Nieuwe VAR: 2 aandachtspunten

Werkgevers moeten goed opletten met het uitschrijven van nieuwe contracten voor freelancers. Het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie – de regels voor de nieuwe VAR – bevat namelijk geen overgangsrecht. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt gaan de nieuwe regels voor contracten met zzp’ers per 1 januari 2016 in. Omdat er geen overgangsrecht is voor oude contracten, moeten werkgevers hier extra op letten.

Het is belangrijk om volgens de nieuwe overeenkomsten te gaan werken, om uit te kunnen sluiten dat u als werkgever later toch loonbelasting en premies sociale verzekeringen moet betalen. Hier twee aandachtspunten om u nu al op de mogelijke wetswijziging voor te bereiden.

1. Sluit met uw freelancers een overeenkomst conform één van de modellen die de Belastingdienst binnenkort op haar website publiceert (naar verwachting dit najaar).

2. Stel zelf een maatwerkovereenkomst op en leg die alvast ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. Gemiddeld heeft de Belastingdienst zo’n zes weken nodig om goedkeuring te verlenen. Een maatwerkovereenkomst kunt u opstellen wanneer de standaardmodellen van de Belastingdienst niet aansluiten op de werkwijze of de huisstijl van de organisatie. De overeenkomst geldt in principe voor vijf jaar, mits er geen wijzigingen in de wet, jurisprudentie of beleid tussendoor komen.

Als laatste is het verstandig om regelmatig samen met de zzp’er te checken of de inhoud van de overeenkomsten nog klopt met het werk wat er in de praktijk wordt uitgevoerd. Als dat niet het geval is, moet de overeenkomst of het werk worden bijgestuurd, om te voorkomen dat er een werkelijk dienstverband ontstaat, met alle verplichtingen van dien.

Bron: PW de Gids

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *