Nieuwsbrief november – AOW leeftijd, onwerkbaarweer, leasefiets en reiskosten en TLV

In deze nieuwsbrief:

Even voorstellen – Diana Driessen

Payroll consultant

Mijn naam is Diana Driessen, Payroll Consultant bij Korento. Getrouwd, moeder van drie kinderen en oma van drie kleinkinderen.

Met veel plezier werk ik bij Korento. Ik heb veel verschillende werkzaamheden als Payroll Consultant en verschillende klanten. Als ik aan mijn werk denk, denk ik aan openheid, vrijheid en fijne collega’s.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te sporten en te wandelen met mijn hond Toet. Ik ga graag lekker eten met vrienden. Daarnaast geniet ik er enorm van om oma te zijn.

Ik ben vaak te vinden langs de zijlijn bij mijn kinderen en kleinkinderen.

Ik sluit af met mijn motto:

“Geniet erg van het leven en pluk de dag!”


AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022

pensioen

De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, gaat in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden. Daarnaast heeft demissionair staatssecretaris Wiersma van SZW in een Kamerbrief bekendgemaakt dat de AOW-leeftijd in 2027 67 jaar blijft.

Sinds 2013 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs omhoog. 1 januari 2022 volgt de volgende stap en stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden. Veel werknemers zullen hierdoor komend jaar op een wat latere leeftijd met pensioen gaan. Dit jaar is de AOW-leeftijd nog 66 jaar en vier maanden.

AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld

Tot en met 2025 is de AOW-leeftijd wettelijk vastgesteld zonder vaste formule. Vanaf 2026 gebeurt het vaststellen volgens een nieuwe rekenmethode. Hierbij is een eventuele verdere verhoging – die telkens vijf jaar van tevoren wordt aangekondigd – afhankelijk van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Als de levensverwachting met een jaar toeneemt, stijgt de AOW-leeftijd met acht maanden. Deze gewijzigde manier van berekenen moet ervoor zorgen dat de AOW-leeftijd in de toekomst niet te snel oploopt.

Gemiddelde levensverwachting daalt in 2027

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geldt in 2027 voor 65-jarigen een resterende gemiddelde levensverwachting van 20,93 jaar. Omdat de levensverwachting daalt ten opzichte van 2026 (20,94 jaar), is het gevolg dat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2027, net als in 2026, 67 jaar blijft.
De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare manier gekoppeld aan de levensverwachting, alleen wordt hierbij tien jaar vooruitgekeken. Door een gemiddelde resterende levensverwachting van 65-jarigen in 2033 van 21,62 jaar, blijft de pensioenrichtleeftijd, net als in 2022, in 2023 68 jaar.


Regeling onwerkbaar weer

Zwaarweer

Als het heel hard waait of streng vriest, is er in sommige sectoren sprake van zogenoemd onwerkbaar weer: werknemers kunnen door het extreme weer niet veilig aan het werk. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen, kan een werkgever voor zijn werknemers mogelijk bij UWV een uitkering aanvragen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Hij mag in dat geval stoppen met het doorbetalen van het loon. Bekijk de infographic


Kunnen wij een leasefiets ter beschikking stellen én een ov-abonnement vergoeden?

Een praktijkvraag die vaak voorkomt: “Wij willen een leasefiets ter beschikking stellen. Kunnen we dan ook het ov-abonnement blijven vergoeden en wat zijn de voorwaarden hiervoor?”

Ja, dit kan. Over de waarde van de ter beschikking gestelde leasefiets betaalt de werknemer een bijtelling van 7%. Het daarnaast te vergoeden ov-abonnement kan onbelast blijven zolang dit ook zakelijk wordt gebruikt. Of deze vergoeding onbelast is, hangt af van de kosten van de zakelijke reizen die de werknemer met het abonnement maakt. Deze kosten kunt u op twee manieren bepalen:

  • U maakt met uw werknemer een afspraak over nacalculatie.
  • U maakt de kosten aannemelijk.

Nacalculatie zakelijke reizen

Binnen één maand na het einde van de geldigheid van het ov-abonnement bepaalt u door middel van een nacalculatie samen met uw werknemer het zakelijke gebruik van het abonnement. Het zakelijke gebruik van het abonnement kunt u vaststellen door alle kosten die de zakelijke reizen zonder abonnement hadden gekost, bij elkaar op te tellen.

Zijn de kosten van het zakelijke gebruik minder dan de vergoeding die u de werknemer heeft betaald, dan moet de werknemer het verschil aan u terugbetalen. U kunt ook met uw werknemer afspreken dat een eventueel resterend bedrag loon is voor de werknemer. U kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Voorbeelden

U vergoedt een ov-jaarkaart van € 5.000, maar de werknemer gebruikt hem voor € 7.000 voor zakelijke reizen. De vergoeding van de OV-jaarkaart is dan volledig onbelast. In een ander geval vergoedt u een OV-jaarkaart van € 5.000, maar de werknemer reist zakelijk voor maar € 3.000. De vergoeding van de ov-jaarkaart is dan voor € 3.000 onbelast en voor € 2.000 belast loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.


Toch nieuwe brede coronasteun: TVL-loket gaat weer open

Coronasteun

Het kabinet trekt toch weer de portemonnee voor algemene coronasteun. Het loket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat opnieuw open, als steun voor organisaties en ondernemingen die gedupeerd zijn door de aangescherpte coronaregels.

Sinds zaterdagavond 13 november gelden weer strengere regels om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Zo moeten de horeca en de detailhandel eerder sluiten, en is publiek niet meer welkom bij sportwedstrijden. Ook is het thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Voorwaarden voor TVL vierde kwartaal 2021

Door de maatregelen zien diverse ondernemers hun omzet inzakken. Daarom vindt het kabinet het nodig om toch weer een bredere steunregeling van stal te halen. Eigenlijk is het generieke steunpakket namelijk per 1 oktober gestaakt, al zouden een aantal maatregelen sowieso nog doorlopen in het vierde kwartaal.

Nu is besloten dat de TVL opnieuw open gaat. Wanneer organisaties een aanvraag kunnen doen is nog niet bekend, omdat er eerst groen licht moet zijn van de Europese Commissie. De TVL is in het vierde kwartaal van 2021 open voor alle sectoren, dus niet alleen voor de horeca en detailhandel. De belangrijkste eisen om een aanvraag te kunnen doen zijn:

  • Een verwachte omzetdaling van minstens 30% in het vierde kwartaal in vergelijking met (naar keuze) het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.
  • De organisatie stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De aanvrager mag niet al meer dan € 1,8 miljoen aan TVL-steun hebben ontvangen (het zogenoemde staatssteunplafond).

Subsidie gebaseerd op berekende vaste lasten

Net zoals bij eerdere openstellingen compenseert de TVL een deel van de berekende vaste lasten. Daarvoor werkt uitvoerder RVO met een vast percentage aan vaste lasten per sector. Aanvragers hoeven dus geen bonnetjes in te leveren van hun kosten. Het subsidiepercentage in het vierde kwartaal is 85%. Dat is minder dan de 100% die in het tweede en derde kwartaal gold. De subsidie is minimaal € 1.500 en maximaal € 250.000.
Naast de algemene heropening van de TVL blijft ook de steunregeling voor de landbouw langer open. Verder komt er ondersteuning voor de evenementensector, de culturele sector en de sportsector. In totaal kost de extra steun een kleine € 1,3 miljard. Daarnaast loopt bestaand beleid door. Zo kunnen organisaties onder voorwaarden nog steeds uitstel van belastingbetaling aanvragen.

NOW-regeling keert (nog) niet terug

Het kabinet gaat in een Kamerbrief over de steun (pdf) ook in op de loonkostensubsidie NOW. Want naast vaste lasten lopen ook de loonkosten van organisaties gewoon door. Toch keert de NOW vooralsnog niet terug. Het kabinet vindt namelijk dat er op dit moment te veel nadelen kleven aan het herinvoeren van deze ‘grofmazige’ regeling. Het kabinet houdt de komende weken wel een vinger aan de pols. Ook worden alvast de ‘noodzakelijke voorbereidingen’ getroffen om een herstart van de NOW mogelijk te maken, als dat later toch nodig blijkt te zijn.


Bron: HR Rendement