Prinsjesdag – 10 belangrijke maatregelen uit pakket Belastingplan 2017

Op Prinsjesdag – dinsdag 20 september 2016 – is het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Tien relevante maatregelen uit het pakket Belastingplan 2017 op een rij.

Het pakket bestaat naast het Belastingplan 2017 uit de volgende wetsvoorstellen:

  • het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017
  • het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017political-conference_23-2147511783
  • het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  • het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  • het wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting.

Volgens de planning die er nu ligt stemmen de Tweede-Kamerleden op 17 november 2016 over het pakket Belastingplan. Daarna moet de Eerste Kamer het Belastingplan nog goedkeuren.

De maatregelen op een rij:

1 Inkomensbeleid 2017 – tarieven, schijven, heffings- en arbeidskorting

Het inkomensbeleid 2017 betreft:

  • Verhoging algemene heffingskorting
  • Beperking verhoging arbeidskorting en wijziging startpunt afbouw arbeidskorting
  • Heffingskortingen stand 2016 en stand 2017

2 Geen jaarloonuitvraag bij werkgevers meer vanaf 2017

De jaarloonuitvraag die de Belastingdienst bij werkgevers kan doen wordt afgeschaft.

3 Werknemer internationaal concern makkelijker opnemen in loonadministratie

Een werknemer die voor een Nederlandse vaste inrichting van een buitenlandse concernonderdeel werkt, of een werknemer die voor het buitenlandse concernonderdeel werkt en zijn werkzaamheden feitelijk in Nederland uitvoert, kan straks eenvoudiger worden toegevoegd aan de Nederlandse loonadministratie.

4 Fiscale aftrek scholingsuitgaven verdwijnt per 2018

De aftrek van scholingsuitgaven wordt per 2018 afgeschaft.

5 Fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft

Met het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt een toezegging nagekomen die is gedaan tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer over het inmiddels tot wet verheven wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

6 S&O-afdrachtvermindering – eindheffingsloon hoort niet tot gemiddelde uurloon

De wijziging strekt tot uitsluiting van het eindheffingsloon voor de berekening van  het gemiddelde uurloon voor de S&O-verklaring.

7 Gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups verruimd

Op grond van de voorgestelde maatregel mag vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.

8 Tijdelijk verlaagd tarief laadpalen stimuleert elektrisch rijden

Een tijdelijk verlaagd tarief in de energiebelasting voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het distributienet is opgenomen in het wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met zelfstandige aansluiting.

9 Pensioen in eigen beheer en andere fiscale pensioenmaatregelen

Het wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het zogenoemde pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder.
Daarnaast bevat het wetsvoorstel enige andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen.

10 Wijziging heffing beloningen buitenlandse bestuurders en commissarissen

Zowel wanneer sprake is van winst uit onderneming als wanneer sprake is van loon of resultaat uit overige werkzaamheden Nederland ook volgens nationaal recht over deze beloningen kan heffen.

Bron: Over Salaris.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *