Opvolger Wet DBA afgeschoten door ZZP Nederland

Het eerste overleg tussen zzp’ers en de bewindslieden Koolmees van Sociale Zaken, Snel van Financiën en Keijzer van Economische Zaken over de opvolger van de DBA vond plaats op 24 januari 2018. ZZP Nederland voelt niets voor de opdrachtgeversverklaring en wil juist een model dat gebaseerd is op ondernemerschap.

De in het regeerakkoord voorgenomen opdrachtgeversverklaring zou zzp’ers moeten onderscheiden van werknemers. Bedrijven, die zzp’ers inhuren, moeten dan een webmodule invullen om zekerheid te krijgen, dat het niet gaat om een dienstverband en werkgeverschap.

Volgens ZZP Nederland zal die zekerheid ook op deze manier niet ontstaan. Voorzitter Maarten Post vindt deze maatregel ondoelmatig, onuitvoerbaar en niet handhaafbaar.

Arbeidsrecht

De voorgenomen opdrachtgeversverklaring wordt nog steeds getoetst aan het arbeidsrecht, dat bestemd is voor werkgevers en werknemers. Dat zal volgens ZZP Nederland opnieuw ontaarden in juridische haarkloverijen en rechtsonzekerheid bij zelfstandigen.

Post:

We moeten af van een model, waarin ondernemers moeten bewijzen geen werknemer te zijn en opdrachtgevers moeten aantonen dat ze geen werkgever zijn.  Deze omgekeerde wereld brengt een moderne arbeidsmarkt niet dichterbij en werkt uiterst belemmerend voor 90% van de zelfstandige ondernemers. 

Duidelijkheid voor opdrachtgevers

Minister Koolmees liet echter al weten niet aan de plannen te willen tornen. Hij stelt dat de verklaring nodig is om duidelijkheid te scheppen voor opdrachtgevers of iemand werkelijk zelfstandig is.

Specifieke wetgeving voor zzp’ers

Volgens ZZP Nederland is dat echter onterecht. De organisatie wil dat er afgestapt wordt van werknemerswetgeving voor ondernemers en in plaats daarvan specifieke wetgeving voor zelfstandigen komt. Zo moet er een eigen rechtspositie voor ondernemers komen.

De in het regeerakkoord genoemde ondernemersovereenkomst kan dienen als wettelijke tegenhanger van de arbeidsovereenkomst. De kenmerken van een overeenkomst tussen ondernemers zou een plek kunnen krijgen in het Burgerlijk Wetboek.

Stichting ZZP Nederland werkt samen met gelijkgestemde organisaties aan een alternatief voor de opdrachtgeversverklaring, dat is gebaseerd op ondernemerschap.

Bron: Salarisnet