Vergoeding van parkeerkosten bij woning werknemer

Werkgevers kunnen de parkeerkosten vergoeden van werknemers die zakelijke reizen maken met een auto. Voor de toepasselijke regels is het van belang of het gaat om auto van de zaak of een privéauto van de werknemer.

parkeerkosten

Werkgevers kunnen aan werknemers die voor hun werk reizen met een auto de parkeerkosten vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Welke regels van toepassing zijn hangt er van af of de werknemer met zijn eigen auto reist of met de auto van de zaak. Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig), publiceerde een handreiking over het verwerken van de parkeerkosten in de aangifte loonheffingen. Hierin staat onder meer beschreven hoe werkgevers moeten omgaan met het vergoeden van parkeerkosten bij de woning van een werknemer.

Woning telt niet als werkplek

Een werkgever kan een parkeerplaats onbelast ter beschikking stellen als deze zich op de werkplek bevindt. Hiervoor geldt een nihilwaardering in de werkkostenregeling (WKR). Maar voor een werknemer die zijn eigen auto parkeert bij zijn woning, telt de woning niet als werkplek. Het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van de parkeerplaats bij zijn woning – bijvoorbeeld in de vorm van een parkeervergunning – is daarom belast. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.
Heeft een werknemer een auto van de zaak? Dan zijn een parkeervergunning of stalling op naam van de werknemer bij zijn woning intermediaire kosten als de parkeerplaats alleen gebruikt wordt voor zijn leaseauto. Kan deze parkeerplaats ook gebruikt worden voor andere vervoersmiddelen? Dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van deze parkeerplaats loon voor de werknemer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Parkeervergoeding voor auto van de zaak in garage bij woning is vorm van huur

Parkeert de werknemer zijn auto van de zaak in zijn garage? Dan kan er sprake zijn van een reële (zakelijke) verhuursituatie. De werkgever kan in zo’n situatie voor het gebruik van de garage een onbelaste vergoeding geven in de vorm van huur. Als de werknemer de garage ook voor andere zaken gebruikt, zoals opslag, is er sowieso geen sprake van een reële verhuursituatie. Een vergoeding is dan loon van de werknemer. De werkgever kan dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Bron: HR Rendement