze tour was afgerond, zijn we weer naar Grou gereden. We hebben geluncht bij onze accommodatie en later werden we opgehaald door Palingvisser Ale. Marion en Jolanda zijn mee gevaren met de vissersboot. De andere collega’s keken vanaf een ander bootje toe (onder het genot van een drankje). Het leek overigens alsof Marion en Jolanda dit al jaren deden. Wil je trouwens meer over Ale weten of eens paling bij hem kopen? Bekijk zijn website eens. Echt de moeite waard. Wat een interessant vak en wat doet hij het met passie. Ale, bedankt voor deze middag.

Zo vorderde de dag en kwamen we aan bij het eten. Een prima BBQ en een Dokkumer koffie als dessert mocht niet ontbreken. Na een iets te fanatiek potje ’30 seconds’ zijn er een paar gaan slapen en de anderen hebben de bloemetjes nog even buiten gezet.

Rene en Maaike, bedankt voor de organisatie. Het was weer een zeer geslaagd personeelsuitje.

Deel deze pagina:

Ketenbepaling en Workshop WAB

WABDe ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd samen de termijn van 24 maanden overschrijden. Zit er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de keten opnieuw. De werkgever kan niet zomaar van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Dit mag alleen in de cao. Vóór de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 kon een werknemer nog 36 maanden achter elkaar op basis van tijdelijke contracten voor een werkgever werken. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt die oude regel per 1 januari 2020 weer in ere hersteld.

Workshop WAB
Binnenkort organiseren wij een workshop over de nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB). Naar verwachting op donderdag 14 november.
Wil je een uitnodiging ontvangen? Stuur Evelien Walsh even een mailtje. E.walsh@korento.nl

Deel deze pagina: