Zo verantwoord mogelijk thuiswerken

Nu vanwege de coronacrisis veel werknemers onverwacht thuiswerken, is een verantwoorde thuiswerkplek niet altijd snel te realiseren. Welke mogelijkheden zijn er om toch gezond thuis te werken en lichamelijke klachten te voorkomen?

Het kabinet heeft aan werkgevers en werknemers gevraagd om zo veel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Verplicht de werkgever de werknemer om thuis te werken, dan moet de werkgever zorgen dat de thuiswerkplek voldoet aan de eisen uit de Arbowet en dat de thuiswerkplek in de RI&E is opgenomen. De werkgever kan de arbovoorzieningen in dat geval onbelast aan de werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit is ook het geval als de werkgever van de werknemer eist dat deze vanwege de coronacrisis thuiswerkt. Maar ook als de werkgever thuiswerken niet verplicht stelt maar als mogelijkheid biedt, kan de werkgever vanuit goed werkgeverschap zorgen dat de werknemer over een geschikte thuiswerkplek beschikt om fysieke klachten tegen te gaan.

Tips lichamelijke klachten door thuiswerken te voorkomen

Maar hoe werkt dit tijdens de coronacrisis, als werknemers die voorheen niet of nauwelijks thuiswerkten, van het ene op het andere moment hun taken thuis moeten verrichten en niet over een goed ingerichte werkplek beschikken? Veel werknemers werken momenteel aan de spreekwoordelijke keukentafel, mogelijk met kinderen om zich heen die ook verplicht thuis zijn, en een partner die eveneens thuiswerkt. Het inrichten van een werkplek die aan de arbo-eisen voldoet, zal vanwege de omstandigheden op korte termijn meestal niet haalbaar zijn. Om toch zo gezond mogelijk te blijven werken, kan de werknemer een aantal tips volgen, zoals niet te lang achter elkaar werken, regelmatig pauzes inlassen, staan en zitten afwisselen en voldoende bewegen.

Alternatieve mogelijkheden voor de thuiswerkplek

De werkgever kan werknemers die thuis geen geschikte werkplek kunnen inrichten, ondersteunen door het kantoor open te houden of te zoeken naar een alternatieve werkplek, al zal dit door het sluiten van openbare gelegenheden lastiger worden. De werkgever kan de werknemer ook voorstellen om bepaalde spullen te vergoeden en de waarde hiervan als eindheffingsloon onder te brengen in de vrije ruimte. Verder kan de werkgever de werknemer spullen van het werk op laten halen, zoals een beeldscherm en bureaustoel. Werkgever en werknemer kunnen in een gebruikersclausule vastleggen welke spullen de werknemer leent, wanneer hij deze terugbrengt en bijvoorbeeld wie eventuele schade vergoedt. Afspraken over incidenteel thuiswerken in bijzondere situaties kunnen werkgever en werknemer vastleggen in een tijdelijke thuiswerkovereenkomst (tool).

Bron: HR rendement