Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een bedrijfsarts in te kunnen zetten wanneer dit nodig is. Wat doet een bedrijfsarts precies en hoe schakel je er een in? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.


Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist die je inschakelt om jezelf en je personeel gezond te houden. Werknemers moeten ook zelf een beroep kunnen doen op een bedrijfsarts. Jij, als werkgever, moet dat mogelijk maken. Dit is wettelijk zo bepaald.

Wanneer heb ik een bedrijfsarts nodig?

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer (tijdelijk of langdurig) ziek is en daardoor zijn werk niet kan doen. Als werkgever mag je dat niet zelf beoordelen. Het is belangrijk dat je de ziekmelding zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen een week) aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Een bedrijfsarts helpt je dus in het proces rond ziekteverzuim van werknemers en de re-integratie. De bedrijfsarts kan je ook helpen bij het voorkomen van verzuim door te adviseren over beschermende maatregelen.

Arboarts of bedrijfsarts, wat is het verschil?

Een arboarts is een arts met een basisopleiding. Een bedrijfsarts heeft nog een extra vierjarige opleiding gedaan op het gebied van arbeid en gezondheid.

De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Bedrijfsartsen moeten deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties (inspecties) door de beroepsvereniging (NVAB). Een bedrijfsarts kan zelfstandig zijn, maar ook werkzaam zijn bij een arbodienst. Je mag als ondernemer zelf kiezen welk type arts je inschakelt.

Hoe kom ik aan een goede bedrijfsarts?

Er zijn twee opties:

  1. Je sluit een contract af met een arbodienst. Let er wel op dat de arbodienst gecertificeerd is. Dit is bij wet verplicht en geeft te kennen dat ze de nodige medische specialiteit in huis hebben. Je kunt dit checken door te kijken op de lijst van de Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten (SCBA). Je kunt via een arbodienst ook andere arbodeskundigen toegewezen krijgen als dat nodig is, zoals een arbeids- en organisatiepsycholoog, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeidsdeskundige.
  2. Je kiest voor een eigen regeling – ook wel maatwerkregeling genoemd. Dan bepaal je zelf welke deskundige je inschakelt. Je kunt alleen voor een eigen regeling kiezen als je werknemers het daar schriftelijk mee eens zijn. Mocht je een vorm van personeelsvertegenwoordiging hebben, zoals een ondernemingsraad (OR), dan moet deze dus eerst instemmen met de maatwerkregeling. Als je zelf een bedrijfsarts of deskundige inschakelt, let er dan op dat hij als medisch specialist in het BIG-register staat.

Tip!: Wat kun je nu precies verwachten van een goede bedrijfsarts. Lees meer over de taken van de bedrijfsarts.

Wat kost een bedrijfsarts?

Als je een verzuimpakket van een verzekeraar hebt, is het inschakelen van een arbodienst meestal inbegrepen in het pakket. Dat betekent dat je via de verzekeraar een gecertificeerde arbodienst tot je beschikking krijgt. In de meeste gevallen betaal je er wel een vergoeding voor zodra je er gebruik van maakt.

Hoeveel? Dat is volledig afhankelijk van het type arts en de soort dienst. Dit geldt ook als je buiten een verzuimpakket om een bedrijfsarts of andere deskundige inschakelt. Voor een consult met een bedrijfsarts ben je vaak een bedrag tussen de 120 en 200 euro kwijt. Vraag offertes op bij verschillende erkende arbodiensten of bedrijfsartsen en maak een afgewogen keuze.

Het op tijd inschakelen van een arbodienst of bedrijfsarts kan je juist flink wat kosten besparen. Een zieke werknemer kost je al gauw anderhalf tot twee keer zijn salaris. Zeker bij langdurige ziekte kan deze kostenpost hoog oplopen. Dit is een groot werkgeversrisico. Denk dus goed na bij het kiezen van een geschikte arbodienst.

Bron: Ondernemen Met Personeel