Suggesties vereenvoudigingen loonheffingen

Het kabinet streeft naar een eenvoudiger stelsel van belastingen en toeslagen. Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financiën een aantal organisaties gevraagd naar oplossingen voor bestaande knelpunten uit de praktijk. Vier reacties zijn uitgelicht waarbij het accent ligt op verbeteringen in de loonheffingen waaronder de werkkostenregeling.

De vraag is of en welke voorstellen in het Belastingplan 2017 komen te staan. Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag en weten we meer.

Reactie ADP – invoering voortschrijdend cumulatief rekenen

Salarissoftwareontwikkelaars die zijn vertegenwoordigd in het klankbordoverleg hebben met BelaCheck liststingdienst en UWV gezamenlijk een aantal voorstellen geformuleerd. Het betreft de volgende voorstellen:

 1. Invoering van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) in de loonheffing;
 2. Uniformering van de definitie van het genietingsmoment;
 3. Uniformering van de begrippen fulltimer en parttimer;
 4. Verbeterpunten Werkkostenregeling.

Wij voorzien dat de VCR-methode een aantal knelpunten binnen de loonheffingensfeer zal oplossen. De voorheffing zal beter aansluiten op de Inkomstenbelasting, omdat onder andere de fiscale gevolgen van bijzondere beloningen dan beter worden opgevangen binnen de Loonheffing.

Een aantal vereenvoudigingen die wij binnen dit kader voorzien zijn:

 1. Opheffen ongelijke behandeling van de fiscale parttimer ten opzichte van de fiscale fulltimer. (…)
 2. De tabel voor de bijzondere beloningen wordt overbodig;
 3. De witte en groene tabel kan worden samengevoegd (…);
 4. Afhankelijk van hoe de VCR wordt ingevoerd, is het mogelijk om de verschillende tijdvaktabellen op te heffen. (…)

Wat betreft de werkkostenregeling schrijft ADP mede namens de klankbordgroep OSWO het volgende:

Concreet vragen wij u om nog eens kritisch te kijken naar de goede elementen van het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen. Onder dat regime was er meer duidelijkheid over ‘gerichte vrijstellingen’.

Lees reactie ADP vereenvoudiging belastingwetgeving

Reactie EY – 1 geïntegreerde loon(som)heffing

Wat betreft de loonheffingen stelt EY het volgende:

Het loonstrookje is de aorta van de BV-Nederland. Van de geraamde totale belasting- en premieopbrengsten 2016 (€248 miljard) bestaat circa € 152 miljard uit loonbelasting en sociale premies. Dit is bijna 62%. Vereenvoudigingen en daarmee besparingen op administratieve lasten die zoden aan de dijk zetten, moeten om deze reden ook in de loonheffingen worden gezocht.

In het Handboek Loonheffingen (editie oktober 2015) heeft de Belastingdienst 340 pagina’s (!) nodig om werkgevers door alle spelonken te leiden van de wijze van heffing van alle loonheffingen en van het daaraan gekoppelde woud van administratieve verplichtingen. Dat kan en moet anders.

Werknemers

Fiscaliseer alle premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in één geïntegreerde loon(som)heffing.

Andere voorstellen

 • Schaf de 30%-regeling af, die thans nagenoeg niets anders is dan een verlaging van het toptarief van 52% naar 36,4%.
 • Schaf de administratief bewerkelijke werkkostenregeling af.
 • Schaf alle pseudo-eindheffingen af.

Lees reactie EY vereenvoudiging belastingwetgeving

Reactie NOAB – 1 lijst met vrijstellingen WKR

Vrijstellingen in de WKR

Schrappen van verschil in behandeling of aanduiding van vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn, vallen onder een nihilwaardering of gericht zijn vrijgesteld. In plaats daarvan één lijst met vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen. De rest is óf verplicht loon, óf kan worden geduid als eindheffingsloon.

Lees reactie NOAB vereenvoudiging belastingwetgeving

Reactie SRA – schijven en tarieven aanpassen

Het is voor de gemiddelde burger volkomen ondoorzichtig wat de gevolgen zijn van een bruto-salarisverhoging. Nog afgezien van de gevolgen die deze salarisverhoging kan hebben voor allerlei toeslagen, kunnen zelfs de loonbelastinggevolgen niet eenvoudig worden weergegeven.

Zou het niet veel eenvoudiger en in ieder geval veel duidelijker zijn voor de burger om gewoon de schijven en tarieven aan te passen in plaats van de ‘belastingverhoging’ te verstoppen in de afbouw van heffingskortingen?

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *