1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 pas in september

WKRDe 1e Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst verschijnt pas in september. De afgelopen jaren publiceerde de fiscus de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen altijd in juli.

Dit jaar moeten werkgevers langer wachten op de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst. Die verschijnt dit jaar namelijk in september, na Prinsjesdag. De afgelopen jaren kwam de brief altijd in juli uit. De Belastingdienst wacht met het uitbrengen van de nieuwsbrief, omdat er in juli nog te weinig wijzigingen voor 2021 bekend zijn. De nieuwsbrief bevat informatie over de veranderingen in de loonheffingen per 1 januari 2021.

Enkele plannen staan in Overzicht maatregelen Belastingplan 2021

In mei 2020 publiceerden de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën al wel het Overzicht maatregelen Belastingplan 2021. In het overzicht staan de maatregelen en wetsvoorstellen die naar verwachting zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Dit kan uiteraard nog worden aangevuld in de aanloop naar Prinsjesdag.

In het overzicht staan onder meer de aanpassing van het heffingsmoment van de aandelenoptierechten voor start-ups, de aanpassing van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s, de aanpassing van de overgangsregeling van de levensloopregeling en de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. De laatste gaat over de verhoging van de vrije ruimte in 2020 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000. De maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan, omdat deze uitbreiding nog wettelijk moet worden vastgelegd.