Werkgever krijgt hoge boete vanwege overtreden Wet minimumloon

Voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een schoonmaakbedrijf van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 230.000.

De boete wordt opgelegd, omdat het schoonmaakbedrijf de door 22 werknemers gewerkte uren niet inzichtelijk kon maken, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij voldoende loon en vakantiebijslag ontvingen.

Wat was er aan de hand?

In 2015 komen bij de Inspectie SZW meldingen binnen van schoonmakers die in een hotel werken en niet alle gewerkte uren uitbetaald zouden krijgen door het schoonmaakbedrijf. Naar aanleiding van de klachten start de Inspectie een onderzoek. Dit heeft geleid tot een boete van € 230.000.

Normtijd schoonmaken kamer

De werknemers zouden volgens hun arbeidsovereenkomst per uur worden betaald. De normtijd voor het schoonmaken van een kamer werd door het schoonmaakbedrijf bepaald op 10 tot 12 minuten voor een kamer waar de gast nog een avond verbleef en 20 minuten voor een kamer van een vertrekkende gast.

Als de werknemer de normtijd overschreed, dus bijvoorbeeld 5 ‘blijvende’ kamers niet in 1 uur kon schoonmaken maar daar anderhalf uur voor nodig had, kreeg hij toch maar voor 1 uur betaald. De Inspectie SZW constateerde verder dat wachttijden niet werden uitbetaald, net als de tijd die het kost om de linnenkar te vullen, stofzuigen van het gangetje voor de hotelkamers en bijplaatsen van extra bedden.

Geen nabetaling loon en vakantiebijslag

Voor de Inspectie staat vast dat de geregistreerde en betaalde uren niet overeen komen met de feitelijk gewerkte uren.

De Inspectie SZW heeft een boete opgelegd voor het feit dat de werkgever niet de juiste gegevens kon tonen op grond waarvan het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld. De Inspectie kon dan ook geen nabetaling afdwingen. Tegen de opgelegde boete kan het bedrijf nog in bezwaar en beroep.

Eerlijke en veilige werkomstandigheden

Schoonmaak van hotels heeft dit jaar dan ook specifiek de aandacht van de Inspectie SZW. Schoonmaakbedrijven en de hotels moeten samen hun verantwoordelijkheid nemen voor eerlijke en veilige werkomstandigheden van schoonmakers.

Bron: Over Salaris.nl