Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen 2017

Het kan zijn dat u fouten hebt gemaakt in de werknemersgegevens van uw aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2017. In de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2017 (1e halfjaar) vindt u een uitleg bij de foutmeldingen die u krijgt over de maanden januari tot en met juni of de periode 1 tot en met 6 van 2017.

Deze toelichting is een aanvulling op de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017’.

Zie het bericht Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017 beschikbaar

Aangifte loonheffingen

Als u werknemers in dienst hebt of uitkeringen verstrekt, bent u verplicht loonheffingen in te houden en te betalen. Dat doet u met de maandelijkse of vierwekelijkse (digitale) aangifte loonheffingen.

Uw aangifte loonheffingen bestaat uit 2 delen:

  1. de werknemersgegevens: dit zijn de gegevens per werknemer, zoals naam, adres en woonplaats, en loongegevens
  2. de collectieve gegevens: dit zijn de totalen van de werknemersgegevens en de gegevens van eventuele eindheffingen en afdrachtverminderingen

Werknemersgegevens

Deze toelichting gaat over de geautomatiseerde controle van de werknemersgegevens in uw aangiften over de maanden januari tot en met juni of periode 1 tot en met 6 van 2017.

Bij die controle van uw werknemersgegevens kan de Belastingdienst fouten constateren. U moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van de werkgever en de werknemers.

Wat staat er in het rapport?

Dit rapport bevat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. Hoe zo’n foutenrapport eruit ziet, leest u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting op de foutmeldingen die in een foutenrapport kunnen staan.

De foutmeldingen betreffen onder meer: de code soort inkomstenverhouding en de ongeldige combinatie BSN en geboortedatum.

Bron: Over Salaris.nl