Veranderingen voor HR en salaris per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 treden er een aantal wetswijzingen en regelingen in werking die belangrijk kunnen zijn voor het personeelsbeleid. Eén van deze wetswijzigingen is de invoering van het aanvullend geboorteverlof voor de partner van de moeder.

De volgende zaken wijzigen per 1 juli 2020:

 • Werknemers van wie de partner is bevallen, kunnen per 1 juli aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van UWV.
 • De transitievergoeding is per 1 juli vaker te verlagen. Werkgevers mogen ook de kosten voor activiteiten gericht op het verbreden van de inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie, in mindering brengen op de transitievergoeding.
 • Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli met 1,6%. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2020 minimaal € 1.680 bruto per maand aan werknemers van 21 jaar en ouder. Ook gaan de nieuwe rekenregels in per 1 juli.
 • Om de lage WW-premie te kunnen toepassen bij werknemers, moet de werkgever vóór 1 juli een addendum bij de arbeidsovereenkomst beschikbaar hebben.
 • De resterende wettelijke vakantiedagen van 2019 vervallen per 1 juli. Die vervaldatum geldt alleen als de werkgever de werknemer hierover goed en duidelijk heeft geïnformeerd.
 • Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren start op 1 juli en loopt tot en met 16 september. Werkgevers konden onder voorwaarden al eerder een voorschot aanvragen.
 • Samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen tot en met 30 juni (17.00 uur) subsidie aanvragen voor de SLIM. Voor individuele mkb’ers opent het tweede aanvraagtijdvak op 1 september.
 • Werkgevers die aandacht willen besteden aan diversiteitbeleid, kunnen per 1 juli gebruikmaken van de Barometer Culturele Diversiteit.

Aandachtspunten voor werkgevers ná 1 juli 2020

 • Het kabinet heeft de NOW met 4 maanden verlengd en daarbij een aantal zaken gewijzigd. Werkgevers kunnen vanaf 6 juli een subsidieaanvraag indienen voor het tweede tijdvak.
 • De regels voor detacheringen binnen de Europese Unie wijzigen in juli.
 • Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om met terugwerkende kracht compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen. Het gaat om transitievergoedingen die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bron: HR Rendement