Aanvullende plannen voor bestrijding arbeidsmarktkrapte

Het kabinet informeert de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Eén van de maatregelen die het kabinet in deze Kamerbrief uitwerkt, is het verlagen van de marginale druk.

Arbeidsmarkt

In juni 2022 stuurde het kabinet een plan van aanpak om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden naar de Tweede Kamer. Nu informeert minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Kamer over welke aanvullende maatregelen het kabinet nader aan het onderzoeken is om arbeidsmarktkrapte (pdf) tegen te gaan. 

Kabinet onderzoekt aanvullende maatregelen

Op dit moment onderzoekt het kabinet samen met sociale partners en (onderwijs)organisaties de volgende soorten maatregelen:

  1. diverse acties gericht op het meer lonend maken van werk, zoals het verminderen van de marginale druk (zie hierna), pilots om meer uren werken te stimuleren, een voltijdsbonus (verdiepingsartikel), de arbeidskorting op basis van gewerkte uren, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden;
  2. extra inzet op het vergroten van het arbeidsaanbod, door bijvoorbeeld de begeleiding van méér bijstandsgerechtigden naar werk, inzet van statushouders, in dienst nemen en houden van 55-plussers;
  3. financiële ondersteuning bij overstap naar structurele kraptesectoren. 

Wat is de marginale druk?

In de kamerbrief staan zes mogelijkheden om de marginale druk te verminderen. Deze worden in de bijlagen uitgebreid beschreven. Wat is de marginale druk? Die geeft inzicht in hoeveel mensen overhouden van een inkomensstijging wanneer zij meer gaan werken of verdienen. Driekwart van de werkenden heeft een marginale druk tussen 40 en 70%. Dat wil zeggen dat van iedere extra verdiende euro 40 tot 70 cent niet in de eigen portemonnee komt vanwege loonbelasting en de afbouw van inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Ze houden dus van die extra euro 30 tot 60 cent netto over. 

Zes varianten om de marginale druk te verlagen

Het kabinet stelt in de Kamerbrief zes varianten voor om op korte termijn de extremen in de marginale druk te verminderen. Zo kan er worden gesleuteld aan de zorgtoeslag door het punt vanwaar wordt afgebouwd te verhogen (1) of het percentage van afbouw te halveren (2). Of bij de huurtoeslag het afbouwpunt verhogen en afbouwpercentage verlagen (3). De marginale druk verlagen kan ook door voor de arbeidskorting de opbouw tussen tweede en derde inkomensgrens te verhogen (4) of het tarief in de eerste schijf te verlagen (5). Of tot slot door de afbouwtrajecten van heffingskortingen te laten vervallen en in plaats daarvan de schijftarieven te verhogen (6).

Bron: HR Rendement