van WWZ naar WAB

WetsvoorstelHet kabinet wil de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal belangrijke onderdelen terugdraaien. Daarmee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Aan de andere kant moet het mogelijk worden om werknemers eenvoudiger te ontslaan. Om dat te bereiken komt minister Koolmees van SZW met het concept wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB). 

De belangrijkste maatregelen op een rij

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. In de huidige situatie onder de WWZ moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de cumulatiegrond wordt gebruikt voor het ontslag
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen door pensionering of ziekte.
  • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee naar vijf maanden.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van deze premie afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.

Het grote voordeel van de WAB

In vergelijking tot de huidige situatie kan een werkgever bij invoering van de WAB een werknemer gemakkelijker ontslaan. Verder kan de werkgever een werknemer langer in dienst houden op basis van een tijdelijk dienstverband. De transitievergoeding bij lange dienstverbanden wordt daardoor lager.

Nadelen

Aan het concept wetsvoorstel kleven ook nadelen: de werkgever is veel sneller (al vanaf aanvang dienstverband) gehouden om een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. De WAB heeft daarnaast het vaste contract vooral als uitgangspunt genomen, waardoor de mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt in het gedrang kan komen.

Planning

De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. Dan zal blijken of de WAB wordt ingevoerd, ook in welke vorm. Tot die tijd blijft de WWZ onveranderd van kracht.

Bron: VVA