Nieuwsbrief mei: Flexkrachten, gezondheid en proeftijd, uitje personeelsvereniging onbelast? Lees het hier.

Een op vijf werknemers is flexkracht

Ruim een op de vijf werknemers in Nederland heeft een flexibel of tijdelijk arbeidscontract. Daarmee scoort Nederland hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Toch komt ons land bij lange na niet in de buurt van het aandeel flexkrachten dat in Polen aan de slag is.

Uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat vorig jaar bijna 21 procent van de Nederlandse werknemers tussen de 15 en 64 jaar op tijdelijke basis was aangesteld. In Europa was dit gemiddeld 14 procent en in Polen afgerond 28 procent. Ook Spanje telde met een aandeel van 26 procent relatief veel flexkrachten. In Roemenië en Litouwen werd daarentegen nauwelijks gebruikgemaakt van mensen met zo’n arbeidsverband.

Vooral jongeren
Vooral jongeren moeten het volgens Eurostat vaak zonder vast contract stellen. In de EU als geheel gold dit vorig jaar voor bijna 44 procent van de werknemers jonger dan 25 jaar. In Slovenië, Spanje en Polen waren zelfs meer dan zeven op de tien jongeren flexwerker. In Nederland moest 56 procent van de jongere werknemers het met een voorlopige aanstelling doen.


Werkgever mag tijdens proeftijd geen gezondheidsvragen stellen

Een werkgever mag tijdens de proeftijd geen vragen stellen aan een werknemer over het gebruik van medicijnen, fysieke beperkingen en bereidheid een medische keuring te ondergaan. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in een oordeel over een klacht.
Vragen stellen over gezondheid van een sollicitant of werknemer is alleen voorbehouden aan een bedrijfsarts. Een werkgever is hiertoe op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) niet bevoegd.

Wat was er aan de hand?
De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met de werkneemster tijdens de proeftijd beëindigd. Zij is van mening dat haar ontslag verband houdt met haar fysieke beperkingen en medicijngebruik en (de vragen die zij heeft gesteld over) de door werkgever gewenste medische keuring.

In dit geval werd de werkneemster tijdens haar proeftijd als manager bij een kinderdagverblijf gevraagd of zij medicijnen gebruikte. Bovendien kreeg zij vragen over haar fysieke beperkingen en of deze haar belemmeren om in geval van calamiteiten adequaat op te treden. Daarnaast vroeg de werkgever haar of ze bereid was een medische keuring te ondergaan. Volgens de CKA is dat ten onrechte gebeurd.

Voorkomen risicoselectie en bescherming privacy
Uitgangspunt van de Wmk is dat aanstellingskeuringen beperkt toelaatbaar zijn; dit om ongerechtvaardigde uitsluiting van de arbeidsmarkt te voorkomen en de privacy van werknemers te beschermen. De aanstellingskeuring mag daarom niet worden gebruikt als instrument van risicoselectie in het kader van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers in de toekomst.


Uitjes personeelsvereniging onbelast?

Binnen uw onderneming is een personeelsvereniging actief die regelmatig uitjes organiseert. Uw werknemers dragen maandelijks een bedrag bij, maar ook u als werkgever doet regelmatig een duit in de kas van de personeelsvereniging. Het antwoord op de vraag of dit alles onbelast kan, is afhankelijk van een aantal factoren.

Bijdrage werkgever

Uw bijdrage in de kas van de personeelsvereniging is in beginsel onbelast. Voorwaarde is wel dat uw werknemers geen recht hebben op bepaalde uitkeringen of verstrekkingen door de personeelsvereniging. Zo’n recht kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de statuten van de personeelsvereniging of andere gemaakte afspraken. Is zo’n recht aanwezig, dan is uw bijdrage in de kas van de personeelsvereniging wel belast. Over het algemeen zal er echter geen sprake zijn van een recht, en zal uw bijdrage onbelast zijn.

Uitje georganiseerd door personeelsvereniging

In de meeste gevallen zal een door de personeelsvereniging georganiseerd uitje te veel met de dienstbetrekking samenhangen, waardoor de waarde van dit uitje belast is bij uw werknemers. Gelukkig kunt u dit voorkomen door een beroep te doen op de zogenaamde fondsvrijstelling. Als de personeelsvereniging voldoet aan de volgende waarden, zijn de uitjes en andere uitkeringen of verstrekkingen door de personeelsvereniging dan onbelast:

  • U heeft als werkgever in de afgelopen vijf jaar net zo veel of minder in de kas van de personeelsvereniging gestort als uw werknemers.
  • De werknemers hebben geen recht op uitkeringen en verstrekkingen uit de personeelsvereniging.
  • De uitkeringen of verstrekkingen hebben geen betrekking op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden.

Onze dienst: Bedrijfsprocesoptimalisatie

Heeft u uw processen nog niet goed in kaart, of wilt u uw huidige processen optimaliseren? Wij kunnen uw bedrijfsprocessen optimaliseren. Bijvoorbeeld door middel van het optimaliseren van uw software. Gebruikt u meerdere software pakketten om uw bedrijfsinformatie vast te leggen? Of herkent u zich in losse Excel lijstjes? Hierdoor is de kans groot dat u het overzicht kwijt raakt. Wij helpen u graag om uw processen efficiënter in te richten. Zodat u op ieder gewenst moment, de juiste informatie kunt ophalen.


Wist u dat..

Korento de Finse vertaling is voor ‘Libelle’?

De libelle staat symbool voor onze helikopterview, die noodzakelijk is om ons werk goed uit te voeren en klanten écht te kunnen helpen.

De libelle is het voorbeeld geweest voor ontwerpen van diverse typen helikopters. Daarnaast symboliseert de libelle bij de indianen van Noord-Amerika, verandering. Denk aan de gedaantewisselingen van de libelle.


Bronnen: Salarisnet.nl, Boschland, en Over Salaris.nl