Vanaf 2020 andere regels cao-alternatief transitievergoeding

ArbowetEen in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft vanaf 1 januari 2020 niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Die ingangsdatum is onlangs zeker geworden.

Eind februari maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ingangsdatum bekend van enkele wijzigingen in de regels voor de transitievergoeding. De maatregel die de meeste aandacht heeft gekregen, is de invoering van een mogelijkheid tot compensatie voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Die compensatie kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 aanvragen. Een andere maatregel uit dezelfde wet gaat al eerder in, op 1 januari 2020. Het gaat om de wijziging in de regels voor een ontslagvoorziening in de cao, die de transitievergoeding kan vervangen.

Voorziening in cao hoeft niet meer gelijkwaardig te zijn

Momenteel hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen als er een cao van toepassing is waarin een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen voor de werknemer. Vanaf 2020 vervalt de voorwaarde van gelijke waarde. Dan geldt als eis dat de vervangende voorziening bijdraagt aan het beperken van werkloosheid (zoals outplacement of scholingsfaciliteiten) of een redelijke financiële vergoeding is. Het is aan de cao-partijen om in de cao te bepalen wat redelijk is. Een combinatie van cao-voorzieningen is ook mogelijk.
Ook geldt vanaf 2020 dat werkgevers alleen van een cao-alternatief voor de transitievergoeding gebruik mogen maken bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Nu is het afspreken van de cao-voorziening ook nog voor andere ontslaggronden mogelijk.

Overgangsregeling voor huidige cao-afspraken

Overigens geldt er wel een overgangsrecht. De huidige wetgeving die stelt dat een cao-voorziening gelijkwaardig moet zijn en dat deze als alternatief voor de transitievergoeding bij alle ontslaggronden te gebruiken is, blijft gelden tot het einde van de looptijd van huidige cao’s met vervangende voorziening. Voor cao’s die vanaf 2020 worden afgesloten, gelden de nieuwe regels.

Bron: Rendement