Nieuwsbrief juli – Ziektewet, ontslag langdurig ziek, mogelijk hoger loon en meer..

Ziektewet betalen aan werknemer met AOW-leeftijd

De werkgever betaalt sinds 1 juli 2016 zelf de Ziektewet-uitkering voor (ex-)werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt.aow

Sinds 1 januari 2016 betaalt UWV de Ziektewet-uitkering voor de (ex-)werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Per 1 juli 2016 is dit gewijzigd.

Wat wijzigt er voor werkgevers en eigenrisicodragers?

Als de werkgever een (ex-)werknemer heeft met een eerste ziektedag die op of na 1 juli 2016 ligt? Dan wijzigt het volgende:

  • Voor werkgevers: de Ziektewet-uitkering die UWV aan de (ex-)werknemer betaalt, moet u sinds 1 juli 2016 aan UWV terugbetalen.
  • Voor eigenrisicodragers: u betaalt sinds 1 juli 2016 de Ziektewet-uitkering voor de (ex-)werknemers zelf.
  • Dit geldt niet als de werknemer ziek is door orgaandonatie of als er sprake is van een no-riskpolis.

Bron: Over Salaris


Ontslag langdurig zieke werknemer aanvragen nu digitaal

Werkgevers kunnen sinds 1 juli 2016 met een digitaal formulier ontslag aanvragen als hun werknemer langdurig arbeidsongeschikt is.Digitaal

Als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kunt u via het werkgeversportaal een ontslagaanvraag bij UWV indienen. Dit doet u met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Account voor werkgeversportaal

Om het werkgeversportaal te kunnen gebruiken, heeft u (of uw gemachtigde) een account nodig. Heeft u nog geen account voor het werkgeversportaal? Vraag dit account dan direct aan.

Andere ontslagformulieren later digitaal

Later dit jaar digitaliseert UWV ook het formulier Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de overige ontslagformulieren. Door gewijzigde regelgeving per 1 juli 2016 heeft UWV de aanvraagformulieren voor ontslag aangepast.

Download deze formulieren via uwv.nl/werkgevers. Dan gebruikt u altijd de nieuwste versie.

Bron: Over Salaris


Mogelijk hoger dagloon voor flexwerkers vanaf december 2016

Het Dagloonbesluit wijzigt per 1 december 2016 voor flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers die door ziekte een lager dagloon kregen. Dat leidt mogelijk tot een hoger dagloon en een tegemoetkoming.

Het dagloon bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt UWV naar het sv-loon dat hij verdiende in het jaar voordat hij werkloos werd.

Op dit moment deelt UWV het totale sv-loon door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen per jaar), ook als iemand in sommige maanden geen loon ontving.

Nieuwe en lopende uitkeringenseizoen

Voor nieuwe uitkeringen vanaf 1 december 2016 telt UWV alleen maanden waarin hij loon ontving mee voor de berekening van het dagloon. Dit kan dus mogelijk een hoger dagloon betekenen.

Voor lopende uitkeringen gaat UWV vanaf 1 januari 2017 voor sommige starters, flexwerkers, herintreders op de arbeidsmarkt en personen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard het dagloon aanpassen. Ook krijgen zij mogelijk een tegemoetkoming. UWV betaalt de tegemoetkoming vanaf april 2017.

Voorwaarden wijziging dagloon en tegemoetkoming

  • Voor een aanpassing van het dagloon en een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:
  • De WW-uitkering is gestart tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016.
  • Het verschil tussen het dagloon op uw eerste WW-dag en het aangepaste dagloon is minimaal 7 procent.
  • Hij had geen lopende WW-uitkering in de maand waarin de nieuwe WW-uitkering is gestart.

Verder geldt een van de volgende voorwaarden:

  • Iemand heeft in het jaar voordat hij een WW-uitkering kreeg in een of meer kalendermaanden geen loon ontvangen.
  • Hij kreeg na 104 weken ziekte een WW-uitkering in plaats van een WIA-uitkering. En hij kreeg in het jaar voor de WW-uitkering in een of meer kalendermaanden minder loon door de ziekte.

Uitkeringsgerechtigden hoeven niets te doen. UWV past het dagloon automatisch aan. Als iemand op of na 1 januari 2017 een WW-uitkering ontvangt of een uitkering heeft die kan herleven en deze is berekend volgens de oude dagloonregels, dan ontvangt hij in januari een brief van UWV met het nieuwe dagloon. Komt iemand in aanmerking voor een tegemoetkoming  dan ontvangt hij hierover begin 2017 een brief.


Strenge eisen aan administratie bij faillissement

Sinds 1 juli 2016 kan een bestuurder van een failliete organisatie een boete van maximaal € 82.000 of zelfs een gevangenisstraf van maximaal vier jaar krijgen als hij niet meewerkt aan een informatieverzoek van de curator. Deze straffen gelden ook als blijkt dat de administratie niet op orde is.

Het achterhouden van informatie voor de curator bij een faillissement is sinds 1 juli 2016 strafbaar geworden. De maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om faillissementsfraude tegen te gaan en moet de positie van de curator versterken. Zonder een behoorlijke administratie wordt het werk van de curator immers bemoeilijkt. Het kabinet werkt al langer aan de modernisering van het faillissementsrecht.

Zware straffen voor leeghalen boedeladministratie

De wetswijziging maakt het ook mogelijk om bestuurders die vlak voor een faillissement de boedel van een organisatie hebben leeggehaald zwaar te straffen. Als blijkt dat hierdoor schuldeisers zijn gedupeerd, kan een bestuurder een gevangenisstraf opgelegd krijgen van maximaal 4,5 jaar of een boete van maximaal € 82.000.

Bron: Rendement

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *