Nieuwsbrief mei – Ken je Rene al? Mega Wandel Marathon, vakantiegeld en het effect van drugs merkbaar op jouw werk?

Ken je Rene al? Hij stelt zich deze nieuwsbrief voor. De Mega Wandel Marathon was een groot succes en lees hier hoe het vakantiegeld uitvalt dit jaar. Ben jij op de hoogte van het effect van drugs op je werk? Alle deze items en meer lees je onze nieuwsbrief van deze maand. 


Even voorstellen – Rene Withagen

Mijn naam is Rene Withagen, 56 jaar oud. Samen met mijn vrouw Yvonne woon ik in het mooie, groene Bilthoven. We hebben een zoon van 19.

Ik ben sinds 2018 werkzaam bij Korento in de rol van Senior Business Consultant in de Zorg en Overheid. Mijn drijfveer is het vooruit helpen van klanten en vooral veel van mijn kennis inzetten en overdragen.

Hiervoor heb ik 18 jaar bij Visma|Raet gewerkt als Senior Consultant.

In mijn vrije tijd wandel ik veel met onze Entlebucher Sennenhond Morris.

Verder heb ik een passie voor snelle auto’s en rij ik graag op mijn motor: een snelle Suzuki DR500 uit 1983. Deze passie komt uit de genen van mijn opa, die in het verre verleden meermaals de Rally van Monte Carlo heeft gereden.


De Mega Wandel Marathon was een succes!

Afgelopen zaterdag (14 mei) was de Mega Wandel Marathon. Dit was de eerste editie van dit evenement. Korento liep ook mee met een eigen team: Korento Vitality.

Het evenement was een groot succes! Alle deelnemers van de Mega Wandel Marathon hebben 14 mei € 90.086,- bij elkaar gewandeld voor de financiering van projecten, welke bijdragen aan een beter leven voor kinderen met een handicap.

Wil jij jouw steentje bijdragen? Doneren kan nog steeds! Dit kan via deze link. Geen kind zonder vriendjes!


Iets meer vakantiegeld voor de meeste werknemers

De meeste werknemers ontvangen dit jaar meer vakantiegeld dan in 2021 als gevolg van de iets lagere belastingtarieven. Alleen werknemers die het minimumloon of minder verdienen, ontvangen iets minder vakantiegeld.

Dit jaar ontvangen de meeste werknemers meer vakantiegeld (officieel vakantiebijslag genoemd) dan in 2021. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP. De stijging is een gevolg van de iets lagere belastingtarieven. Werknemers met een modaal inkomen (€ 2.932 bruto per maand) ontvangen € 4 meer aan vakantiegeld. Werknemers die het minimumloon of minder verdienen, ontvangen juist minder vakantiegeld dan in 2021. Zo ontvangt een werknemer met het fulltime minimumloon (€ 1.725 bruto per maand) € 1 minder dan vorig jaar. En door een minder snelle opbouw van arbeidskorting bij de lagere inkomens, ontvangen werknemers met een inkomen van bruto € 1.250 per maand zelfs € 3 minder vakantiegeld. Uit de cijfers van ADP blijken verder de volgende veranderingen:

  • Een werknemer die anderhalf keer modaal verdient (€ 4.398 per maand), ontvangt € 6 meer vakantiegeld.
  • Een werknemer die twee keer modaal (€ 5.864) verdient, ontvangt € 8 meer.
  • Een werknemer die drie keer modaal verdient (€ 8.796 per maand), krijgt € 12 meer vakantiegeld.

Vakantiegeld valt onder loonbeslag

Volgens ADP is de stijging van het vakantiegeld niet voldoende voor het opvangen van de prijsstijgingen van vakanties en andere zaken, zoals energiekosten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vakantiegeld steeds vaker wordt gebruikt om maandelijkse lasten of achterstanden te kunnen betalen. Heeft een werknemer met financiële problemen een loonbeslag, dan valt het vakantiegeld ook onder dat loonbeslag. Bij een loonbeslag heeft de schuldeiser beslag gelegd op een deel van het loon van de werknemer. De werknemer heeft nog wel recht op de beslagvrije voet. Dat is het deel van zijn inkomen wat hij mag houden voor zijn levensonderhoud en vaste lasten. Maar meestal wordt hier al in het reguliere loon rekening mee gehouden. In dat geval valt het gehele vakantiegeld onder het loonbeslag.


Aanvullend geboorteverlof minder in trek bij lage inkomens

Sinds de invoering van het aanvullend geboorteverlof op 1 juli 2020 heeft ruim een kwart van de werknemers met recht op het verlof hier geen gebruik van gemaakt. Een groot deel hiervan heeft dit niet gedaan omdat het door de uitkeringshoogte van 70% van het loon financieel niet haalbaar was.

Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben recht op betaald geboorteverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. Hiervoor kunnen werknemers een uitkering van UWV krijgen van 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon.
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent de evaluatie van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieruit blijkt dat van de werknemers die het aanvullend geboorteverlof links lieten liggen, bijna de helft het verlof niet nodig had omdat de moeder minder ging werken of hiermee stopte. 40% wilde er wel gebruik van maken, maar achtte verlofopname niet mogelijk. Meestal was dit om financiële redenen.

Vooralsnog geen reden om WIEG te wijzigen

85% van de werknemers uit een huishouden met een gezamenlijk maandinkomen van meer dan
€ 4.000 nam het aanvullend geboorteverlof op, tegen 63% uit huishoudens met een gezamenlijk maandinkomen van minder dan € 4.000. Volgens de minister is het goed mogelijk dat de coronacrisis van invloed is geweest op het verlofgebruik. De crisis leidde immers tot een onzekere economische situatie en het wegvallen van inkomen.
De evaluatie geeft volgens minister Van Gennip geen uitsluitsel over alle gewenste effecten van de verlofregeling. Omdat het een tijd duurt voordat deze effecten zichtbaar zijn, is er volgens haar geen aanleiding voor een aanpassing van de WIEG. Wel is ze van plan om de achtergrond en beweegredenen van de groep die om financiële redenen geen gebruik maakt van het verlof, nader te onderzoeken.

FNV wil volledige loondoorbetaling bij verlof

In de evaluatie van de Wet betaald ouderschapsverlof (artikel) – vooralsnog gepland voor begin 2025 – zal het aanvullend geboorteverlof opnieuw onder de loep genomen worden. Het is goed om opnieuw te evalueren als de coronapandemie niet of minder van invloed is en het hybride werken meer ingeburgerd is, aldus de minister.
Vakbond FNV roept het kabinet op om het aanvullend geboorteverlof volledig doorbetaald te maken. Volgens de vakbond schiet de verlofregeling haar doel voorbij, namelijk het versterken van de band tussen partner en kind en verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Het verlof zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn en niet alleen voor de hogere inkomens. Omdat de uitkering bij het betaald ouderschapsverlof ook 70% bedraagt, bestaat het risico dat vanaf 2 augustus 2022 hetzelfde gaat spelen bij deze verlofvorm.Effecten van drugsgebruik lang merkbaar, ook op werk

De invloed van drugs op het lichaam wordt door gebruikers sterk onderschat. Dat concludeert de politie na een forse toename van het aantal processen verbaal vanwege rijden onder invloed. Drugs blijven lang in het lichaam doorwerken. Dat geldt ook als mensen de dag na gebruik op hun werk zijn.

Mensen blijken geregeld naar hun werk te gaan terwijl ze in feite nog onder invloed zijn van verdovende middelen. Volgens de politie zijn mensen zich onvoldoende bewust van het effect van drugsgebruik op het lichaam. Mensen die in de auto stappen, kunnen nog onder invloed zijn van middelen terwijl ze naar hun werk gaan. Dat levert risico’s op voor henzelf, maar ook voor anderen op de werkvloer. Zo neemt onder meer het risico van een arbeidsongeval toe. Iemand die de avond vóór een werkdag middelen heeft gebruik, heeft hiervan de volgende dag nog sporen in het lichaam.

Vaker proces-verbaal vanwege drugs

Verbeterde testmethoden hebben ertoe geleid dat de politie veel vaker een proces verbaal heeft moeten opmaken wegens rijden onder invloed. Die conclusie trekt nu.nl uit de cijfers van de Korpsleiding Nationale Politie. Werden in 2017 in totaal 1.834 processen-verbaal opgemaakt, in 2021 waren dat er meer dan 13.000. Deze stijging komt volgens de politie doordat zij sinds een paar jaar gebruikmaakt van een speekseltest. Ook is rijden onder invloed op zich pas sinds 2017 een strafbaar feit, waardoor er tot die tijd nauwelijks op gecontroleerd werd. Middelengebruik kwam dan aan het licht door afwijkend gedrag in het verkeer. Wat de cijfers verder duidelijk maken is dat het gebruik van alcohol bij automobilisten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Proces-verbaal wegens drugsgebruik leek te stabiliseren, maar is in het eerste kwartaal van 2022 weer toegenomen. 

Werkgever kan ADM-beleid opstellen

Werkgevers doen er goed aan om meer voorlichting te geven over drugs en de effecten ervan op het lichaam. Die van alcohol zijn voldoende bekend en bovendien is het gebruikelijker daar afspraken over te maken. Werkgevers kunnen om te beginnen een alcohol- en drugsbeleid (ADM-beleid) opstellen (tool). Daarnaast is het van belang voorlichting te geven over de effecten van verschillende middelen op het lichaam, zodat de werknemer zich ervan bewust wordt dat hij na middelengebruik nog lang onder invloed kan zijn.
De werkgever is verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Een goed beleid draagt daaraan bij. In de toolbox Zo pakt u alcohol en drugsgebruik op het werk, die ontwikkeld is in samenwerking met het Trimbos-instituut staan tips voor het opstellen van beleid en het nemen van preventieve maatregelen.

Bron: HR Rendement