Nieuwsbrief september – Prinsjesdag, kraamverlof, Google now en meer

In deze nieuwsbrief:


Vragen over: de uitbreiding van het kraamverlofGeboorteverlof

In het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is geregeld dat werknemers van wie de partner bevallen is recht krijgen op langer kraamverlof (in de nieuwe wet geboorteverlof genoemd). Wat zijn de voorwaarden van deze nieuwe regeling?

Door de invoering van de WIEG krijgen werknemers straks recht op éénmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Een fulltime werknemer heeft dan dus recht op vijf dagen geboorteverlof na de bevalling van zijn partner. Daarna kan de werknemer nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullende verlof bedraagt vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een fulltime werknemer kan dan dus in totaal zes weken verlof opnemen. Overigens moeten de Tweede en Eerste Kamer nog over de WIEG stemmen. Het voorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.

Valt de dag van de bevalling ook onder het geboorteverlof?
Nee, op de dag van de bevalling kan de werknemer calamiteitenverlof opnemen. Na de dag van de bevalling kan het geboorteverlof starten. De werknemer moet het geboorteverlof binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling opnemen. Hij kan dit verlof ook spreiden. Werkt hij bijvoorbeeld normaal gesproken niet op de eerste dag na de bevalling, dan kan hij het verlof op een andere dag opnemen, zolang het binnen de periode van vier weken valt. Overigens geldt nu ook al dat een werknemer op de dag van de bevalling recht heeft op calamiteitenverlof en dat hij geen kraamverlof hoeft op te nemen.

Kan de werknemer het aanvullend geboorteverlof ook spreiden?
Ja, de werknemer kan het aanvullend geboorteverlof spreiden binnen een periode van zes maanden na de eerste dag van de bevalling. Een werknemer die vijf dagen per week werkt kan dus volledig verlof opnemen voor zes weken (geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof), maar ook 15 weken verlof inroosteren voor twee dagen per week. Overigens mag de werkgever de spreiding van het aanvullend geboorteverlof weigeren als hij hiervoor een zwaarwegende reden heeft. Wel moet de werkgever er dan voor zorgen dat de werknemer het verlof op een andere manier kan opnemen.

Hoe verloopt de aanvraag van de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof?
Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon van de werknemer volledig doorbetalen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van 70% van zijn dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). De uitkering van UWV verloopt via de werkgever, net zoals nu bij de zwangerschaps- en bevallingsuitkering het geval is.

Wanneer gaan de maatregelen in?
Als de Tweede en Eerste Kamer met de WIEG instemmen, krijgt de werknemer naar verwachting per 1 januari 2019 recht op geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof treedt pas anderhalf jaar later in werking, per 1 juli 2020.

Google now


Google Now denkt met u mee

Google Now is in de markt gezet als een ‘intelligente personal assistent’. Door het gedrag van de gebruiker te analyseren zou deze assistent moeten kunnen voorspellen welke informatie de gebruiker nodig heeft nog voor deze er zelf om vraagt.

In de app van Google Now stelt u uw voorkeuren en interesses in. Daarna voorziet Google u dagelijks van voor u relevante informatie. Gaat u vaak op zakenreis, dan wilt u wellicht graag snel toegang tot vluchtgegevens, hotels en restaurants op de plaats van bestemming. Met Now kan dat in één app overzichtelijk bij elkaar. Daarnaast zal Google u automatisch op de hoogte houden van files, bijvoorbeeld op weg naar uw bestemming.

Niet meer zelf opzoeken

Doordat Google Now meedenkt in diverse dagelijkse details bespaart u tijd. U hoeft het immers niet zelf op te zoeken. Niet meer eerst internet afspeuren of vijf apps moeten openen om alle nodige informatie te verzamelen. Doordat Now ook met de stem te besturen is, kunt u hem ook handsfree gebruiken als u onderweg bent. Now kan uw assistent zijn met:

 • Het geven van reisinformatie.
 • Laten zien van bezienswaardigheden in de buurt.
 • Verkeersinformatie, waar ter wereld u ook bent.
 • Weersverwachting voor de komende dagen.
 • Reserveren bij een restaurant, hotel of bioscoop.
 • Herinneren aan gemaakte afspraken door integratie met Google agenda.

Ook is Now geschikt voor het dicteren van notities, het onthouden waar uw auto geparkeerd staat, of met het snel inchecken bij KLM. Doordat Google Now een intelligente app is neemt hij veranderingen in uw gedrag of gewoontes waar en past zich daarop aan. Zo blijft hij optimaal voor uw werken. Google Now is beschikbaar voor Android en iOS.

Afschaffing aftrek scholingsuitgaven is weer doorgeschoven

In de nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is opgenomen dat de afschaffing van de aftrek van scholingskosten uit dit wetsvoorstel is gehaald. De maatregel zal later terugkomen in een nog nader te bepalen wetsvoorstel.

In de nota op wijziging op wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, dat staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is opgenomen dat de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 wordt afgeschaft en naar een subsidieregeling wordt omgezet. In het wetsvoorstel was ook de eventuele afschaffing van de fiscale aftrek voor scholingskosten opgenomen.

Vervangen door individuele leerrekening

In het regeerakkoord was opgenomen dat het kabinet de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven wilde vervangen door een individuele leerrekening. Dit plan bestaat nog steeds maar omdat de uitwerking van de maatregel een uitgebreid voorbereidingstraject met veel overleg tussen partijen vergt, is in de nota van wijziging opgenomen dat de afschaffing van de aftrek uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal later terugkomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel.

Prinsjesdag


Dit betekent Prinsjesdag 2018 voor je portemonnee

Het regent altijd cijfers op Prinsjesdag, daarom zet NU.nl op een rij wat jij volgend jaar gaat merken van de kabinetsplannen.

Niet alle veranderingen die in dit artikel genoemd worden zijn definitief. Over een aantal voorstellen moet nog gestemd worden.

Een deel van wat je volgend jaar zou kunnen gaan merken, was al vastgelegd in het regeerakkoord van 2017. Ook daarvoor geldt dat er nog dingen kunnen veranderen.

Inkomen

 • Gemiddeld genomen valt de koopkracht volgend jaar naar verwachting 1,5 procent hoger uit dan dit jaar. Zo’n 96 procent van de huishoudens zou het in 2019 beter krijgen dan in 2018. Alle inkomensgroepen gaan er volgend jaar meer op vooruit dan verwacht, maar de laagste inkomens profiteren het minst.
 • Voor werkenden wordt een plus van 1,6 procent voorzien en gepensioneerden gaan er 1,5 procent op vooruit. Uitkeringsgerechtigden zien hun koopkracht waarschijnlijk minder hard toenemen (0,9 procent).
 • In het regeerakkoord was al afgesproken dat het aantal belastingschijven van vier naar twee gaat. Er komt per 2021 een basistarief van 37,05 procent en een toptarief van 49,5 procent voor het inkomen boven 68.507 euro. In het regeerakkoord van 2017 werd nog gesproken over een basistarief van 36,93 procent, dit is dus later naar boven bijgesteld.
  De nieuwe schijven zullen vanaf 2019 in fases worden ingevoerd. Volgend jaar is het tarief in de huidige eerste schijf 36,65 procent en in de tweede en derde schrijf 38,1 procent. Het nieuwe stelsel is voordelig voor mensen met een inkomen boven 20.000 euro. Iemand die volgend jaar 35.000 euro verdient, zal er 380 euro op vooruit gaan. Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gelden er andere tarieven.
 • Verder stijgt de algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze heffing is er voor iedereen die in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting betaalt. Hoe minder je verdient, hoe meer korting je krijgt. In 2019 krijgen mensen over hun inkomen tot 50.000 euro meer korting en hoeven ze dus minder belasting te betalen. Hun besteedbaar inkomen kan met maximaal 184 euro toenemen.

Werken

 • Dan is er nog een voordeel voor werknemers en zelfstandigen die tussen de 20.000 en 60.000 euro per jaar verdienen. Hun arbeidskorting stijgt en daardoor houden ze meer over van hun loon. Een werknemer met een inkomen van 35.000 euro zou hierdoor volgend jaar 85 euro meer overhouden. Een ander met een inkomen van 65.000 euro zou juist 653 euro minder overhouden dan in 2018.
 • Ook wil het kabinet de fiscale regels voor een fietselektrische fietsof speedpedelec van de zaak vereenvoudigen. Er zal vanaf 2020 een bijtellingspercentage van 7 gelden voor privégebruik van een bedrijfsfiets. De werknemer moet dan 7 procent van de waarde van de adviesprijs bij het eigen inkomen optellen. Een werknemer met een inkomen van 35.000 euro en een elektrische fiets van 2.000 euro zal volgend jaar 59 euro aan belasting moeten betalen voor het gebruik van de fiets.
 • Vrijwilligers kunnen volgend jaar een hogere onbelaste onkostenvergoeding ontvangen. Dit bedrag gaat omhoog naar 1.700 euro per jaar of 170 euro per maand. Het maximum was 1.500 euro per jaar of 150 euro per maand. Het kan daarbij ook gaan om een tegemoetkoming in natura. Over deze vergoeding hoeven vrijwilligers dan geen belasting te betalen.

Belastingen

 • Nederlanders zullen vanaf 1 januari 2019 meer btw moeten betalen voor producten en diensten die onder het lage tarief vallen. Dit btw-tarief gaat per 2019 omhoog van 6 naar 9 procent. Hierdoor zullen de boodschappen, boeken, een bezoek aan de kapper en een rit met de trein dus iets duurder uitvallen. Het kabinet gaat ervan uit dat een huishouden hier volgend jaar zo’n 300 euro meer aan kwijt zal zijn.

Kinderen

 • Vaders en partners krijgen vanaf 2019 langer betaald kraamverlof. Het aantal dagen geboorteverlof zou dan van twee naar vijf gaan. Over dit voorstel moet nog worden gestemd.
 • Gezinnen met kinderen kunnen een hogere kinderbijslagverwachten. Ouders met twee kinderen op de basisschool zullen 150 euro meer ontvangen. Het gaat om een stijging van 85 euro per gezin.
 • Ook de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget zullen stijgen.

Zorg

 • Het kabinet verwacht verder dat Nederlanders in heel 2019 zo’n 1.432 euro kwijt zullen zijn aan hun zorgpremie. Daarmee zou een basisverzekering volgend jaar 124 euro duurder zijn dan dit jaar. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf of en in welke mate de premies voor de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen verhoogd worden. Dit moeten de verzekeraars uiterlijk in november bekendmaken.
 • Voor veel mensen zal ter compensatie ook de zorgtoeslag stijgen. Alleenstaanden kunnen in 2019 maximaal 1.233 aan zorgtoeslag ontvangen, dat is 94 euro meer dan dit jaar. Voor huishoudens met meerdere personen gaat de zorgtoeslag met maximaal 281 euro omhoog naar 2.402 euro.
 • Het verplichte eigen risico blijft op 385 euro staan. De hoogte van dit bedrag is tot en met 2021 bevroren.
 • Er verandert iets voor mensen die van Wmo-voorzieningen gebruikmaken. Het systeem van eigen bijdragen voor ondersteuning wordt per januari vervangen door een abonnementstarief. Zij gaan dan 19 euro per maand betalen in plaats van een eigen bedrage per vorm van ondersteuning.
 • Mensen die gebruikmaken van langdurige zorg, zoals ouderen in verpleeghuizen, hoeven minder op hun vermogen in te teren voor het betalen van eigen bijdragen. Een kleiner deel van hun vermogen wordt namelijk meegeteld voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. De zogenoemde vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de Wlz wordt gehalveerd naar 4 procent van het vermogen.

Wonen

 • Verder gaat de belasting op aardgas omhoog en de belasting op elektriciteit juist omlaag. Het tarief per kubieke meter aardgas stijgt met 3 eurocent. En het tarief per kilowattuur elektriciteit daalt met 0,72 eurocent. Het gaat om de tarieven van de eerste schijven. De meeste huishoudens vallen met hun energieverbruik binnen de eerste schijf.
 • De energiebelasting per elektriciteitsaansluiting wordt met een specifiek bedrag verlaagd. Deze belastingvermindering is 308,54 euro, maar zal verlaagd worden naar 257,54 euro.
 • Het kabinet verwacht dat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik volgend jaar ongeveer 130 euro meer aan energiebelastingen kwijt zal zijn dan in 2018.

Toch geen bezuiniging op subsidieregeling praktijklerensubsidie

De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt verzocht om de bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren te schrappen. Die maatregel was aangekondigd op Prinsjesdag.

Op Prinsjesdag meldde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de begroting voor 2019 dat de subsidieregeling praktijkleren voor één jaar wordt voortgezet. Maar het totale subsidiebudget zou wel met € 19,5 miljoen worden gekort om een tegenvaller elders in de begroting te dekken. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2018 diende Kamerlid Asscher van de PvdA hiertegen een motie in. Die verzocht de begroting van het ministerie van OCW met € 19,5 miljoen te verhogen. Alle partijen in de Tweede Kamer, dus ook de coalitiepartijen, steunden de motie.

Vervallen van bezuiniging goed voor bedrijfsleven en onderwijs

Om de begroting van OCW met € 19,5 miljoen te verhogen, moet op een andere plek in de Rijksbegroting geld worden weggehaald. Het is nog niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen. Voor werkgevers en het beroepsonderwijs lijkt het bericht in ieder geval goed nieuws. De werkgeversorganisaties deden al meerdere keren hun beklag over de bezuiniging. Er zou juist meer geld beschikbaar moeten komen voor de subsidie, die belangrijk is voor het aanbod van leerbanen en daarmee ook de arbeidsmarkt. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven geeft aan dat er evengoed zorgen over de subsidie praktijkleren blijven bestaan. Zo is de regeling voor maar één jaar verlengd, terwijl een meerjarige verlenging meer helderheid en perspectief biedt.


Bronnen van deze nieuwsbrief: Rendement, Boschland accountants en Nu.nl