Nieuwsbrief december: Enkele nieuwsberichten en natuurlijk een succesvol 2018 gewenst!

nieuwjaar Wij wensen je hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2018!

Wij wensen jou en je naasten hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Ook in 2018 staan wij weer voor je klaar!

 


Gratis inzage in handelsregister KVK kamer van koophandel

Ondernemers kunnen voortaan per jaar dertig gratis inzages krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven. Hiermee wil de Kamer van Koophandel (KvK) het raadplegen van het Handelsregister laagdrempeliger maken.

Daarnaast stelt de KvK kosteloos twee geanonimiseerde sets beschikbaar met open data over bedrijven en jaarrekeningen. Deze sets kunnen dienen om analyses uit te voeren voor bijvoorbeeld benchmarking, strategie en beleid. De ene set is een geanonimiseerd overzicht van ondernemingen en de andere set bestaat uit geanonimiseerde gegevens uit jaarrekeningen. De inzages in het Handelsregister stelt de KvK beschikbaar via de KvK App Handelsregister.


iPhoneKoop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar

Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken kunt u denken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Bent u van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat u deze aanschaf uiterlijk 31 december 2017 heeft gedaan en betaald. In de box 3-heffing per 1 januari 2018 zal dit vermogen dan niet meer worden meegenomen.

Let op! Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst aannemelijk maken dat u de zaken hoofdzakelijk ter belegging heeft gekocht, dan behoren deze zaken wel tot het vermogen in box 3. Ook als u deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.


zwangerschapAlsnog uitkering voor zwangere zelfstandige

Vrouwelijk ondernemers, zzp’ers of meewerkend partners die tussen 7 mei 2004 en 5 juni 2008 zijn bevallen hebben met terugwerkende kracht recht op een zwangerschapsuitkering! Het gaat om ongeveer 17.000 vrouwelijke zzp’ers.

In de periode van 2004 tot 2008 heeft Nederland geen verlofregeling getroffen voor zwangere ondernemers. Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft Nederland hierdoor het VN-Vrouwenverdrag geschonden en moet deze groep moet passende compensatie worden geboden.

De CRvB is van oordeel dat duidelijk uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die – al dan niet in loondienst – arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen. De afschaffing in 2004 van de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen zonder hen in een andere vorm een vergoeding te bieden, is in strijd met de verplichtingen van dit verdrag.

Vergoeding

UWV moet er nu voor zorgen dat de vrouwen enige vorm van vergoeding ontvangen, zo heeft de CRvB geoordeeld. Let op! Belanghebbenden moeten nog even geduld hebben. De definitieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moet nog worden afgewacht. De minister zal de regeling naar verwachting in januari 2018 publiceren in de Staatscourant. Daarna kan de aanvraag ingediend worden bij het UWV. Dit moet binnen drie maanden na publicatie.

Tijdig aanvragen

Houd deze termijn in de gaten of meldt u bij ons. Wij houden de termijn voor u in de gaten en kunnen de aanvraag verzorgen.


BTW over privégebruik autoauto

Voor auto’s die tot het zakelijk vermogen behoren, maar die u ook privé gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Het woon-werkverkeer geldt voor de btw ook als privégebruik.

De btw over het privégebruik berekent u als volgt:

  • U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Dit kan alleen als u een sluitende kilometeradministratie bijhoudt.
  • Als u geen kilometeradministratie heeft, stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.
  • Heeft u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (dit is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan geldt voor de berekening van het privégebruik een percentage van 1,5% in plaats van 2,7%.

Bijtelling auto van de zaak