Filter op categorieën

Nieuws

Wijziging NOW 1.0: aanvraag tot en met 5 juni mogelijk

NOWHet kabinet heeft een verlenging van de NOW aangekondigd, met nieuwe voorwaarden: de NOW 2.0. Ook de huidige NOW, ofwel NOW 1.0, wordt aangepast. Meer organisaties kunnen van de NOW 1.0 profiteren, maar ze moeten er snel bij zijn!

Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kunnen organisaties een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als ze veel omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis. Het eerste aanvraagtijdvak zou op 31 mei 2020 eindigen, maar is nu verlengd tot en met 5 juni 2020. Het streven is om het tweede aanvraagtijdvak (NOW 2.0), waarvoor aanvullende voorwaarden gaan gelden, te openen vanaf 6 juli 2020. De tegemoetkoming van de NOW 2.0 is ook voor 3 maanden aan te vragen. Deze nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd.

NOW bruikbaar voor seizoenbedrijven

Het aanvraagtijdvak van de NOW 1.0 is met een aantal dagen verlengd, zodat organisaties kunnen anticiperen op enkele nieuwe wijzigingen in de regeling. Begin mei werd de NOW 1.0 toegankelijker gemaakt voor concerns. Nu volgen ook aanpassingen voor organisaties met veel seizoenswerk of een recente overgang van onderneming. Zij komen alsnog in aanmerking voor een subsidiebedrag voor de maanden maart tot en met mei 2020.

Stijging loonsom in voorjaar telt mee

De basisregel van de NOW 1.0 is dat de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom van  januari 2020. Voor een organisatie die in de wintermaanden minder actief is of onlangs een bedrijf heeft overgenomen, biedt dit geen soelaas. Hiervoor is een alternatieve rekenmethode bedacht. Die houdt in dat een stijging van de loonsom in maart tot en met mei 2020 mee kan worden genomen in de hoogte van de subsidie, op voorwaarde dat de loonsom in deze periode hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Wel wordt het bedrag gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. De rekenmethode biedt ook kansen voor organisaties die in januari 2020 nog geen loonsom hadden.

Voorlopig geen extra subsidiegeld

Werkgevers kunnen de (extra) tegemoetkoming op basis van de alternatieve rekenmethode pas ontvangen bij de definitieve subsidievaststelling, en niet bij de voorschotten. Hun verzoek tot die vaststelling vindt niet vóór 7 september plaats. Eerder werd bepaald dat dit verzoek vanaf 1 juni mogelijk zou zijn, maar de termijn is uitgesteld omdat het kabinet overlap met het aanvraagtijdvak voor een voorschot van de NOW 2.0 wil voorkomen. Dat tijdvak duurt tot en met 31 augustus.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Opnieuw miljardensteun bedrijfsleven in coronacrisis

Het kabinet trekt opnieuw flink de portemonnee om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven te dempen. Met € 13 miljard is een nieuwe ronde aan steun opgetuigd, die tot en met eind augustus loopt. Het zomerpakket is deels ruimhartiger, maar op sommige punten zijn er juist ook meer voorwaarden gesteld aan de steun.

De nieuwe ronde van coronasteun sluit volgens het kabinet beter aan bij de situatie waar de economie nu in zit. Bij de aankondiging van het eerste steunpakket was er nog de hoop dat de economie in een korte dip zou raken, maar dat beeld kan inmiddels wel de prullenbak in.

Aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’

De nieuwe maatregelen moeten ondernemers helpen om zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’. Want dat is wél nodig. Na 1 september kan er nog een 3e steunpakket komen, dat hangt af van de situatie tegen die tijd. Maar uiteraard komt er wel ‘een moment’ dat de belastingbetaler niet meer alles bijpast en ondernemers weer op eigen benen moeten staan, lieten de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken weten bij de presentatie van het pakket. De belangrijkste wijzigingen in de regelingen staan beknopt hieronder.

NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten)

  • Met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli 2020. Peildatum voor de loonkosten is nu 15 mei 2020.
  • Als werkgevers tijdens de NOW-periode personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen wordt 100% van het loon van de werknemer waarvoor een ontslagaanvraag is ingediend in mindering gebracht op de subsidie (was 150%)
  • Werkgevers mogen in 2020 geen dividend of bonussen (aan de directie) uitkeren.
  • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.
  • De opslag voor tegemoetkoming voor andere werkgeverslasten (zoals werkgeverspremies) gaat omhoog van 30% naar 40%.

TOZO (inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers)

Verlengd met drie maanden, maar nu met ‘partnertoets’. Het inkomen van de partner van de zelfstandige telt dus mee bij het bepalen van de tegemoetkoming. Als het inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum uitkomt, krijgen zij geen TOZO.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

  • ‘Vervanger’ van de TOGS-regeling. Het gaat hier om een belastingvrije tegemoetkoming in de vaste lasten van maximaal € 20.000 in drie maanden. Aanvrager moet minstens 30% omzetverlies hebben. Bij de TOGS kreeg iedere aanvrager nog een eenmalige gift van € 4.000.
  • De omvang van de steun hangt af van: de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving. Hoe die berekening er precies uitziet, vermeldt de brief aan de Tweede Kamer (pdf) nog niet. En ook niet expliciet of dit een gift is of een lening.

Fiscale maatregelen

  • Ondernemers kunnen tot 1 september bijzonder uitstel van belastingbetaling blijven aanvragen. In eerste instantie is het uitstel voor 3 maanden, maar langer kan ook.
  • Andere extra fiscale maatregelen, zoals de versoepeling van het urencriterium zijn ook verlengd tot 1 september.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Vergoeding van mondkapjes mag onbelast

mondkapWerkgevers mogen de mondkapjes die werknemers verplicht moeten dragen in het openbaar vervoer onbelast vergoeden of verstrekken. Dat heeft de Belastingdienst bekendgemaakt op zijn website.

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website. Vanwege het coronavirus moet iedereen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. De kosten van de mondkapjes horen daardoor tot het werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder een mondkapje op met het openbaar vervoer mogen reizen.

Vergoedingen voor mondkapjes zijn gericht vrijgesteld

De vergoedingen voor de mondkapjes voor gebruik in het openbaar vervoer zijn gericht vrijgesteld. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling als de werkgever aan de voorwaarden voor deze vrijstelling voldoet. Deze vergoeding of verstrekking moet nog wel worden aangewezen als eindheffingsloon. Maar als de werkgever aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling voldoet, gaat de Belastingdienst er van uit dat de werkgever dat heeft gedaan. Lees meer over gerichte vrijstellingen in het Handboek Loonheffingen 2020 (tool).

Geen BTW op mondkapjes

Vanaf 25 mei tot en met in ieder geval 1 september hoeft er ook geen BTW te worden betaald voor mondkapjes die in Nederland worden gekocht. De Belastingdienst laat weten dat organisaties die mondkapjes verkopen, de voorbelasting kunnen blijven aftrekken. De regelgeving daarover wordt op dit moment uitgewerkt. Het is in elk geval de bedoeling dat de mondkapjes hierdoor goedkoper worden voor consumenten.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Functioneringsgesprekken voeren tijdens de coronacrisis

Het coronavirus maakt van thuiswerken de nieuwe norm. Uiteraard blijven er zaken die het best gedijen bij een persoonlijke aanpak, zoals het functioneringsgesprek. Hoe wordt dat een succes als het noodgedwongen toch op afstand moet gebeuren?

Het is te overwegen om de functioneringsgesprekken uit te stellen tot medewerkers weer naar kantoor komen. Een functioneringsgesprek is een belangrijk moment; het is dan prettiger om persoonlijk contact te hebben, elkaar in de ogen te kunnen kijken en niet te lopen stuntelen door een slechte beeldkwaliteit of dito wifi-ontvangst. Mochten de functioneringsgesprekken onverhoopt toch via videovergaderingen moeten plaatsvinden, plan er dan niet te veel in korte tijd: videovergaderen is vermoeiend.

Voor én tijdens de coronacrisis

Daarnaast rijst de vraag: hoe representatief is het beeld van het functioneren in deze periode? Momenteel ervaren veel werknemers stress, te weinig sturing of worden ze afgeleid door zorgtaken thuis. Kijk daarom naar het functioneren voor én tijdens de coronacrisis. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Het vooraf invullen van een vragenlijst (tool) kan hierbij helpen, laat de medewerker dat ook doen. Vul twee vragenlijsten in: één voor het functioneren voor, en één voor het functioneren tijdens de coronacrisis.

Doelen en verwachtingen

Het ‘pre-corona’ functioneren moet naar behoren zijn. Maar de kans is groot dat bepaalde gemaakte afspraken sinds het aanvangen van de coronacrisis niet meer gelden. Doelen en verwachtingen moeten worden bijgesteld. Een voordeel van deze crisis is dat mensen meer stilstaan bij wat ze willen, ook op werkgebied. De kans is groot dat medewerkers nu beter voor ogen hebben wat ze belangrijk vinden in hun werk en welke kant hun carrière op moet gaan. Neem daar de tijd voor in het gesprek en stel samen nieuwe doelen vast. Maak die tweeledig:
1. kortetermijndoelen tijdens de crisis, die makkelijk kunnen worden bijgestuurd, zoals de deadline van een project halen over zes weken;
2. langetermijndoelen voor ná de crisis, die langduriger inspanning en ontwikkeling vereisen, zoals het volgen van een opleiding, verticaal groeien of uitbreiding van het takenpakket.

Positieve feedback en verborgen talenten

Tenzij de medewerker er een potje van heeft gemaakt, is positieve feedback noodzakelijk. Een positieve benadering verhoogt de motivatie met maar liefst factor vier. Zeker in crisistijd is dit niet te onderschatten: de huidige situatie vergt een enorm aanpassingsvermogen van medewerkers. Uiteraard is niet alleen het functioneringsgesprek het moment om uw waardering uit te spreken; nog beter is het om dit te laten blijken op de momenten dat een medewerker zijn werk goed doet. Er zijn ook medewerkers die juist floreren in deze periode: hun verborgen kwaliteiten komen nu bovendrijven. Benoem ze en prijs de medewerker erom.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Nieuwe kredietmogelijkheid voor kleine ondernemers

OverheidVoor kleine ondernemers is het in deze coronatijd heel lastig om financiële steun te krijgen. Om hen hierbij te helpen is de Kleine Krediet Corona (KKC) voor hen opgetuigd. De overheid staat hierbij voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).

Ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 kunnen binnenkort een beroep op de KKC-regeling doen. Naast deze omzeteis moeten zij voor de coronacrisis ook voldoende winstgevend zijn geweest en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019. Voldoen zij aan deze voorwaarden dan kunnen de kleine ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 met een looptijd  van maximaal 5 jaar en een rente van maximaal 4%.

Overheid staat voor 95% garant

De overheid heeft voor deze regeling 750 miljoen beschikbaar gesteld en staat bij deze leningen voor 95% garant. De ondernemers kunnen voor de lening straks terecht bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos. Financiers die momenteel al leningen via de BKMB-regeling verstrekken, mogen via de KKC-regeling ook de leningen aanbieden. De regeling moet nog wel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. Als die goedkeuring er is kan deze regeling in werking treden. De banken hebben aangegeven dat ze – op voorwaarde van de Europese goedkeuring – half mei gereed zijn om aanvragen van ondernemers te ontvangen.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina: