Warmtebonus moet werknemer helpen huis te verduurzamen

Vakbond CNV pleit voor een bij cao geregelde ‘warmtebonus’ voor werknemers. Met de eenmalige uitkering van minimaal € 2.000 zouden werknemers hun woning kunnen verduurzamen en zo hun energielasten structureel naar beneden kunnen brengen.

verduurzamen

Uit onderzoek van de vakbond onder 2.700 leden blijkt dat een kwart van de respondenten steeds meer moeite heeft om de rekeningen te betalen. 26% van de groep met financiële problemen kampt door de geldzorgen bovendien met gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en buikpijn. Daarnaast heeft de helft van de respondenten met financiële problemen last van stress, presteert 17% minder goed en geeft 9% aan zelfs aan tegen een burn-out aan te zitten vanwege geldstress. Volgens CNV zou een eenmalige verduurzamingsuitkering op de lange termijn veel op kunnen leveren voor werknemers én werkgevers.

Warmtebonus zou onbelast moeten zijn

CNV benadrukt dat werkgevers de bonus moeten zien als aanvulling op een loonsverhoging en niet als vervanging. Praktisch gezien kan een werkgever een bedrag toezeggen aan werknemers, waar zij aanspraak op kunnen maken door het nemen van een energiebesparende maatregel en vervolgens de factuur in te dienen bij de werkgever. Hierbij zou het moeten gaan om een simpel systeem zonder extra belastingregels. Werkgevers kunnen werknemers al een onbelaste bonus geven door deze onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, die voor dit jaar tijdelijk verruimd is. Maar CNV roept het kabinet op voor meer fiscale ruimte te zorgen, zodat werkgevers ook een eventuele warmtebonus van belasting vrij kunnen stellen. Zo kan het kabinet werknemers gericht in staat stellen hun huis te verduurzamen en indirect de verzuimkosten en gezondheidsschade beperken.

Warmtebonus maakt werkgever aantrekkelijker

Er zijn al een aantal werkgevers die zich onderscheiden door het bieden van groene arbeidsvoorwaarden. Hiermee helpen zijn niet alleen werknemers, maar dragen zij ook bij aan de eigen klimaatdoelstellingen. Een warmtebonus zou ook hieraan kunnen bijdragen en de werkgever bovendien aantrekkelijker kunnen maken op de krappe arbeidsmarkt.

Bron: HR Rendement