Nieuwsbrief juli – E-herkenning, arbowet, bore-out en meer

In deze nieuwsbrief:


E-herkenning, E-HRMPer 1 november 2018 eHerkenning verplicht voor UWV

Het werkgeversportaal van UWV is per 1 november 2018 alleen te gebruiken met eHerkenning. Werkgevers moeten zich nu al voorbereiden op deze verandering om het portaal te kunnen blijven gebruiken.

Per 1 november 2018 moet elke werkgever die het werkgeversportaal van UWV wil gebruiken, daarvoor inloggen met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. Hoewel die datum nog ver weg lijkt, moeten organisaties zich op tijd gaan voorbereiden op deze wijziging. Doen ze dat niet, dan kunnen ze het werkgeversportaal niet meer gebruiken, terwijl ze het wel nodig hebben voor:

 • het bekijken, downloaden en opslaan van alle brieven van UWV over uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO);
 • het bekijken van alle bedrijfsspecifieke informatie over eigenrisicodragerschap;
 • het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen;
 • het stellen van vragen aan UWV;
 • het indienen van ontslagaanvragen;
 • het uploaden van re-integratieverslagen.

Niet alleen nodig voor UWV

Hoewel eHerkenning per 1 november dus verplicht is voor het werkgeversportaal van UWV, zijn er nog meer overheidsorganisaties die er gebruik van maken of dat in de toekomst zullen gaan doen. Denk aan de Belastingdienst, de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel. eHerkenning kan ook gebruikt worden voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Werkgevers hoeven voor al deze handelingen maar één keer eHerkenning aan te vragen en kunnen daarmee overal veilig inloggen. Op die manier hoeven ze dus geen inloggegevens aan te maken en te onthouden voor elke organisaties apart.

Aanvragen bij erkend leverancier

Als een organisatie nog niet beschikt over eHerkenning, moet zij die aanvragen bij een erkende leverancier, ook wel middelenleverancier genoemd. De organisatie kan daarvoor dus niet terecht bij UWV of een andere overheidsinstantie zelf. Om een leverancier te kiezen, is het verstandig om de verschillende leveranciers, hun diensten en de kosten die zij daarvoor in rekening brengen, met elkaar te vergelijken op eherkenning.nl.


Boetes bij niet naleven Arbowet per 1 juli 2018Boetes, Arbowet

Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de vernieuwde Arbowet geëindigd. Dat betekent dat Inspectie SZW hierop kan gaan handhaven. Voor overtredingen van de vernieuwde Arbowet wordt in sommige gevallen direct een boete opgelegd.

Werkgevers moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet. De overgangsperiode van de vernieuwde Arbowet is afgelopen en dus moeten organisaties per 1 juli 2018 onder andere een basiscontract voor de arbodienstverlening hebben. Inspectie SZW onderzoekt of werkgevers de Arbowet naleven.  Hoewel in het jaarplan 2018 van Inspectie SZW geen concrete controles staan, is het wel waarschijnlijk dat Inspectie SZW actief gaat controleren op naleving van de nieuwe verplichtingen uit de gewijzigde Arbowet. Zo moeten werkgevers werknemers de mogelijkheid bieden de bedrijfsarts te consulteren en moet de bedrijfsarts de werkplek kunnen bezoeken.

Boetes voor overtreden vernieuwde Arbowet

Dit zijn de boetes voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die tussen de 100 en 250 werknemers in dienst hebben. Soms wordt eerst een waarschuwing gegeven en krijgt de werkgever de tijd om alsnog aan de verplichtingen te voeldoen. Maar bij het ontbreken van het basiscontract krijgt de werkgever direct een boete opgelegd:

 • Geen beschikking over een basiscontract arbodienstverlener € 900;
 • Het basiscontract bevat niet alle verplichte onderdelen  € 450;
 • Geen mogelijkheid consultatie bedrijfsarts € 900;
 • Geen mogelijkheid voor bedrijfsarts werkplekken te bezoeken € 900;
 • Geen preventiemedewerker aangesteld € 900.

AVGAVG – ook mkb moet aan privacywet voldoen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor iedereen, ook voor het mkb, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat niet direct langs bij de mkb-er ‘op de hoek’, tenzij sprake is van duidelijke overtredingen en/of een klacht over dat bedrijf. Dit laat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken weten in antwoord op Kamervragen.

Volgens de staatssecretaris is voldoende tegemoetgekomen aan de zorgen onder veel mkb’ers over de vaagheid van diverse normen onder de AVG, zoals de registerplicht en de vraag welke dataopslag wel en niet onder de AVG valt.

De Rijksoverheid heeft een aantal hulpmiddelen beschikbaar gesteld om ondernemers te helpen bij het voldoen aan de vereisten uit de AVG, zoals een handleiding, een brochure speciaal voor het mkb en de website Hulp bij privacy.

Een onderneming die al voldeed aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan met minder tijd en kosten aan de AVG voldoen dan een ondernemer die kampt met achterstallig onderhoud. Hoewel de AVG een registerplicht voor verwerkingen introduceert, bestond de eis om uitdrukkelijke omschrijvingen van verwerkingen van persoonsgegevens bij te houden al sinds 2001.

Registerplicht

De registerplicht geldt voor alle structurele verwerkingen zoals een klantenbestand en de personeelsadministratie. Een uitzondering is er voor incidentele verwerkingen met een laag risico. Denk aan het verwerken van gegevens voor een bedrijfsuitje, of als er geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens, worden verwerkt door ondernemingen met minder dan 250 medewerkers.


Laat werknemers niet ziek worden van vervelingVerveeld

Iedereen kent wel een overwerkt iemand die is uitgevallen met burn-outklachten. Het komt echter ook regelmatig voor dat werknemers letterlijk ziek worden van verveling. De schone taak van de leidinggevende is om zo’n bore-out te herkennen en voorkomen.

Vooral bij hoogopgeleiden ligt een bore-out op de loer. Als het werk te eenvoudig of te eenzijdig is, of omdat er gewoonweg te weinig te doen is, krijgen zij niet de prikkels die ze nodig hebben om goed te presteren. De werknemer heeft het gevoel dat hij geen controle heeft over zijn werksituatie en raakt daarvan emotioneel uitgeput. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten en (langdurig) ziekteverzuim. Als er niets verandert in de werksituatie, kan een bore-out net zo veel – en vergelijkbare – klachten geven als een burn-out.

Bore-out leren herkennen

Een medewerker die tegen een bore-out aan zit, zal hier niet zo gauw over praten met collega’s of zijn leidinggevende. Toch is het zaak om zogenoemde onderstress tijdig te herkennen. Kenmerken hiervan kunnen zijn:

 • slapeloosheid;
 • vermoeidheid;
 • uitstelgedrag van simpele taken;
 • ongeïnteresseerdheid;
 • negatieve uitingen over het werk, zichzelf en anderen;
 • verminderde interesse in activiteiten die eerst wel als leuk ervaren werden.

Kennis en talenten beter benutten

Om het ontstaan van een bore-out te voorkomen, moet de leidinggevende samen met de medewerkers bekijken hoe ze hun kennis en talenten beter kunnen benutten. Een nieuwe uitdaging kan zitten in extra taken of het volgen van een opleiding. Vaak kunnen werknemers bepaalde vaardigheden (ook) in een andere functie binnen de organisatie inzetten.


 We hebben een nieuw lettertype

We hebben een nieuw lettertype. We zijn van mening dat dit lettertype meer past bij onze cultuur en de gewenste uitstraling.


vacature, e-hrm

Vacature Junior Consultant

Voor ons kantoor in Arnhem zijn wij op zoek naar twee nieuwe, ambitieuze en enthousiaste collega’s, die als Junior Consultant ons team komen versterken.

Ga hier naar de vacature.


Korento zoekt ZZP’erse-hrm

Het gaat goed met Korento! Daarom zijn wij opzoek naar ZPP’ers die voldoende kennis hebben van YouForce en HR Core (incl. business).

We hebben diverse opdrachten voor je klaar liggen. Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand? Mail je CV en een terugbelverzoek naar Marion Westerbeek: m.westerbeek@korento.nl