Subsidie praktijkleren is binnenkort weer aan te vragen

ChecklistVanaf 2 juni kunnen organisaties weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling moet stimuleren dat leerlingen en studenten de kans krijgen om in de praktijk ervaring op te doen.

De subsidieregeling praktijkleren biedt werkgevers de kans om een tegemoetkoming te ontvangen voor de begeleiding van een leerling of student. Een werkgever die deze begeleiding in het huidige schooljaar geeft, kan van 2 juni (09.00 uur) tot en met 16 september (17.00 uur) een aanvraag voor subsidie indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De werkgever ontvangt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Subsidiebedrag omlaag bij veel aanvragen

Het subsidiebedrag hangt af van het aantal begeleidingsweken. Het maximum krijgt een werkgever pas bij 42 begeleidingsweken. Daarnaast is het subsidiebedrag afhankelijk van het aantal aanvragen: bij overschrijding van het totale subsidiebudget verdeelt de RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen van werkgevers. Dat verlaagt het subsidiebedrag per leerling of student. Elke onderwijscategorie kent een apart subsidiebudget en specifieke voorwaarden.

Doelgroep subsidieregeling is uitgebreid

De doelgroep van de onderwijscategorie ‘hbo’ is sinds dit studiejaar uitgebreid. Ook voor studenten van een duale of deeltijd hbo-opleiding op het gebied van ‘gezondheidszorg, gedrag en maatschappij’ kan een werkgever nu gebruikmaken van de subsidieregeling. Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege de personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector, de noodzaak om mbo’ers ‘op te scholen’ en het gebrek aan middelen van zorgaanbieders voor personeelsbeleid.

Subsidie praktijkleren eindigt per 2023

Er bestond lang onduidelijkheid of de subsidieregeling praktijkleren ook voor het schooljaar 2018/2019 beschikbaar zou zijn en wat de omvang van het subsidiebudget zou zijn. Uiteindelijk nam tot opluchting van de werkgevers(organisaties) de voltallige Tweede Kamer een motie aan om de subsidieregeling tot 2023 voort te zetten én een motie om de geplande bezuiniging op het subsidiebudget te schrappen. En dus kunnen werkgevers nu van de regeling blijven profiteren.

Bron: Rendement.nl