Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Ook in 2015 zijn er weer maatregelen om investeren in personeel te stimuleren.

Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk

Met de afdrachtvermindering S&O kunt u de financiële kosten van research and development-projecten verlagen door een subsidie op de loonkosten. In 2015 gelden de volgende regels:

  • de afdrachtvermindering voor niet-starters bedraagt 35% van het S&O-loon.
  • voor starters bedraagt dit percentage 50%.
  • dit percentage geldt tot een S&O-loon van maximaal € 250.000.
  • het percentage van het resterende S&O-loon (boven de € 250.000) bedraagt 14%.
  • de maximale afdrachtvermindering S&O bedraagt € 14 miljoen.
  • de afdrachtvermindering kan verrekend worden met alle tijdvakken van het kalenderjaar waarop een S&O-verklaring (deels) betrekking heeft.
  • de S&O-periode bedraagt 12 maanden per kalenderjaar voor alle werkgevers.

In 2015 kunt u alleen nog een beroep doen op de afdrachtvermindering S&O als u een onderneming drijft. Het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten, is uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald.

Tip! Een aanvraag Afdrachtvermindering S&O doet u via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt hier ook terecht voor begeleiding, bemiddeling en advies voor programma’s op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.img_5F3750-1300x866

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *