Uitkering betaald ouderschapsverlof omhoog naar 70 procent

Het kabinet wil de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus 2022. 

Minister Van Gennip van Sociale Zaken legt een ontwerpbesluit voor aan de Eerste en Tweede Kamer dat de percentages van de Wet betaald ouderschapsverlof wijzigen in verband met de verhoging van het uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof van 50 procent naar 70 procent van het (maximum) dagloon.

De datum van inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof is vastgesteld op 2 augustus 2022.

Maximum dagloon

De wijziging van het percentage betekent dat de uitkering van het betaald ouderschapsverlof per dag
70 procent gaat bedragen van het dagloon van de werknemer maar ten hoogste 70 procent van het maximum dagloon per dag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

Op dit moment bedraagt het maximum dagloon overigens € 228,76 bruto per dag inclusief vakantiebijslag.

Met de voorlegging van dit ontwerpbesluit wordt ook uitvoering gegeven aan het verzoek dat vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 1 februari 2022 heeft gedaan om een brief over de wijze waarop het uitkeringspercentage van betaald ouderschapsverlof voor 2 augustus 2022 wordt gewijzigd van 50 naar 70 procent.

Negen weken betaald verlof in eerste jaar kind

Ouders hebben vanaf 2 augustus aanstaande recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het eenvoudiger het ouderschapsverlof op te nemen.

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als zij de negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind.

Toevoegen aan 17 weken ouderschapsverlof

Als niet alle negen weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar, kunnen ouders deze weken toevoegen aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald. Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao.

De verhoging van het betaald ouderschapsverlof past in de brede agenda van het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en om te werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Hier hoort onder meer het bestrijden van loonverschillen bij, een royalere kinderopvangregeling en het werken aan een betere representatie aan de top bij bedrijven en de overheid.

Bron: Salaris Vanmorgen

Digitalisering

Een mooi bruggetje naar onze dienstverlening. Wist je dat wij dit kunnen digitaliseren en automatiseren? Bij zowel AFAS Software en Visma|Raet zijn er functionaliteiten waarbij dit volledig geautomatiseerd gaat. Wil je meer weten? Neem contact ons op.