Filter op categorieën

Nieuws

Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

Dit jaar meer profijt

Doordat u de scholieren- en studentenregeling toepast, zal daardoor in veel gevallen de verschuldigde loonheffing nihil bedragen. De brutoverdiensten krijgt de scholier of student dan netto in handen. Daarnaast zal de regeling door de hogere algemene heffingskorting, waar elke belastingplichtige recht op heeft, in veel gevallen nog wat voordeliger uitpakken. De heffingskorting is dit jaar ruim € 200 hoger, zodat alleen al door deze korting tot een inkomen van € 6.758 geen belasting verschuldigd is.

Verzoek Belastingdienst

De scholier of student moet voor het toepassen van de regeling hiertoe een verzoek bij u indienen. Een dergelijk verzoek kan hij downloaden van de site van de Belastingdienst. U moet dit ingevulde verzoek in uw loonadministratie bewaren.

Tip! Veel studenten en scholieren zijn niet van de regeling op de hoogte. Wijs hen op de mogelijkheden en help hen bij het invullen van het verzoek.

Past u de regeling niet toe, dan moet u meestal meer loonheffing inhouden die de scholier of student pas na afloop van het jaar bij de Belastingdienst terug kan vragen.

Voor wie geldt de regeling?

  • Scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag
  • Studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Bron: Boschland

Deel deze pagina:

Het gevaar van cyberaanvallen en witwassen

Biedt de financiële sector de permanente risico’s van witwassen en cyberaanvallen niet het hoofd, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de economie. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de Risicorapportage Financiële Markten 2019.

Cybercrime komt regelmatig voor in de financiële sector. Uit een enquête van het CBS blijkt dat bedrijven in de financiële sector ongeveer even vaak met een ICT-beveiligingsincident te maken hebben (37%) als bedrijven in de industrie (36%). Het CPB schat het totale risico op disrupties in de financiële sector door cyberaanvallen voor dit jaar even hoog in als vorig jaar. Door de toename van digitaal betalingsverkeer is de economische impact van eventuele disrupties vooral daar groot.

Risicofactoren bij banken

Ook witwassen komt steeds vaker voor in de financiële sector. In Europa kwamen de afgelopen jaren meerdere incidenten aan het licht, onder andere bij Nordea, ING en Deutsche Bank. Risicofactoren bij banken zijn onder andere de hoge mate van buitenlandse rekeninghouders en van internationale transacties, vooral naar belastingparadijzen.

Nederland kwetsbaar voor witwasproblematiek

Het afgelopen jaar bleek dat meerdere Nederlandse banken gebruikt zijn voor witwaspraktijken. Nederland is relatief kwetsbaar voor witwasproblematiek vanwege de grote sommen geld die via bijvoorbeeld trustkantoren het land inkomen en verlaten. Nederlandse banken maken nu extra personeel en middelen vrij voor integriteitsmanagement.

Toezicht op Europees niveau

Witwasschandalen kunnen ook economische problemen veroorzaken als het vertrouwen bij consumenten in de bankensector wordt aangetast. Bovendien zijn als gevolg van grote overtredingen van anti-witwasregels het afgelopen jaar enkele bankvergunningen ingetrokken, bijvoorbeeld van de Letse bank ABLV, de Estse Versobank en de Malteser Pilatus bank.
Toezicht op witwaspraktijken bij Europese banken door nationale toezichthouders schiet op dit moment tekort en kan wellicht beter op Europees niveau worden geregeld, aldus het CPB in de nieuwe Risicorapportage Financiële Markten 2019.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Kabinet introduceert persoonlijk ontwikkelbudget

Als het aan het kabinet ligt, komen bijna alle werknemers in de toekomst in aanmerking voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit een voortgangsbrief over de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Het ontwikkelbudget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting.

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen in de toekomst het zogenoemde STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen dit gebruiken voor een groot aantal opleidingen, cursussen of EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties). Het kabinet wil hiermee stimuleren dat mensen door scholing blijven werken aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De introductie van een persoonlijk ontwikkelbudget was eerder al aangekondigd in het regeerakkoord.

Hoe hoog is het budget?

Het maximale bedrag dat iemand straks kan krijgen, ligt tussen de € 1.000 en € 2.000. Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen zouden per jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Zij moeten er dan wel op tijd bij zijn: aanvragen worden in behandeling genomen totdat het totale budget op is.
Alleen mensen die voor de opleiding of cursus al voor een andere vorm van publieke, individuele financiering van onderwijs – zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – in aanmerking komen, kunnen geen gebruikmaken van het STAP-budget.

Fiscale scholingsaftrek blijft volgend jaar nog bestaan

Een werknemer die een opleiding, cursus of EVC-procedure wil volgen, kan dit straks online doorgeven (naar verwachting bij UWV). Na goedkeuring van de aanvraag, wordt het bedrag direct overgemaakt aan de opleidingsinstelling en kan de werknemer starten. De werknemer ontvangt het budget dus niet zelf, om misbruik van de regeling te voorkomen. Het kabinet is van plan om de regeling van het STAP-budget deze zomer nog te publiceren. Maar vanwege de tijd die nodig is voor de implementatie is een ingangsdatum per 1 januari 2020 niet haalbaar. Dit betekent ook dat de fiscale scholingsaftrek volgend jaar nog gewoon blijft bestaan. Op het moment dat het STAP-budget ingaat, zal de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen.

Onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen

Het STAP-budget is onderdeel van de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Binnen deze aanpak werkt het kabinet ook aan meer duidelijkheid over de fiscale behandeling van individuele leer- en ontwikkelbudgetten die in de cao zijn afgesproken. Daarnaast is het kabinet binnen deze aanpak bezig met plannen voor het flexibeler maken van het onderwijsaanbod, zodat dit beter aansluit bij een werkend leven of druk gezinsleven.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

WhatsApp: ondersteuning oude versies iOS en Android stopt

Communiceert uw organisatie intern via WhatsApp? Dan moet u weten dat WhatsApp begin volgend jaar de stekker trekt uit de ondersteuning van oude versies van iOS en Android.

Messengerdienst WhatsApp stopt volgend jaar met de ondersteuning van verschillende verouderde softwareversies. Per 1 februari 2020 verruilt iOS 7 (een versie die nog uit 2013 stamt) het tijdelijke voor het eeuwige. Hetzelfde geldt voor gebruikers van Android 2.3.7 Gingerbread (uit 2010). Gebruikers moeten dan ook tijdig updaten of overstappen op een andere messengerdienst.

Ook WhatsApp-einde voor Windows Phone

Daarnaast stopt de ondersteuning voor Windows Phone-gebruikers of gebruikers van Windows 10 Mobile volledig. Ook deze nog weinig gebruikte WhatsApp-versie ziet zijn WhatsApp-ondersteuning eindigen, en wel per 31 december 2019. In 2017 werd de ondersteuning al beëindigd voor Windows Phone 7.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Vakantiegeld valt dit jaar voor veel Nederlanders lager uit

Een groot deel van de werknemers in Nederland ontving deze maand netto minder vakantiegeld dan vorig jaar. Terwijl vrijwel alle werkende Nederlanders profiteren van lagere belastingen op loon, staat daar een hoger belastingtarief op het vakantiegeld tegenover voor inkomens vanaf 34.000 euro per jaar. Deze cijfers volgen uit berekeningen van hr- en salarisdienstverlener ADP.

Voor werknemers met een modaal salaris blijft de schade beperkt: zij leveren netto drie euro in. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat vijf euro. Groter worden de verschillen voor werknemers die tussen de 68.500 en 98.000 euro per jaar verdienen. Voor hen stijgt de belasting over het vakantiegeld naar 57,75 procent. Een werknemer die twee keer modaal verdient, betaalt dit jaar 117 euro meer belasting over zijn vakantiegeld. Bij 2,5 keer modaal levert een werknemer netto 147 euro vakantiegeld in.

Minder vakantiegeld door afbouw arbeidskorting

Dat veel werkenden inleveren op het vakantiegeld komt door de versnelde afbouw van de arbeidskorting, een voordeel op de belasting voor werkenden. ‘Naarmate je meer verdient, heb je volgens de wet ook minder recht op belastingkorting,’ legt Dik van Leeuwerden, product owner wet- & regelgeving bij ADP, uit. ‘Als je meer verdient dan 34.000 euro wordt de arbeidskorting stapsgewijs afgebouwd. Bij een loon vanaf 97.700 euro heb je helemaal geen recht meer op deze korting.’

Bij de berekening van de belasting over het reguliere salaris wordt rekening gehouden met de afbouw van de arbeidskorting. Omdat vakantiegeld ook als inkomen wordt gezien, geldt ook hiervoor deze afbouw, anders zouden veel werknemers achteraf via de inkomstenbelasting een bedrag terug moeten betalen. Wanneer het reguliere loon meer dan 98.000 euro per jaar bedraagt, is al met de volledige afbouw rekening gehouden. Deze werknemers betalen ten opzichte van 2018 dan ook minder belasting over hun vakantiegeld. Voor hen daalt het tarief van 55,55% naar 51,75%. Verdien je drie keer modaal dan betaal je 304 minder belasting over je vakantiegeld. Werknemers met een minimumloon profiteren maximaal van de arbeidskorting en houden dit jaar 35 euro meer vakantiegeld over.

Individueel keuzebudget vervangt vakantiegeld

ADP merkt dat de ‘traditionele’ vakantiegelduitkering in mei aan populariteit inboet nu steeds meer sectoren een zogenoemd ‘individueel keuzebudget’ hebben ingevoerd. Het vakantiegeld wordt dan per maand in een budget gestort. ‘De werknemer kan min of meer vrij over dit budget beschikken en bijvoorbeeld in augustus een bedrag uit laten betalen voor een vakantie of het belastingvrij opnemen in verband met de kosten van een studie,’zegt Van Leeuwerden.

vakantiegeld

Bron: Salarisnet

Deel deze pagina: