Positieve werknemer verplichten om te werken groot risico

Ook al zijn de coronamaatregelen zo goed als opgeheven, het advies is nog steeds: bij klachten thuisblijven en bij besmetting in quarantaine. Sommige werkgevers in de zorg vragen besmette werknemers toch te komen werken. Werkgevers nemen daarmee wel een groot risico.

Door het opheffen van de meeste coronamaatregelen, en dus ook van het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, keren werknemers terug naar de werkvloer.  Toch blijft voorzichtigheid geboden. Werkgevers en werknemers moeten zich dan ook houden aan de oproep om thuis te blijven bij klachten en in quarantaine te gaan bij een positieve testuitslag. Niet elke werkgever geeft daar gehoor aan. Werkgevers in de zorg hebben laten weten hun werknemers te vragen toch te komen werken als zij besmet blijken. Werkgevers nemen daarmee een groot risico, zo melden arbeidsrechtadvocaten op nu.nl, want als andere werknemers hierdoor ziek worden, is de werkgever aansprakelijk.

Werkgevers hebben zorgplicht

Door werknemers die besmet zijn met het coronavirus toe te laten op de werkvloer, voldoen werkgevers namelijk niet aan de zorgplicht en niet aan de regels uit de Arbowet. Die schrijft voor dat werknemers niet ziek mogen worden van hun werk en dat de werkgever maatregelen moet nemen om het risico van gezondheidsschade weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Het argument van zorginstellingen die besmette werknemers vragen te komen werken, is dat corona inmiddels een soort griep is en weinig klachten met zich meebrengt. Het zou gaan om kritische afdelingen met een groot personeelstekort en om inzet op vrijwillige basis. Ook verstrekt de werkgever speciale persoonlijke beschermingsmiddelen, om de veiligheid van patiënten te waarborgen.

Weigeren lastig voor kwetsbare werknemer

Doordat de omikronvariant griepachtige klachten veroorzaakt, nemen ziekenhuizen ook maatregelen die ze normaal gesproken bij griep nemen. Verplichte quarantaine uit het corona-advies hoort daar niet bij. Ook al is de inzet op vrijwillige basis, toch kunnen werknemers zich verplicht voelen om gehoor te geven aan de oproep om te komen werken, bijvoorbeeld omdat ze hun collega’s niet willen afvallen. Ook in andere sectoren kan de vraag om te komen werken met een positief testresultaat, voelen als een verplichting. Dat risico speelt vooral als werknemers zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevinden, zoals bij arbeidsmigranten of mensen die illegaal te werk zijn gesteld.

Bron: HR Rendement