Onbelaste reiskostenvergoeding per 2023 omhoog

Uit de Voorjaarsnota 2022 blijkt dat het kabinet de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding één jaar naar voren wil halen. Dat betekent dat het huidige bedrag van € 0,19 per kilometer voor het eerst in jaren per 1 januari 2023 zal stijgen.

Sinds VVD, D66, CDA en ChristenUnie in december 2021 in het Coalitieakkoord 2021-2025 aangaven dat ze de onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2024 willen verhogen, is er heel wat over gezegd en geschreven. Niet alleen pleitten diverse organisaties als Vereniging Zakelijke Rijders en vakbonden CNV en FNV voor een hogere onbelaste reiskostenvergoeding, ook de Tweede Kamer riep het kabinet op om het bedrag van € 0,19 eerder dan 1 januari 2024 te verhogen. Het kabinet geeft nu gehoor aan die oproepen in de Voorjaarsnota 2022

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 naar € 0,23?

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding één jaar naar voren wordt gehaald. Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag van € 0,19 per kilometer voor het eerst, naar verluidt naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 volgt een tweede verhoging, vermoedelijk naar € 0,23. In de Voorjaarsnota wordt dat niet concreet gezegd. 

Werkgever kan reiskostenvergoeding verhogen

Alleen de vrijstelling gaat omhoog. Het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te voeren. In een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder bijna 500 werkgevers, geeft de helft van de werkgevers aan dat zij vanwege de huidige hoge brandstofkosten overwegen hun mobiliteitsregeling aan te passen of dat al hebben gedaan. Ook zijn twee op de drie werkgevers bereid om een hogere kilometervergoeding te betalen, mits de fiscale regels dit mogelijk maken. Het ziet er nu dus naar uit dat dit per 1 januari 2023 inderdaad mogelijk wordt. De plannen van de Voorjaarsnota zullen op Prinsjesdag worden meegenomen in de wetsvoorstellen.

Bron: HR Rendement