Nieuwe tegemoetkomingen reddingsboei voor Belastingplan 2016

Het ziet er naar uit dat het Belastingplan voor 2016, met daarin de beloofde € 5 miljard lastenverlaging de eindstreep gaat halen. Na flinke snow 064 copyonderhandelingen met onder andere D66 is er hoogstwaarschijnlijk toch voldoende steun voor het belastingplan in de Eerste Kamer.

De onderhandelingen hebben geleid tot de volgende extra lastenverlichtende maatregelen:

  • Een tragere afbouw van de arbeidskorting vanaf 2017. Dit betekent lagere lasten voor werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000.
  • Een extra intensivering van de ouderenkorting vanaf 2017.
  • Een verhoging van het heffingvrije vermogen voor box 3 in 2016 met € 3.000. Het heffingvrije vermogen komt dan uit op € 24.437 (2015: € 21.330). Hierdoor zullen meer belastingplichtigen geen belasting meer betalen over hun spaargeld en andere bezittingen in box 3. In 2017 krijgt box 3, zoals gepland, een nieuw uiterlijk en gaat het heffingvrije vermogen dan verder omhoog naar € 25.000.

Verder gaat de kinderopvangtoeslag per 2017 extra omhoog en investeert het kabinet in 2016 € 100 miljoen extra om huiseigenaren te stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Let op! Uiteraard moet er voor al deze maatregelen budgettaire dekking zijn. Dat gebeurt met een aanpassing van het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf. Deze gaan niet met ingang van 1 januari 2016 omlaag van 42% naar 40,2%, maar naar 40,4%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *