Reisdagen zijn ook gewoon werkdagen

ReizenReisdagen die een werknemer moet maken om bij zijn werk in het buitenland te geraken tellen gewoon mee als werkdagen voor de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven.

Als iemand in twee landen over dezelfde inkomsten belasting moet betalen, zal gekeken worden naar welk land gerechtigd is om belasting te heffen. Is er dan in ons land ook belasting betaald, terwijl de heffing is toegekend aan het andere land, dan kan er hier een beroep worden gedaan op de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Voor de berekening van deze aftrek moet er rekening worden gehouden met het aantal werkdagen dat in het buitenland is doorgebracht.

Nederland moest aftrek dubbele belasting verlenen

In deze zaak ging het om een in loondienst werkzame man bij een Nederlandse bv die van 2011 tot en met 2014 werkte op de territoriale wateren van Frans-Guyana. Hierdoor was Frankrijk volgens het verdrag tussen Frankrijk en Nederland gerechtigd om de belasting over zijn genoten loon te heffen. Maar de bv had al wel loonheffingen ingehouden. Dit leidde ertoe dat Nederland een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting behoorde te verlenen. Daarbij moest dus gekeken worden naar het aantal dagen dat de man in Frans-Guyana had gewerkt. De inspecteur ging er daarbij vanuit dat de reisdagen van de man als halve werkdagen meetelden. Hier was de man het niet mee eens.

Ook op reisdagen werken

Uit onderzoek van de rechter bleek dat de man op zijn reisdagen aankwam op of vertrok van Frans-Guyana. Dit wilde dus ook zeggen dat hij op die dagen werkte. Deze dagen werden ook doorbetaald door de bv. De reisdagen moesten daarom gewoon als werkdagen meegenomen worden in de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting volgens de rechter.

Bron: Rendement