Vaste reiskostenvergoeding ook na 1 oktober onbelast

Volgens de uitleg van Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, kan een werkgever mogelijk ook na 1 oktober de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen tot en met december 2021.

De goedkeuring voor het onbelast doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding wordt hoogstwaarschijnlijk per 1 oktober aanstaande ingetrokken. Maar mogelijk kan de werkgever ook in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 de vaste reiskostenvergoeding onder voorwaarden onbelast blijven doorbetalen, ook al werkt de werknemer dan nog veel vanuit huis. Forum Salaris geeft namelijk aan (account nodig) dat de thuiswerkdagen van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 meetellen als reisdagen voor het 128-dagencriterium van de praktische methode. Voorwaarde is wel dat de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op een vaste reiskostenvergoeding. 

Vóór 1 oktober: thuiswerkdagen tellen mee als reisdagen

Bepalend zijn het reispatroon en de daarop gebaseerde hoogte van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding die werden verwacht vóór 13 maart 2020. Dagen van ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof tellen niet mee als reisdag. Het gaat dus om de werkdagen over de periode 1 januari tot 1 oktober. Hierbij kan de werkgever ook de thuiswerkdagen meetellen als reisdagen om te toetsen of dit jaar wordt voldaan aan het 128-dagencriterium. 

Vanaf 1 oktober: enkel reisdagen tellen mee

Als de goedkeuring vervalt per 1 oktober 2021 tellen daarna alleen de daadwerkelijke reisdagen mee als reisdag. Een thuiswerkdag telt dan dus niet (meer) mee. En let op, naast het 128-dagencriterium moet de werknemer ook minstens 214 dagen werken per kalenderjaar. Bij dat criterium speelt de locatie van het werk geen rol. Werkt de werknemer minder dan vijf dagen per week? Dan kan het aantal werkdagen (214) en de reisdagen (128) naar evenredigheid worden toegepast.
Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, kan de werkgever de vaste onbelaste reiskostenvergoeding ook blijven doorbetalen in de periode oktober tot en met december 2021.

Bron: HR Rendement