Organisaties kampen met hoogste verzuim sinds 2003

Het CBS geeft aan dat het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen is tot het hoogste percentage in 17 jaar. Hoe moeten organisaties in tijden van corona omgaan met ziekteverzuim en de privacyregels rondom ziekte?

Het ziekteverzuim onder werknemers is in het eerste kwartaal opgelopen tot gemiddeld 5,2%. Het is daarmee het hoogste percentage sinds het eerste kwartaal van 2003, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In vrijwel alle bedrijfstakken was een stijging van het ziekteverzuim te zien, maar in de gezondheidszorg en de industrie was het verzuim het hoogste met 6,7%. Omdat het CBS geen onderscheid maakt tussen de verschillende maanden of weken, is aan de cijfers niet te zien wat de invloed van het coronavirus is op het ziekteverzuim. Eind februari werd het eerste ziektegeval als gevolg van COVID-19 bekend.

Invloed van coronavirus op verzuimbeleid

De coronacrisis heeft invloed op de manier van werken van organisaties en ook op het verzuim, maar de verzuimregels wijzigen in principe niet. De werkgever betaalt meestal het loon van de zieke werknemer door. Dit doet hij ook als de werknemer lichte gezondheidsklachten heeft (zoals hoesten of verkoudheid) en daardoor zijn werk niet kan doen thuis of op het werk. Door de coronacrisis kan het bij een langdurig zieke werknemer wel lastiger zijn om aan de re-integratieverplichtingen te voldoen. UWV liet al eerder weten hier bij de beoordeling van het re-integratieverslag rekening mee te houden.

Maatwerk in privacyregels rondom ziekte

De privacyregels bij zieke werknemers blijven in coronatijd gehandhaafd, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat de bestrijding van het coronavirus momenteel prioriteit heeft. Een werkgever mag een werknemer niet vragen of hij het coronavirus heeft of de temperatuur van een werknemer opnemen, maar de AP meldt dat een werkgever wél van een werknemer kan verlangen dat hij zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. De werknemer mag, uiteraard, zelf zijn temperatuur opnemen. En vanwege de uitzonderlijke situatie mag een werkgever een werknemer naar huis sturen als deze (lichte) verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Wil een werkgever vanuit veiligheidsoverwegingen werknemers controleren, dan moet hij zich realiseren dat de AP daarvoor een fikse boete kan opleggen.

Bron: HR Rendement