Aanvraagloket zorgbonus 2021 geopend

Zorgprofessionals die zich tijdens de coronapandemie extra hebben ingezet, kunnen in 2021 een netto zorgbonus ontvangen. De werkgever moet daarvoor wel de bonus aanwijzen als eindheffingsloon. Het kabinet betaalt de verschuldigde eindheffing ook uit de bonusregeling.

zorgbonus

Uit waardering voor de inzet van zorgprofessionals en ondersteunend personeel in de coronacrisis, stelt het demissionair kabinet, net zoals in 2020, geld beschikbaar voor een zorgbonus. Hiervoor moeten de zorgprofessionals tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Ook mogen de zorgprofessionals niet meer verdienen dan twee keer modaal.
Het kabinet stelt hiervoor € 720 miljoen beschikbaar, waardoor de bonus naar verwachting netto tussen de € 200 tot € 240 zal bedragen. Het exacte bedrag is waarschijnlijk midden oktober bekend, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. De uitbetaling vindt naar verwachting voor het einde van 2021 plaats. Werkgevers kunnen de bonus aanvragen tot en met dinsdag 27 juli 2021.

Werkgever moet bonus aanwijzen als eindheffingsloon

De bonusregeling verplicht de werkgevers om de zorgbonus vóór de uitbetaling aan hun eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsloon. De zorgbonus komt hiermee ten laste van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling en heeft op deze manier voor de werknemer geen gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting, de premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Het kan voorkomen dat de bonus bij de werkgever (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast wordt. In dat geval betaalt het kabinet de verschuldigde eindheffing ook uit de bonusregeling.
Voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel, wijst een werkgever de bonus ook aan als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor is de bestaande eindheffingsregeling voor de verstrekkingen aan derden uitgebreid. Het eindheffingstarief is 75%: gelijk aan het tarief dat geldt voor een verstrekking van meer dan € 136 aan niet-werknemers. 

Bron: HR Rendement