Vakantie telt mee bij drempel voor overwerktoeslag

Als binnen een organisatie een overurentoeslag van toepassing is, moet de werkgever bij het bepalen of de drempel van de normale maandelijkse arbeidstijd is overschreden niet alleen rekening houden met de gewerkte uren, maar ook met de opgenomen vakantie-uren in die maand.

Het Europese Hof van Justitie (EU-Hof) boog zich begin dit jaar over een zaak tussen een Duitse werknemer en zijn werkgever. De werknemer had in een maand 121,75 uur gewerkt en 84,7 uur vakantie opgenomen. Op grond van de Duitse cao voor uitzendarbeid ging de werkgever voor de overwerktoeslag alleen uit van de gewerkte uren, waardoor de werknemer de drempel van de maandelijkse arbeidstijd (184 uur) niet overschreed.

Cao-bepaling in strijd met het Europese recht

De werknemer stelde echter dat de werkgever de vakantie-uren mee had moeten nemen in de berekening en meende dat hij recht had op een toeslag voor 22,45 uur. Nadat de werknemer twee keer in het ongelijk was gesteld, ging hij in beroep bij Duitslands hoogste federale rechter in arbeidszaken. Uiteindelijk vroeg de Duitse rechter aan het EU-Hof of de betreffende cao-bepaling in strijd was met het (Europese) recht van werknemers op jaarlijkse vakantie met behoud van loon.

Werknemer zou mogelijk geen vakantie meer opnemen

Volgens het EU-hof zou de werknemer de drempel hebben overschreden als hij geen vakantie had opgenomen. Doordat vakantie-uren niet waren meegenomen in de berekening, ontving de werknemer een lager loon dan hij zou hebben gehad als hij geen vakantie had opgenomen. Een dergelijke situatie zou ertoe kunnen leiden dat de werknemer geen gebruik meer maakt van zijn vakantierechten. Het EU-hof oordeelde dat deze prikkel onverenigbaar is met de vakantierechten van een werknemer. Werkgevers moeten vakantie-uren dan ook meetellen voor de toeslagdrempel.
Europese Hof van Justitie, 13 januari 2022, zaak: C-514/20

Bron: HR Rendement