Transitievergoeding: wat bent u kwijt?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u te maken met een transitievergoeding als u het dienstverband wilt beëindigen van een werknemer die 24 maanden of langer bij u heeft gewerkt. Hoe berekent u de transitievergoeding?

shutterstock_5F164107856Loonbegrip transitievergoeding

Het loon wordt berekend door het voor de werknemer op dat moment geldende bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Zaken als het werkgeversaandeel in de pensioenpremie, de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet, de door de werkgever beschikbaar gestelde auto en kostenvergoedingen worden niet tot het uurloon gerekend.

Het loon voor de transitievergoeding is weer ruimer dan het loonbegrip van de aanzegvergoeding (vergoeding voor werknemer als werkgever bij tijdelijk contract niet tijdig aanzegt als het contract niet wordt verlengd) omdat de volgende looncomponenten ook meetellen:

  • 1/12e deel van de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering waar de werknemer binnen 12 maanden recht op zou hebben bij voortzetting contract,
  • 1/12de deel van de overeengekomen vaste looncomponenten in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van het contract,
  • 1/36ste deel van de overeengekomen variabele looncomponenten in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin het contract eindigt.

Verschil vaste en variabele looncomponenten

Vaste looncomponenten zijn componenten die niet afhankelijk zijn van het functioneren van de werknemer of het resultaat van de onderneming. Het gaat hier om de ploegentoeslag en de overwerkvergoeding.

Variabele looncomponenten daarentegen zijn componenten die wel afhankelijk zijn van het resultaat van de onderneming en/of de prestaties van de werknemer. Uitsluitend bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen zijn variabele looncomponenten. Variabele looncomponenten tellen alleen mee als ze met de werkgever zijn overeengekomen.

Bij een contract van 24 maanden telt 1/24ste deel mee van de overeengekomen variabele looncomponenten die tijdens de duur van het contract zijn uitgekeerd.

Let op! Bij de transitievergoeding gaat het wel om de netto diensttijd. Maanden waarin de werknemer niet heeft gewerkt tellen niet mee bij het bepalen van het recht op transitievergoeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *