Werkgeversheffing ZVW per 2023 definitief

De definitieve percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) voor 2023 zijn bekendgemaakt in de Staatscourant. Deze gaan vanaf 2023 omlaag. Het maximumpremieloon stijgt per 1 januari 2023.

ZVW

Werkgevers betalen in de meeste gevallen over het loon van werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Met Prinsjesdag bleek al dat dit heffingspercentage waarschijnlijk zou gaan dalen. Inmiddels zijn de percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW definitief vastgesteld. Uit de publicatie in de Staatscourant blijkt dat de werkgeversheffing voor 2023 daalt van 6,75% naar 6,68%. Wel geldt het maximumbijdrageloon: het bedrag waarboven werkgevers geen premies hoeven te betalen. Dit stijgt van € 59.706 naar € 66.956 en is even hoog als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Werknemersbijdrage daalt ook vanaf 2023

Soms hoeven werkgevers geen werkgeversheffing te betalen. Dat is het geval bij bijvoorbeeld ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In die gevallen moeten de werknemers zelf de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen. Het percentage daarvan daalt ook in 2023 en gaat van 5,50% naar 5,43%. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.

Bron: HR Rendement